Мрежата на Google

Всички места, на които рекламите Ви в Google Ads могат да се показват, включително сайтове на Google, на наши партньори и други разположения като приложения за мобилни телефони.

  • Мрежата на Google е разделена на групи, за да имате повече контрол върху това къде искате да се показва рекламата Ви:
    • Мрежа за търсене: Страници с резултати от търсенето с Google, други сайтове на Google, като Карти и Пазаруване, и сайтове за търсене, които си партнират с Google за показване на реклами.
    • Дисплейна мрежа: Сайтове на Google, като YouTube, Blogger и Gmail, плюс хиляди партньорски уебсайтове в интернет.
  • По подразбиране новите рекламни кампании са настроени така, че рекламите да се показват в цялата мрежа, за да Ви осигуряват най-голяма видимост.
  • Ако установите, че не постигате добра възвръщаемост на инвестициите от някоя зона в мрежата, можете да изключите отделни сайтове от дисплейната мрежа или да промените настройките за провеждане на кампанията, за да се включите или изключите от която и да е мрежа.

Още за мрежата на Google
Още за дисплейната мрежа Още за мрежата за търсене

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню