Ранг огласа

Вредност помоћу које се одређује позиција огласа (место на ком се огласи приказују на страници у односу на друге огласе) и да ли ће се огласи уопште приказати. Ранг огласа се израчунава на основу износа понуде, квалитета огласа у време аукције (укључујући очекивану стопу учесталости кликова, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице), минималног ранг огласа, конкурентности на аукцији, контекста претраге корисника (на пример локације корисника, његовог уређаја, времена претраге, природе термина за претрагу, других огласа и резултата претраге који се приказују на страници и других сигнала и атрибута корисника), као и очекиваног утицаја елемената и других формата огласа.

  • При процени очекиваног утицаја елемената и формата огласа у обзир узимамо факторе као што су релевантност, стопе учесталости кликова и уочљивост елемената или формата на страници резултата претраге. Зато, чак и ако конкуренција има веће понуде од ваших, ипак можете да освојите вишу позицију по нижој цени ако користите изузетно релевантне кључне речи и огласе.
  • Ранг огласа се поново израчунава сваки пут када оглас испуни услове за приказивање и учествује на аукцији, па позиција огласа може да се мења сваки пут у зависности од конкуренције, контекста претраге корисника и квалитета огласа у том тренутку.
  • У кампањама за максимални учинак, ако корисников упит за претрагу није исти као кључна реч за Мрежу за претрагу која испуњава услове (укључујући исправљени термин за претрагу), бира се кампања или оглас са највишим рангом огласа. Сазнајте више о кампањама за максимални учинак

Сродни линк

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени