Rakendamata maksete, korrigeerimiste ja kadunud maksete lahendamine

Mõnikord ei ole makseid või korrigeerimisi võimalik kontole rakendada, sest pole piisavalt teavet selle kohta, millisele kontole või arvele tuleks makse või korrigeerimine rakendada. Mõnikord maksed kaovad Google'ile edastamise ajal.

Kui kontol on rakendamata makse või korrigeerimine, kuvatakse arveldamise lehel jaotise Tasumisele kuuluv summa kõrval märguanne. Selle avamiseks klikkige tööriistaikoonil Google Ads | tools [Icon] ja tehke jaotises „Arveldamine“ valik Arvelduskokkuvõte. Kui makse on kaotsi läinud, siis võtke ühendust allpool või kuupõhisel arvel esitatud inkassotiimiga.

Inkassotiimi e-posti aadress: collections@google.com

Märkus. Seda e-posti aadressi peaksid arveldustiimiga suhtlemiseks kasutama ainult kuupõhise arveldusega kontod.

Rakendamata korrigeerimised

Rakendamata korrigeerimiste korral (nt arvele on krediit veel rakendamata) on teil krediidi rakendamiseks kaks võimalust.

  • Makske rakendamata korrigeerimise summa võrra vähem oma järgmist arvet. Näiteks, kui teil on 53 euro ulatuses rakendamata korrigeerimisi ja avatud arve 200 eurole, tehke makse summas 147 eurot (200–53), mille järel sulgeme arve. Makske kindlasti täpse summa ulatuses vähem, muidu me ei tea krediiti rakendada.
  • Saatke meil Google Adsi kohalikule inkassotiimile ja teavitage neid, kuidas soovite rakendamata korrigeerimisi rakendada. Näiteks saate taotleda, et teie makse jaotataks pooleks ja rakendataks kahele avatud arvele. Lisage kindlasti arvenumbrid ja summad, mida peaksime igale arvele rakendama.

Inkassotiimi kontaktandmed

Inkassotiimi e-posti aadress: collections@google.com

Kui makse on kaotsi läinud

Kui teie arve on kaotsi läinud, saatke meil kohalikule inkassotiimile. Lisage meilile makse kinnitus näitamaks, et makse on tehtud. Selleks võib olla pangaülekande kinnituse, panga- või krediitkaardi väljavõtte või Interneti-panga või krediitkaardikonto väljavõtte skannitud kujutis või ekraanipilt.

Lisaks peaks maksetõend sisaldama järgmist teavet.

  • Maksmise kuupäev. Võimaluse korral näidake ära viie päeva tehingud enne ja pärast makset.
  • Makse summa ja valuuta.
  • Raha saaja, nt Google Ads.
  • Pangaülekande saatnud panga nimi.

Lisaks katke panga- või krediitkaardi väljavõttel turvakaalutlustel kinni tundlik teave – eriti kogu pangakontonumber või krediitkaardinumbri keskmised kaheksa numbrit.

Järgmine samm

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse