ลำดับโฆษณา

ค่าที่ใช้ในกำหนดตำแหน่งโฆษณา (ตำแหน่งที่โฆษณาปรากฏในหน้าเว็บหนึ่งๆ เมื่อเทียบกับโฆษณาอื่น) และกำหนดว่าโฆษณาจะได้แสดงหรือไม่ ลำดับโฆษณาจะคำนวณโดยใช้ราคาเสนอ คุณภาพโฆษณาตามเวลาจริงในการประมูล (รวมถึงอัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page) เกณฑ์ลำดับโฆษณา ความสามารถในการแข่งขันของการประมูล บริบทการค้นหาของผู้ใช้ (เช่น ตำแหน่ง อุปกรณ์ เวลาในการค้นหา และลักษณะข้อความค้นหาของผู้ใช้ รวมถึงโฆษณาและผลการค้นหาอื่นที่แสดงในหน้าเว็บนั้น ตลอดจนสัญญาณและแอตทริบิวต์ผู้ใช้อื่นๆ) และผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและโฆษณารูปแบบอื่นๆ

  • ในการหาค่าประมาณของผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณา เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่าน และความเด่นชัดของส่วนขยายหรือรูปแบบนั้นๆ ในหน้าผลการค้นหา ดังนั้น แม้ในกรณีที่คู่แข่งของคุณให้ราคาเสนอที่สูงกว่าคุณ คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้อันดับที่สูงกว่าในราคาที่ต่ำกว่าได้ โดยการใช้คีย์เวิร์ดและโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องสูง
  • ระบบจะคำนวณอันดับโฆษณาใหม่ทุกครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์แสดงและแข่งขันในการประมูล ดังนั้นอันดับโฆษณาจึงอาจผันผวนทุกครั้งตามการแข่งขัน บริบทของการค้นหาของผู้ใช้รายหนึ่งๆ และคุณภาพโฆษณาในขณะนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับโฆษณาและอันดับโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว