Niet-toegepaste betalingen, correcties en zoekgeraakte betalingen oplossen

Soms kunnen er geen betalingen of correcties voor uw account worden uitgevoerd, omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is over welk account of welke factuur moet worden betaald of gecorrigeerd. Ook gebeurt het soms dat betalingen zoekraken tijdens het overdrachtsproces naar Google.

Als er een niet-toegepaste betaling of correctie in uw account staat, wordt er op de factureringspagina's een melding weergegeven naast Openstaand bedrag. Klik hiervoor op het gereedschapsicoon en kies Betalingsoverzicht onder Facturering. Als uw betaling is zoekgeraakt, neemt u contact op met de crediteurenafdeling die op uw maandelijkse factuur of hieronder wordt vermeld.

Algemene alias van de crediteurenafdeling: collections@google.com

Opmerking: Alleen accounts met maandelijkse facturering moeten dit e-mailadres gebruiken om contact op te nemen met het factureringsteam.

Niet-toegepaste correcties

Als u niet-toegepaste correcties heeft (zoals kredieten die nog niet zijn toegepast op een factuur), kunt u deze kredieten op twee manieren toepassen:

  • Betaal voor uw volgende factuur een bedrag waarop u het bedrag van de niet-toegepaste correctie in mindering heeft gebracht. Als u bijvoorbeeld € 53 aan niet-toegepaste correcties heeft en een openstaande factuur van € 200, voert u een betaling uit van € 147 (€ 200 - € 53). We beschouwen de factuur dan als voldaan. Zorg ervoor dat u het exacte bedrag van de niet-toegepaste correctie in mindering brengt, anders weten we niet hoe we het krediet moeten toepassen.
  • Stuur een e-mail aan de crediteurenafdeling van Google Ads waaronder uw factuuradres valt en geef aan hoe u de niet-toegepaste correcties wilt laten verrekenen. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen om uw betaling in tweeën te splitsen en toe te passen op twee openstaande facturen. Zorg ervoor dat u de factuurnummers vermeldt, evenals de bedragen die we op elke factuur moeten toepassen.

Neem contact op met de crediteurenafdeling

Algemene alias van de crediteurenafdeling: collections@google.com

Als uw betaling is zoekgeraakt

Als uw betaling is zoekgeraakt, stuurt u een e-mail naar uw lokale crediteurenafdeling en voegt u een betalingsbewijs bij om aan te tonen dat de betaling is gemaakt. Dit kan een gescande afbeelding of een screenshot van uw kwitantie, bank- of creditcardafschrift zijn.

Uw betalingsbewijs moet bovendien de volgende gegevens bevatten:

  • De datum waarop de betaling is uitgevoerd. Toon indien mogelijk alle transacties vijf dagen vóór en na de betaling.
  • Het bedrag en de valuta van uw betaling.
  • De begunstigde, bijvoorbeeld Google Ads.
  • De naam van de bank die de overboeking heeft gedaan.

Maak alle gevoelige informatie op uw bank- of creditcardafschrift onleesbaar, met name uw volledige bankrekeningnummer of de middelste acht cijfers van uw creditcardnummer.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen