การแก้ไขการชำระเงินและการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล และการชำระเงินที่สูญหาย

ในบางครั้ง การชำระเงินและการปรับค่าใช้จ่ายจะยังไม่มีผลในบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอว่าบัญชีหรือใบแจ้งหนี้ใดที่ควรได้รับการชำระเงินหรือการปรับค่าใช้จ่าย และในบางครั้ง การชำระเงินก็สูญหายไปในระหว่างกระบวนการส่งไปยัง Google

เมื่อใดก็ตามที่มีการชำระเงินหรือการปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำไปใช้ในบัญชี คุณจะเห็นการแจ้งเตือนถัดจากคอลัมน์จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระในหน้าการเรียกเก็บเงิน หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" หากการชำระเงินสูญหาย โปรดติดต่อทีมเรียกเก็บเงินที่แสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้รายเดือนหรือตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ชื่อแทนทั่วไปของทีมเรียกเก็บเงิน: collections@google.com

หมายเหตุ: บัญชีที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้อีเมลนี้เพื่อติดต่อทีมเรียกเก็บเงิน

การปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้

หากคุณมีการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล เช่น เครดิตที่ยังไม่นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ คุณมี 2 ทางเลือกในการใช้เครดิตเหล่านี้ ได้แก่

  • ชำระเงินในใบแจ้งหนี้รอบถัดต่ำกว่ายอดเต็มเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลจำนวน 1600 บาท และมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นจำนวน 6000 บาท เมื่อคุณชำระเงิน 4400 บาท (6000 บาท - 1600 บาท) เราก็จะปิดใบแจ้งหนี้ให้คุณ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระจำนวนที่น้อยลงนั้นอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น เราจะไม่ทราบว่าจะหักจากใบแจ้งหนี้ใด
  • ส่งอีเมลไปยังทีมเรียกเก็บเงินของ Google Ads ในพื้นที่ของคุณ แล้วแจ้งว่าคุณต้องการใช้การปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลอย่างไร เช่น คุณร้องขอให้แบ่งการชำระเงินของคุณเป็น 2 ส่วน และใช้กับใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ 2 รายการได้ เพียงตรวจสอบว่าได้ระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ และจำนวนเงินที่เราจะใช้กับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ

ติดต่อทีมเรียกเก็บเงิน

ชื่อแทนทั่วไปของทีมเรียกเก็บเงิน: collections@google.com

หากการชำระเงินของคุณสูญหาย

หากการชำระเงินของคุณสูญหาย ให้ส่งอีเมลไปที่ทีมเรียกเก็บเงินในพื้นที่ของคุณพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในอีเมลเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการชำระเงินรายการนั้นๆ เกิดขึ้นแล้ว หลักฐานการชำระเงินนี้อาจเป็นภาพสแกนหรือภาพหน้าจอของใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคาร ใบแจ้งยอดของธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิตของคุณ

หลักฐานการชำระเงินของคุณควรมีข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

  • วันที่ที่ทำการชำระเงิน หากเป็นไปได้ ให้แสดงธุรกรรมทั้งหมด 5 วันก่อนและหลังการชำระเงิน
  • จำนวนเงินและสกุลเงินที่ชำระ
  • ผู้รับเงิน เช่น Google Ads
  • ชื่อธนาคารที่โอน

นอกจากนี้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดขีดทับข้อมูลที่สำคัญใดๆ บนใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณ โดยเฉพาะหมายเลขบัญชีธนาคารทั้งหมดของคุณ หรือตัวเลขแปดหลักตรงกลางของหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว