Рекламен ранг

Стойност, която се използва за определяне на позицията на рекламата Ви (мястото, на което рекламите Ви се показват на страницата) и за това дали рекламите Ви въобще ще се показват. Рекламният ранг се изчислява въз основа на стойността на офертата Ви, качеството на рекламите Ви по време на търга (включително очаквана честота на кликване, уместност на рекламите и практическа работа с целевата страница), праговете за рекламния ранг, конкурентоспособността на даден търг, контекста на търсене от страна на човека (например неговото местоположение, устройство, час на търсенето, естество на думите за търсене, другите реклами и резултати от търсенето, показвани на страницата, както и други потребителски сигнали и атрибути), и очакваното въздействие на активите и другите рекламни формати.

  • Когато оценяваме очакваното въздействие на активите и рекламните формати, вземаме предвид фактори като уместност, честота на кликване и открояване на активите или форматите на страницата с резултати от търсенето. Така че дори конкуренцията Ви да подава по-високи оферти от Вашите, можете да спечелите по-горна позиция на по-ниска цена с особено уместни ключови думи и реклами.
  • Рекламният Ви ранг се преизчислява всеки път, когато рекламата Ви отговори на условията за показване и се конкурира в търг, поради което всеки път в позицията ѝ може да има колебания в зависимост от конкуренцията Ви, контекста на търсене от страна на човека и качеството на рекламата Ви в този момент.
  • В кампании за максимална ефективност, ако заявката за търсене на даден потребител не е идентична с отговаряща на условията ключова дума за мрежата за търсене (включително думата за търсене с коригиран правопис), ще бъде избрана кампанията или рекламата с най-висок рекламен ранг. Научете повече за кампаниите за максимална ефективност

Сродна връзка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067