Рекламен ранг

Рекламният ранг представлява набор от стойности, които се използват, за да се определи дали рекламите Ви отговарят на условията за показване и ако е така, къде на страницата се показват (ако изобщо се показват) спрямо рекламите на другите рекламодатели. Рекламният ранг се изчислява въз основа на много фактори, включително сумата на офертата, качеството на рекламите и целевата Ви страница, праговете за рекламния ранг, конкурентоспособността на даден търг, контекста на търсенето на човека (например местоположението на човека, устройството, часа) на търсенето, естеството на думите за търсене, другите реклами и резултати от търсенето, които се показват на страницата, и други сигнали и атрибути от потребители), както и очакваното въздействие на активите и другите рекламни формати.

  • Когато оценяваме очакваното въздействие на активите и рекламните формати, вземаме предвид фактори като уместност, честота на кликване и открояване на активите или форматите на страницата с резултати от търсенето. Така че дори конкуренцията Ви да подава по-високи оферти от Вашите, можете да спечелите по-горна позиция на по-ниска цена с особено уместни ключови думи и реклами.
  • При всеки търг рекламният Ви ранг се изчислява веднъж, за да се определи дали рекламата Ви отговаря на условията за показване, и втори път, за да се определи къде се класира тя спрямо останалите отговарящи на условията реклами. Всеки път позицията на рекламата Ви може да варира в зависимост от конкуренцията Ви, контекста на търсене от страна на човека и качеството на рекламата Ви в този момент.
  • В кампании за максимална ефективност, ако заявката за търсене на даден потребител не е идентична с отговаряща на условията ключова дума за мрежата за търсене (включително думата за търсене с коригиран правопис), ще бъде избрана кампанията или рекламата с най-висок рекламен ранг. Научете повече за кампаниите за максимална ефективност

Сродна връзка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню