Giải quyết các khoản thanh toán, điều chỉnh chưa được áp dụng và thanh toán bị thất lạc

 

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

 

Đôi khi, chúng tôi không thể áp dụng các khoản thanh toán hoặc điều chỉnh cho tài khoản của bạn bởi vì không có đủ thông tin về tài khoản hoặc hóa đơn sẽ nhận được thanh toán hoặc điều chỉnh. Ngoài ra, đôi khi các khoản thanh toán bị thất lạc trong quá trình được chuyển đến Google.

Bất cứ khi nào có thanh toán hoặc điều chỉnh chưa được áp dụng trong tài khoản, bạn sẽ thấy cảnh báo bên cạnh Số tiền đến hạn trên trang thanh toán của mình. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn & thanh toán. Nếu thanh toán của bạn bị thất lạc, hãy liên hệ với nhóm thu tiền được liệt kê trên hóa đơn hàng tháng của bạn hoặc được liệt kê bên dưới.

Điều chỉnh chưa được áp dụng

Nếu bạn có điều chỉnh chưa được áp dụng -- chẳng hạn như các khoản tín dụng chưa được áp dụng vào hóa đơn --  bạn có hai tùy chọn để áp dụng các khoản tín dụng này:

  • Thanh toán hóa đơn tiếp theo ít hơn số tiền của điều chỉnh chưa được áp dụng. Ví dụ: nếu bạn có 53 đô la trong điều chỉnh chưa được áp dụng và hóa đơn mở 200 đô la, hãy thanh toán 147 đô la (200 đô la - 53 đô la) và chúng tôi sẽ đóng hóa đơn Chỉ cần đảm bảo thanh toán ít hơn số tiền chính xác, nếu không, chúng tôi sẽ không biết để áp dụng khoản tín dụng.
  • Gửi email cho nhóm thu tiền Google Ads địa phương và cho họ biết bạn muốn áp dụng các điều chỉnh chưa được áp dụng như thế nào. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chia đôi khoản thanh toán và áp dụng cho hai hóa đơn mở. Chỉ cần đảm bảo bao gồm số hóa đơn và số tiền chúng tôi sẽ áp dụng cho mỗi hóa đơn.

Liên hệ với nhóm thu tiền

Email liên hệ chung của nhóm thu tiền: collections@google.com

Nếu thanh toán của bạn bị thất lạc

Nếu thanh toán của bạn bị thất lạc, hãy gửi email đến nhóm thu tiền địa phương và đính kèm vào email bằng chứng thanh toán của bạn để cho thấy rằng việc thanh toán đã được thực hiện. Bằng chứng thanh toán có thể là hình ảnh được quét hoặc ảnh chụp màn hình của biên lai chuyển khoản ngân hàng, bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trực tuyến của bạn.

Bằng chứng thanh toán của bạn cũng phải bao gồm các thông tin sau:

  • Ngày thực hiện thanh toán. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong năm ngày trước và sau thanh toán
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán
  • Người thụ hưởng khoản tiền, chẳng hạn như Google Ads
  • Tên của ngân hàng chuyển tiền

Ngoài ra, vì lý do bảo mật, hãy bôi đen thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc 8 chữ số giữa của số thẻ tín dụng.

Bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố