Riešenie problémov s nepripísanými platbami, vyrovnaniami a stratenými platbami

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

 

Niekedy nemožno pripísať platby alebo vyrovnania na váš účet, pretože nie je k dispozícii dostatok informácií o tom, na ktorý účet alebo faktúru by mali byť pripísané. Niekedy sa tiež stane, že platby sa v procese prevodu do Googlu stratia.

Vždy, keď máte vo svojom účte nepripísanú platbu alebo vyrovnanie, na stránke fakturácie sa vedľa položky Dlžná suma zobrazí upozornenie. Ak chcete na túto stránku prejsť, kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Ak sa platba stratila, kontaktujte tím na výber poplatkov uvedený vo vašej mesačnej faktúre alebo nižšie na tejto stránke.

Nepripísané vyrovnania

Ak máte nepripísané vyrovnania, napríklad kredity, ktoré ešte neboli pripísané na faktúru, tieto kredity možno pripísať dvoma spôsobmi:

  • Úhradu ďalšej faktúry znížte o sumu nepripísaného vyrovnania. Ak máte napríklad nepripísané vyrovnania vo výške 53 € a otvorenú faktúru na 200 €, uskutočnite platbu vo výške 147 € (200 € – 53 €) a túto faktúru uzavrieme. Nezabudnite úhradu znížiť o presnú sumu. V opačnom prípade nebudeme môcť daný kredit pripísať.
  • Pošlite e-mail miestnemu tímu na výber poplatkov Google Ads a uveďte, ako máme pripísať nepripísané vyrovnania. Môžete napríklad požiadať o to, aby bola platba rozdelená na polovicu a pripísaná na dve otvorené faktúry. Dbajte však na to, aby ste uviedli čísla faktúr a sumy, ktoré si želáte priradiť ku každej z nich.

Kontaktovanie tímu na výber poplatkov

Všeobecná e‑mailová adresa tímu na výber poplatkov: collections@google.com

Ako postupovať v prípade stratenej platby

Ak dôjde k strate platby, pošlite e-mail miestnemu tímu na výber poplatkov s priloženým potvrdením o platbe, aby ste preukázali uskutočnenie platby. Dokladom o platbe môže byť naskenovaný obrázok alebo snímka obrazovky potvrdenia o bankovom prevode, výpisu z bankového účtu alebo kreditnej karty, prípadne online bankového účtu alebo účtu ku kreditnej karte.

Váš doklad o platbe by mal obsahovať aj tieto informácie:

  • dátum uskutočnenia platby (ak je to možné, mali by byť uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • suma a mena platby;
  • príjemca prostriedkov, napríklad Google Ads;
  • názov banky, ktorá uskutočnila prevod.

Z bezpečnostných dôvodov nezabudnite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty začierniť všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory