Řešení nepoužitých plateb, úprav a ztracených plateb

 

Pokud používáte nové prostředí Google Ads, neuvidíte v účtu ikonu ozubeného kola . V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče . Položku Fakturace a platby najdete pod nadpisem Nastavení.

 

V některých případech nelze platby nebo úpravy ve vašem účtu použít, protože jste nezadali dostatek informací, ve kterém účtu nebo ke které faktuře má být platba nebo úprava uplatněna. Platby se také někdy ztratí při přenosu do společnosti Google.

Vždy, když budete mít v účtu nepoužitou platbu či úpravu, zobrazí se vám vedle položky Dlužná částka na stránkách fakturace upozornění. Dostanete se tam kliknutím na ikonu ozubeného kola a výběrem položky Fakturace a platby. Pokud se platba ztratila, obraťte se na inkasní tým uvedený na faktuře za daný měsíc nebo zde níže.

Nepoužité úpravy

Jsou-li některé úpravy nevyřízené – například kredit, který dosud nebyl uplatněn ve faktuře – máte dvě možnosti, jak tyto kredity použít:

  • Za příští fakturu zaplaťte méně o částku odpovídající neuplatněné úpravě. Pokud například máte nevyřízené úpravy za 1 060 Kč a nezaplacenou fakturu na 4 000 Kč, zaplaťte 2 940 Kč (4 000 Kč – 1 060 Kč), a my fakturu uzavřeme. Platbu je třeba snížit přesně o danou částku. Jinak nebudeme vědět, kam kredit připsat.
  • Zašlete e-mail místnímu inkasnímu týmu služby Google Ads a uveďte, jak chcete neuplatněné úpravy uplatnit. Můžete například požádat, aby byla platba rozdělena na polovinu a připsána ve prospěch dvou otevřených faktur. Nezapomeňte uvést čísla faktur a částky, které chcete s fakturami spárovat.

Kontaktujte inkasní tým

Alias pro inkasní tým: collections@google.com

Ztracená platba

Pokud se vaše platba ztratila, odešlete e-mail svému místnímu inkasnímu týmu a přiložte k němu doklad o platbě, který prokáže, že jste platbu provedli. Dokladem o platbě může být naskenovaný obrázek nebo snímek obrazovky s potvrzením o bankovním převodu, výpis z bankovního účtu nebo kreditní karty nebo online bankovní účet či účet platební karty.

Doklad o platbě musí také obsahovat následující údaje:

  • Datum provedení platby. Je-li to možné, zachyťte na dokladu všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě
  • Částka a měna platby
  • Příjemce prostředků, například Google Ads
  • Název banky, která platbu odeslala

Z bezpečnostních důvodů také začerněte na bankovním výpisu nebo výpisu z kreditní karty všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla kreditní karty.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory