Giải quyết các khoản thanh toán, điều chỉnh chưa áp dụng và thanh toán bị thất lạc

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho những tài khoản Google Ads đang sử dụng chế độ cài đặt thông tin thanh toán là lập hoá đơn hằng tháng. Nếu bạn đang sử dụng phương thức thanh toán thủ công hoặc tự động, hãy tìm hiểu cách giải quyết khoản thanh toán bị từ chối trong Google Ads.

Đôi khi, chúng tôi không thể áp dụng các khoản thanh toán hoặc mức điều chỉnh cho tài khoản của bạn do không có đủ thông tin để xác định xem tài khoản hoặc hoá đơn nào sẽ nhận được khoản thanh toán hay mức điều chỉnh. Ngoài ra, đôi khi các khoản thanh toán bị thất lạc trong quá trình được chuyển đến Google.

Bất cứ khi nào tài khoản của bạn có một khoản thanh toán hoặc mức điều chỉnh chưa áp dụng, bạn sẽ nhận được thông báo bên cạnh mục Số tiền phải thanh toán trên trang thanh toán. Để chuyển đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Billing Icon rồi chọn Tóm tắt. Nếu khoản thanh toán của bạn bị thất lạc, hãy liên hệ với nhóm thu tiền nêu trên hoá đơn hằng tháng của bạn hoặc theo thông tin dưới đây.

Email liên hệ chung của nhóm thu tiền: collections@google.com

Mức điều chỉnh chưa áp dụng

Nếu bạn có mức điều chỉnh chưa áp dụng (chẳng hạn như các khoản tín dụng chưa được áp dụng cho một hoá đơn), thì bạn có 2 lựa chọn để áp dụng những khoản tín dụng này:

  • Trừ số tiền điều chỉnh chưa áp dụng vào hoá đơn tiếp theo của bạn khi thanh toán. Ví dụ: nếu bạn có 53 USD trong mức điều chỉnh chưa áp dụng và một hoá đơn chưa thanh toán trị giá 200 USD, hãy thanh toán 147 USD (200 USD – 53 USD) và chúng tôi sẽ đóng hoá đơn đó. Hãy nhớ trừ đúng số tiền trong khoản thanh toán, nếu không, chúng tôi sẽ không biết để áp dụng khoản tín dụng đó.
  • Gửi email cho nhóm thu tiền Google Ads tại địa phương để cho họ biết bạn muốn áp dụng mức điều chỉnh chưa áp dụng như thế nào. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chia đôi khoản thanh toán và áp dụng cho 2 hoá đơn chưa thanh toán. Hãy nhớ nêu rõ số hoá đơn và số tiền mà chúng tôi cần áp dụng cho mỗi hoá đơn.

Liên hệ với nhóm thu tiền

Email liên hệ chung của nhóm thu tiền: collections@google.com

Lưu ý: Bạn có thể thanh toán toàn bộ hoặc một phần hoá đơn bằng khoản tín dụng được cấp cho cùng một sản phẩm và đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu cách thanh toán hoá đơn bằng khoản tín dụng

Nếu khoản thanh toán của bạn bị thất lạc

Nếu thanh toán của bạn bị thất lạc, hãy gửi email đến nhóm thu tiền địa phương và đính kèm vào email bằng chứng thanh toán của bạn để cho thấy rằng việc thanh toán đã được thực hiện. Bằng chứng thanh toán có thể là hình ảnh được quét hoặc ảnh chụp màn hình của biên lachuyển khoản ngân hàng, bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trực tuyến của bạn.

Bằng chứng thanh toán của bạn cũng phải bao gồm các thông tin sau:

  • Ngày thực hiện thanh toán. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán
  • Người thụ hưởng khoản tiền, chẳng hạn như Google Ads
  • Tên của ngân hàng chuyển tiền

Vì lý do bảo mật, hãy che mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc 8 số giữa trong số thẻ tín dụng của bạn.

Bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7751805353734461048
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false