แก้ไขปัญหาการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธใน Google Ads

 • หากต้องการแก้ไขปัญหาการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ คุณจะต้องทราบก่อนว่าเหตุใดการชำระเงินจึงถูกปฏิเสธ
 • โดยปกติแล้ว จะต้องมีการติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา
 • จากนั้นคุณจะมีตัวเลือกมากมายเพื่อชำระยอดคงค้างซึ่งจะทำให้โฆษณากลับมาทำงานได้อีกครั้ง

การปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ โฆษณาของคุณอาจหยุดทำงานจนกว่าการชำระเงินจะสำเร็จ หากต้องการดูวิธีทำให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง โปรดเลือกประเภทการปฏิเสธที่คุณได้รับ

การปฏิเสธบัตรเครดิต

1. ค้นหาสาเหตุของการปฏิเสธ

ดูข้อมูลการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธโดยคลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือก สรุปการเรียกเก็บเงิน ในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย คุณจะเห็นวันที่ปฏิเสธ จำนวนเงิน และสาเหตุของการปฏิเสธ หากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเปิดเผยสาเหตุดังกล่าวกับเรา โปรดทราบว่าผู้ที่ปฏิเสธการชำระเงินคือบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณ ไม่ใช่ Google แต่อย่างใด หากไม่มีสาเหตุแสดงอยู่ หมายความว่าเราไม่มีรายละเอียดและคุณต้องติดต่อบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารเพื่อสอบถามสาเหตุด้วยตนเอง

2. ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณ

หากคุณไม่ทราบสาเหตุที่การชำระเงินถูกปฏิเสธ หรือหากคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิต ฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการปฏิเสธใดๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ปฏิเสธการชำระเงิน ไม่ใช่ Google โปรดติดต่อธนาคารด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. โทรติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าที่แสดงอยู่ด้านหลังบัตรเครดิต
 2. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้พยายามชำระเงินให้กับ Google Ads ทางออนไลน์ แต่การชำระเงินดังกล่าวถูกปฏิเสธ แจ้งวันที่และจำนวนเงินของการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธให้ทราบ และช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้ลองชำระเงินอีกครั้งโดยตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง
วิธีแก้ไขกรณีการชำระเงินถูกปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด
 • บัญชีมีเงินทุนไม่เพียงพอ
  ตรวจสอบว่ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีของคุณ จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง)
 • คุณได้ใช้จ่ายเกินวงเงินเครดิตของบัตร หรือขีดจำกัดการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อเพิ่มวงเงิน จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง)
 • บัตรหมดอายุ
  ป้อนบัตรเครดิตใหม่ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • คุณได้ป้อนหมายเลขบัตรหรือหมายเลข CVV/CVN ที่ไม่ถูกต้อง
  ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณอีกครั้งอย่างระมัดระวัง (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • ธนาคารที่ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัตรสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือธุรกรรมข้ามชาติ
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อขออนุญาตการทำธุรกรรมประเภทเหล่านี้ จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง) หรือป้อนบัตรใหม่ที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือธุรกรรมข้ามชาติ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • คุณถูกเรียกเก็บเงินเกินจำนวนครั้งสูงสุดที่บัตรจะรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อหาทางแก้ไข จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง) หรือป้อนบัตรใหม่ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • ธนาคารของคุณอาจไม่รองรับการให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวด 
  คุณต้องใช้การให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์บัตรหรือการชำระเงินในสหภาพยุโรป โปรดสอบถามธนาคารของคุณว่ารองรับการให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวดหรือไม่ หากไม่รองรับ คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่น 

3. ทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้ง

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่างเพื่อทำให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง

 • หากคุณแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตได้แล้ว หรือเพียงอยากลองใช้บัตรอีกครั้ง ให้ลองใช้บัตรอีกครั้งในบัญชี Google Ads
 • หากคุณแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตเก่าไม่ได้ ให้ป้อนบัตรใหม่

หมายเหตุ: ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจกำหนดให้คุณต้องใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น ป้อนรหัสแบบครั้งเดียวที่ส่งไปยังโทรศัพท์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร  ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อชำระเงิน เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่ หรือเมื่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารเห็นสมควร 

Google ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใหม่ที่บังคับใช้กับธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงินตาม Payment Services Directive 2 (PSD2) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารโดยตรง 

ตัวเลือก ก: ลองใช้บัตรเครดิตที่คุณมีอยู่อีกครั้ง

หากคุณต้องการให้เราลองเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่คุณมีอยู่อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกวิธีการชำระเงิน
 4. ค้นหาบัตรเครดิตที่มีลิงก์ "แก้ไขปัญหา"
 5. ตรวจสอบว่ารายละเอียดบัตรเครดิตทั้งหมดถูกต้อง โทรสอบถามธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้บัตรดังกล่าวในบัญชี Google Ads ได้หรือไม่ ถ้าจำเป็น
 6. เมื่อคุณได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าวิธีการชำระเงินนั้นจะใช้ได้ ให้คลิกแก้ไขปัญหาที่อยู่เหนือข้อมูลบัตรเครดิต

จากนั้นทำอย่างไร

การลองใช้วิธีการชำระเงินอีกครั้งจะทำให้มีการเรียกเก็บยอดค้างชำระของคุณโดยอัตโนมัติ อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการประมวลผลการชำระเงิน หากการชำระเงินไม่สำเร็จภายใน 1 วันทำการหลังจากที่คุณลองใช้วิธีการชำระเงินอีกครั้ง ให้ชำระยอดคงค้างพื่อทำให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกปุ่มชำระเงิน
 4. เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้สำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวนี้ คุณจะเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณได้เพิ่มลงในบัญชีก่อนหน้านี้ หรือจะเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ก็ได้เช่นกัน
 5. ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายเพื่อให้โฆษณาของคุณทำงานจะแสดงถัดจาก "(การชำระเงินขั้นต่ำ)" คลิกชำระเงิน
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดถูกต้อง จากนั้นคลิกชำระเงิน

แม้จะได้ใช้วิธีการชำระเงินใหม่ในการชำระยอดของคุณแล้ว คุณยังต้องลองใช้วิธีการชำระเงินหลักอีกครั้ง มิเช่นนั้น อาจมีการเรียกเก็บยอดเงินในอนาคตไปยังวิธีการชำระเงินใหม่ของคุณ หรือโฆษณาอาจหยุดทำงานอีกครั้งโดยไม่มีวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้เลย

ตัวเลือก ข: ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินอื่น

หากคุณต้องการใช้บัตรเครดิตใหม่สำหรับบัญชี โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกวิธีการชำระเงิน
 4. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากหมายเลขบัตรเครดิต ให้ค้นหาบัตรเครดิตที่คุณต้องการอัปเดตและคลิกแก้ไข
 5. หากต้องการแก้ไขหมายเลขบัตรเครดิตหรือเพิ่มบัตรเครดิตใหม่ ให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงิน และป้อนข้อมูลใหม่
 6. คลิกบันทึก
 7. ค้นหาบัตรเครดิตที่คุณเพิ่งป้อน แล้วคลิกลิงก์ตั้งเป็นรูปแบบหลัก การดำเนินการนี้จะตั้งค่าบัตรเครดิตที่คุณเพิ่งป้อนให้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณ

เมื่อคุณป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินยอดค้างชำระ

เคล็ดลับ

ทำให้โฆษณาทำงานอย่างต่อเนื่องโดยการป้อนบัตรเครดิตสำรอง เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรสำรองในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธเท่านั้น

การปฏิเสธการตัดบัญชีโดยตรง (บัญชีธนาคาร)

หากการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของคุณแสดงสถานะว่า "ถูกปฏิเสธ" ในบัญชี แสดงว่าธนาคารไม่อนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชีธนาคารของคุณ วิธีทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้งมีดังนี้

1. ค้นหาสาเหตุของการปฏิเสธ

คุณจะดูข้อมูลการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธได้ในหน้า "ประวัติการทำธุรกรรม" ไปที่นั่นเลย คุณจะพบกับวันที่ปฏิเสธ จำนวนเงิน และสาเหตุของการปฏิเสธ หากธนาคารเปิดเผยสาเหตุดังกล่าวกับเรา โปรดทราบว่าผู้ที่ปฏิเสธการชำระเงินคือธนาคารของคุณ ไม่ใช่ Google แต่อย่างใด หากไม่มีสาเหตุแสดงอยู่ หมายความว่าเราไม่มีรายละเอียด และคุณต้องติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามสาเหตุด้วยตนเอง

2. ติดต่อธนาคารของคุณ

หากคุณไม่ทราบสาเหตุที่การชำระเงินถูกปฏิเสธ หรือหากคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ ธนาคารจะแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาและช่วยคุณแก้ไขปัญหา ฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการปฏิเสธใดๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ปฏิเสธการชำระเงิน ไม่ใช่ Google

โปรดติดต่อธนาคารด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. โทรติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะค้นหาหมายเลขนี้ได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
 2. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้พยายามชำระเงินให้กับ Google Ads ทางออนไลน์ แต่การชำระเงินดังกล่าวถูกปฏิเสธ แจ้งวันที่และจำนวนเงินของการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธให้ทราบ และช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้ลองชำระเงินอีกครั้งโดยตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง
วิธีแก้ไขกรณีการชำระเงินถูกปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด
 • บัญชีมีเงินทุนไม่เพียงพอ
  ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณว่ามีเงินทุนเพียงพอ จากนั้นเลือกวิธีแก้ไขด้านล่างแบบหนึ่งเพื่อเริ่มแสดงโฆษณาของคุณอีกครั้ง
 • ชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุไว้
  อัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องโดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง
 • ธนาคารที่ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์หรือธุรกรรมข้ามชาติ
  ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อขออนุญาตการทำธุรกรรมประเภทเหล่านี้ จากนั้นเลือกวิธีแก้ไขด้านล่างแบบหนึ่งเพื่อเริ่มแสดงโฆษณาของคุณอีกครั้ง
 • บัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้ว
  อัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหม่ โดยทำตามวิธีการด้านล่าง

3. ทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้ง

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่างเพื่อทำให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง

ตัวเลือก ก: ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้งคือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณยังโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์ได้ในบางประเทศ (ออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) เราไม่แนะนำให้ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารแบบปกติในสถานการณ์นี้ เนื่องจากจะใช้เวลานานกว่ามาก

โดยปกติแล้ว การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ และโฆษณาของคุณจะกลับมาแสดงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น

หมายเหตุ

หากยังต้องการใช้การตัดบัญชีโดยตรงเป็นวิธีการชำระเงินหลัก คุณจะต้องเปิดใช้การตัดบัญชีโดยตรงอีกครั้งในบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ในตัวเลือก ข ด้านล่าง หลังจากที่การชำระเงินแบบครั้งเดียวสำเร็จ

วิธีการชำระเงินมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกปุ่มชำระเงิน
 4. เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้สำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวนี้ คุณจะเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณได้เพิ่มลงในบัญชีก่อนหน้านี้ หรือจะเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ก็ได้เช่นกัน
 5. ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายเพื่อให้โฆษณาของคุณทำงานจะแสดงถัดจาก "(การชำระเงินขั้นต่ำ)" คลิกชำระเงิน
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดถูกต้อง จากนั้นคลิกชำระเงิน หากคุณได้ใช้วิธีการชำระเงินใหม่ในการชำระยอดแล้ว คุณจะยังคงได้รับแจ้งให้เปิดใช้วิธีการชำระเงินหลักของคุณอีกครั้ง
 7. หลังจากที่การชำระเงินได้รับการประมวลผลแล้ว ให้อัปเดตหรือเปิดใช้วิธีการชำระเงินหลักอีกครั้งเพื่อที่จะใช้งานได้ในอนาคต

ตัวอย่าง

สมมติว่าการชำระเงินแบบตัดบัญชีโดยตรงของสมศรีถูกปฏิเสธ โฆษณาของสมศรีหยุดทำงานและเธอต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้งโดยเร็วที่สุด สมศรีสอบถามจากธนาคารได้ความว่าธนาคารปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากบัญชีของเธอมีเงินไม่เพียงพอ

เพื่อให้โฆษณาของเธอกลับมาทำงานอีกครั้ง สมศรีทำการชำระเงินแบบครั้งเดียวผ่านบัตรเครดิตโดยใช้ปุ่มชำระเงิน (ตัวเลือก ก) เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะใช้การตัดบัญชีโดยตรงในอนาคตได้ เธอจึงเปิดใช้บัญชีธนาคารใน Google Ads (ตัวเลือก ข) อีกครั้ง จากนั้น สมศรีตรวจสอบอยู่เสมอว่าบัญชีธนาคารของเธอมีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเรียกเก็บเงินจาก Google Ads

ตัวเลือก ข: เปิดใช้บัญชีธนาคารอีกครั้ง

หากคุณแก้ไขปัญหาบัญชีธนาคารแล้ว และต้องการให้เราลองเรียกเก็บเงินยอดค้างชำระไปยังบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกลิงก์วิธีการชำระเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. ค้นหาบัญชีธนาคารของคุณที่มีลิงก์แก้ไขปัญหา
 5. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดบัญชีธนาคารทั้งหมดถูกต้อง โทรสอบถามธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวในบัญชี Google Ads ของคุณได้ ถ้าจำเป็น
 6. เมื่อคุณได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าบัญชีธนาคารจะใช้ได้ ให้คลิกลิงก์แก้ไขปัญหา
 7. หลังจากที่คุณเปิดใช้บัญชีธนาคารอีกครั้งแล้ว การชำระเงินน่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 4 วันทำการ และโฆษณาจะกลับมาแสดงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานได้เร็วกว่า เราจึงขอแนะนำให้ดำเนินการตามตัวเลือก ก ก่อน
ไปที่ Google Ads

หลังจากที่คุณเปิดใช้บัญชีธนาคารอีกครั้งแล้ว การชำระเงินน่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 4 วันทำการ และโฆษณาจะกลับมาแสดงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานได้เร็วกว่า เราจึงขอแนะนำให้ดำเนินการตามตัวเลือก ก ก่อน

ตัวเลือก ค: เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่

หากต้องการใช้บัญชีธนาคารอื่นสำหรับการชำระเงินนี้และสำหรับการชำระเงินแบบตัดบัญชีโดยตรงในอนาคต คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลัก และต้องส่งการอนุมัติการตัดบัญชีโดยตรงใหม่หรือยืนยันเงินฝากทดสอบในบัญชีธนาคารใหม่ด้วย ด้วยเหตุนี้ โดยทั่วไปหลังจากคุณดำเนินการจนเสร็จสิ้น จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการเราจึงเรียกเก็บเงินยอดค้างชำระไปยังบัญชีธนาคารใหม่ได้

วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักมาเป็นบัญชีธนาคารใหม่มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกวิธีการชำระเงิน
 4. หาวิธีการชำระเงินที่ต้องการ แล้วคลิกแก้ไข
 5. ป้อนข้อมูลที่อัปเดตแล้ว คุณจำเป็นต้องส่งการอนุมัติการตัดบัญชีใหม่ หรือยืนยันบัญชีธนาคารใหม่ก่อนที่โฆษณาจะกลับมาทำงานได้ หากต้องดำเนินการนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำในบัญชีว่าต้องดำเนินการอย่างไร
 6. คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ เมื่อคุณได้ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณและเราได้รับการยืนยันหรือการอนุมัติบัญชีธนาคารของคุณ เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินยอดค้างชำระ

เคล็ดลับ

ทำให้โฆษณาทำงานอย่างต่อเนื่องโดยการป้อนบัตรเครดิตสำรอง เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรสำรองในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธเท่านั้น

การชำระเงินที่ถูกปฏิเสธหากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณได้เปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงินเมื่อเร็วๆ นี้จากการชำระเงินอัตโนมัติไปเป็นการแจ้งหนี้รายเดือน และมียอดค้างชำระที่เหลืออยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อชำระยอดคงค้างในบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่นั่นเลย
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. คลิกการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการชำระเงิน
 5. คลิกข้อมูลสรุปจากเมนูทางด้านซ้าย
 6. คลิกปุ่มชำระเงินเพื่อชำระยอดค้างชำระของคุณ

หากคุณกำลังพยายามยกเลิกบัญชีโดยมีการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • หากการชำระเงินครั้งล่าสุดของคุณถูกปฏิเสธ คุณจำเป็นต้องชำระยอดที่พ้นกำหนดชำระก่อน จึงจะยกเลิกบัญชีได้
 • หากคุณยกเลิกบัญชี เราจะเรียกเก็บยอดเงินที่ต้องชำระจนถึงช่วงที่ทำการยกเลิกไปยังวิธีการชำระเงินของคุณภายใน 60 วันถัดไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว