Ubrukte betalinger, justeringer og tapte betalinger

Av og til kan ikke betalinger eller justeringer godskrives kontoen din fordi det ikke finnes nok informasjon om hvilken konto eller faktura som henholdsvis skal motta betalingen eller justeres. Enkelte ganger går også betalinger tapt i forbindelse med overføringen til Google.

Når det finnes en ubrukt betaling eller justering i kontoen din, ser du et varsel ved siden av Skyldig beløp på faktureringssidene dine. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering. Hvis betalingen din har gått tapt, må du kontakte innkrevingsteamet som står oppført på den månedlige fakturaen eller er oppgitt nedenfor.

Generelt alias for innkrevingsteamet: collections@google.com

Merk: Bare kontoer med månedlig fakturering kan bruke denne e-postadressen for å kontakte faktureringsteamet.

Ubrukte justeringer

Hvis du har ubrukte eller ubehandlede justeringer, for eksempel kreditter som ennå ikke er oppført på en faktura, har du to alternativer for plassering av disse kredittene:

  • Neste gang du betaler en faktura, kan du trekke den ubrukte justeringen fra totalbeløpet. Hvis du for eksempel har NOK 530 i ubrukte justeringer og en åpen/utestående faktura på NOK 2000, kan du betale NOK 1470 (NOK 2000 - NOK 530), så lukker vi fakturaen. Husk å trekke fra det helt nøyaktige kredittbeløpet – ellers vet vi ikke at du ønsker å benytte kreditten.
  • Send en e-post til det lokale Google Ads-innkrevingsteamet der du forteller hvordan du ønsker at de ubrukte justeringene skal benyttes. Du kan for eksempel be om at betalingen deles i to og brukes på to forskjellige utestående fakturaer. Pass i så fall på å ta med fakturanumrene og beløpene du skal faktureres med på hver enkelt faktura.

Kontakt innkrevingsteamet

Generelt alias for Googles innkrevingsteam: collections@google.com

Hvis en betaling går tapt

Hvis en betaling går tapt, må du sende en e-post til det lokale innkrevingsteamet. Legg ved et betalingsbevis som dokumenterer at betalingen er gjennomført. Dokumentasjon på betaling kan være et skannet bilde eller et skjermbilde av en bankoverføringskvittering, bankkontoutskrift, kontoutskrift for kredittkort eller utskrift fra bank- eller kredittkortkontoen din på nettet.

Dokumentasjonen på betaling bør også inneholde følgende informasjon:

  • Datoen da betalingen ble foretatt. Hvis det lar seg gjøre, ber vi deg om å inkludere alle transaksjoner i de fem dagene før og etter betalingen.
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av pengene, dvs. Google Ads.
  • Navnet på banken som sendte deg overføringen.

Du bør også ivareta din egen sikkerhet ved å stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de midterste åtte tallene i kredittkortnummeret.

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt