การแก้ไขการชำระเงินและการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล และการชำระเงินที่สูญหาย

หมายเหตุ: บทความนี้มีไว้สำหรับบัญชี Google Ads ที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน หากคุณใช้การชําระเงินด้วยตนเองหรือการชําระเงินอัตโนมัติ โปรดดูวิธีแก้ไขการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธใน Google Ads

ในบางครั้ง การชำระเงินและการปรับค่าใช้จ่ายจะยังไม่มีผลในบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอว่าบัญชีหรือใบแจ้งหนี้ใดที่ควรได้รับการชำระเงินหรือการปรับค่าใช้จ่าย และในบางครั้ง การชำระเงินก็สูญหายไปในระหว่างกระบวนการส่งไปยัง Google

เมื่อใดก็ตามที่มีการชำระเงินหรือการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลในบัญชี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนข้างจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระในหน้าการเรียกเก็บเงิน หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนการเรียกเก็บเงิน Billing Icon แล้วเลือกสรุป หากการชำระเงินสูญหาย โปรดติดต่อทีมเรียกเก็บเงินที่แสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้รายเดือนหรือตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ชื่อแทนทั่วไปของทีมเรียกเก็บเงิน: collections@google.com

การปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล

หากคุณมีการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล เช่น เครดิตที่ยังไม่นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ คุณมี 2 ทางเลือกในการใช้เครดิตเหล่านี้ ได้แก่

  • ชำระเงินในใบแจ้งหนี้รอบถัดไปต่ำกว่ายอดเต็มเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผล ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลจำนวน 1,590 บาท และมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นจำนวน 6,000 บาท เมื่อคุณชำระเงิน 4,410 บาท (6,000 บาท - 1,590 บาท) เราก็จะปิดใบแจ้งหนี้ให้คุณ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระจำนวนที่น้อยลงนั้นอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น เราจะไม่ทราบว่าจะหักจากใบแจ้งหนี้ใด
  • ส่งอีเมลไปยังทีมเรียกเก็บเงินของ Google Ads ในพื้นที่ของคุณ แล้วแจ้งว่าคุณต้องการใช้การปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลอย่างไร เช่น คุณร้องขอให้แบ่งการชำระเงินของคุณเป็น 2 ส่วน และใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ 2 รายการได้ ตรวจสอบว่าได้ระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ และจำนวนเงินที่เราจะใช้กับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ

ติดต่อทีมเรียกเก็บเงิน

อีเมลแทนทั่วไปของทีมเรียกเก็บเงิน: collections@google.com

หมายเหตุ: คุณชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่ระบุในใบแจ้งหนี้ได้ด้วยเครดิตที่ออกให้สำหรับผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเดียวกัน ดูวิธีชําระใบแจ้งหนี้ด้วยเครดิต

หากการชำระเงินของคุณสูญหาย

หากการชำระเงินของคุณสูญหาย ให้ส่งอีเมลไปที่ทีมเรียกเก็บเงินในพื้นที่ของคุณพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในอีเมลเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการชำระเงินรายการนั้นๆ เกิดขึ้นแล้ว หลักฐานการชำระเงินนี้อาจเป็นภาพสแกนหรือภาพหน้าจอของใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคาร ใบแจ้งยอดของธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิตของคุณ

หลักฐานการชำระเงินของคุณควรมีข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

  • วันที่ที่ทำการชำระเงิน หากเป็นไปได้ ให้แสดงธุรกรรมทั้งหมด 5 วันก่อนและหลังการชำระเงิน
  • จำนวนเงินและสกุลเงินที่ชำระ
  • ผู้รับเงิน เช่น Google Ads
  • ชื่อธนาคารที่โอน

เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดขีดทับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ บนใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิต โดยเฉพาะหมายเลขบัญชีธนาคารทั้งหมด หรือตัวเลข 8 หลักตรงกลางของหมายเลขบัตรเครดิต

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7580238694069208139
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067