Ранг огласа

Вредност помоћу које се одређује позиција огласа (место на ком се огласи приказују на страници у односу на друге огласе) и да ли ће се огласи уопште приказати. Ранг огласа се израчунава на основу износа понуде, квалитета огласа у време аукције (укључујући очекивану стопу учесталости кликова, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице), минималног ранг огласа, конкурентности на аукцији, контекста претраге корисника (на пример локације корисника, његовог уређаја, времена претраге, природе термина за претрагу, других огласа и резултата претраге који се приказују на страници и других сигнала и атрибута корисника), као и очекиваног утицаја додатака и других формата огласа.

  • При процени очекиваног утицаја додатака и формата огласа у обзир узимамо факторе као што су релевантност, стопе учесталости кликова и уочљивост додатака или формата на страници резултата претраге. Зато, чак и ако конкуренција има веће понуде од ваших, ипак можете да освојите вишу позицију по нижој цени ако користите изузетно релевантне кључне речи и огласе.
  • Ранг огласа се поново израчунава сваки пут када оглас испуни услове за приказивање и учествује на аукцији, па позиција огласа може да се мења сваки пут у зависности од конкуренције, контекста претраге корисника и квалитета огласа у том тренутку.

Више о рангу и позицији огласа

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем

true
Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени
Центар за помоћ за претрагу
true
73067
false