Рекламен ранг

Стойност, която се използва за определяне на позицията на рекламата Ви (мястото, на което рекламите Ви се показват на страницата спрямо останалите реклами) и за това, дали рекламите Ви въобще ще се показват. Рекламният ранг се изчислява въз основа на стойността на офертата Ви, качеството на рекламите Ви по време на търга (включително очаквана честота на кликване, уместност на рекламите и практическа работа с целевата страница), праговете за рекламния ранг, конкурентоспособността на даден търг, контекста на търсене от страна на човека (например неговото местоположение, устройство, час на търсенето, естество на думите за търсене, другите реклами и резултати от търсенето, показвани на страницата, както и други потребителски сигнали и атрибути), и очакваното въздействие на разширенията и другите рекламни формати.

  • Когато оценяваме очакваното въздействие на разширенията и рекламните формати, вземаме предвид фактори като уместност, честота на кликване и открояване на разширенията или форматите на страницата с резултати от търсенето. Така че дори конкуренцията Ви да подава по-високи оферти от Вашите, можете да спечелите по-горна позиция на по-ниска цена с особено подходящи ключови думи и реклами.
  • Рекламният Ви ранг се преизчислява всеки път, когато рекламата Ви отговори на условията за показване и се конкурира в търг, поради което всеки път в позицията й може да има колебания в зависимост от конкуренцията Ви, контекста на търсене от страна на човека и качеството на рекламата Ви в този момент.

Още за рекламния ранг и позицията на рекламата

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false