Khác biệt giữa ngân sách đặt hàng thực tế và được yêu cầu

Khi tạo ngân sách tài khoản, số tiền bạn được lập hóa đơn, trên tất cả các chiến dịch của bạn, sẽ không vượt quá số tiền ngân sách bạn chọn. Nhưng số tiền đã chi tiêu (gọi là chi tiêu) có thể cao hơn.

Khác biệt giữa ngân sách tài khoản thực tế và được yêu cầu có thể xảy ra nếu tín dụng được áp dụng cho ngân sách đặt hàng sau khi bạn tạo nó. Đó là vì tín dụng của bạn trở thành một phần của ngân sách đặt hàng thực tế. Và khi đã sử dụng hết ngân sách thực tế, tất cả các chiến dịch của bạn sẽ ngừng và không có quảng cáo nào phân phát.

Để ngăn quảng cáo của bạn bị ngừng, bạn có thể tạo ngân sách đặt hàng khác. Hoặc bạn có thể thêm nhiều ngân sách vào ngân sách đặt hàng hiện có bằng cách nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa" bên cạnh đặt hàng -- nếu đặt hàng chưa tới ngày kết thúc, vậy là xong.

Ví dụ:

Giả sử bạn tạo ngân sách tài khoản là 100.000 đô la. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn nhiều hơn 100.000 đô la. Bây giờ, giả sử tín dụng 1.000 đô la được áp dụng cho ngân sách tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa là ngân sách thực tế trở thành 101.000 đô la. Điều này sẽ giải thích sự khác biệt giữa ngân sách tài khoản thực tế (101.000 đô la) và ngân sách tài khoản được yêu cầu (100.000 đô la) mà bạn sẽ được lập hóa đơn.

Mẹo

Theo dõi số tiền ngân sách và chi tiêu trong toàn bộ tài khoản. Điều này có thể giúp bảo đảm chiến dịch của bạn không ngừng chạy đột ngột.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố