แก้ไขปัญหาการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธใน Google Ads

หากชำระเงินไม่ผ่าน โฆษณาของคุณอาจหยุดทํางานจนกว่าจะชําระเงินสําเร็จ หากต้องการแก้ปัญหาการชําระเงินไม่ผ่าน คุณจะต้องติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิต เมื่อแก้ปัญหาการชำระเงินไม่ผ่านแล้ว คุณจะมีตัวเลือกหลายวิธีในการชําระยอดที่เกินกําหนด และทําให้โฆษณากลับมาทํางานอีกครั้ง

บัญชีที่ผ่านเกณฑ์บางบัญชีอาจทํางานต่อได้เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากชำระเงินไม่ผ่าน เพื่อให้คุณมีเวลาแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่โฆษณาจะหยุดแสดง ดังนั้นโฆษณาของคุณจึงอาจไม่หยุดทำงานทันทีหลังจากชำระเงินไม่ผ่าน

ในหน้านี้

การปฏิเสธบัตรเครดิต

1. ค้นหาสาเหตุของการปฏิเสธ

โปรดทราบว่าบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารเป็นผู้ปฏิเสธการชําระเงินของคุณ ไม่ใช่ Google หากต้องการดูข้อมูลการชําระเงินที่ถูกปฏิเสธ ให้คลิกไอคอนการเรียกเก็บเงิน Billing Icon จากนั้นคลิกสรุป คุณจะพบกับวันที่ปฏิเสธ จำนวนเงิน และสาเหตุของการปฏิเสธ หากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเปิดเผยสาเหตุดังกล่าวกับเรา หากไม่มีสาเหตุแสดงอยู่ คุณจะต้องติดต่อสอบถามจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคาร

ไปที่สรุปเลย

วิธีแก้ไขกรณีการชำระเงินถูกปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด

 • บัญชีมีเงินทุนไม่เพียงพอ
  ตรวจสอบว่ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีของคุณ จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง)
 • คุณได้ใช้จ่ายเกินวงเงินเครดิตของบัตร หรือขีดจำกัดการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อเพิ่มวงเงิน จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง)
 • บัตรหมดอายุ
  ป้อนบัตรเครดิตใหม่ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • คุณได้ป้อนหมายเลขบัตรหรือหมายเลข CVV/CVN ที่ไม่ถูกต้อง
  ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณอีกครั้งอย่างระมัดระวัง (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • ธนาคารที่ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัตรสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือธุรกรรมข้ามชาติ
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อขออนุญาตการทำธุรกรรมประเภทเหล่านี้ จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง) หรือป้อนบัตรใหม่ที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือธุรกรรมข้ามชาติ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • ระบบเรียกเก็บเงินจากคุณเกินจำนวนครั้งสูงสุดที่บัตรจะรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
  พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อหาทางแก้ไข จากนั้นลองใช้บัตรเครดิตของคุณอีกครั้ง (ตัวเลือก ก ด้านล่าง) หรือป้อนบัตรใหม่ (ตัวเลือก ข ด้านล่าง)
 • ธนาคารของคุณอาจไม่รองรับการให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวด
  คุณต้องใช้การให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์บัตรหรือการชำระเงินในสหภาพยุโรป โปรดสอบถามธนาคารของคุณว่ารองรับการให้สิทธิ์จากลูกค้าแบบเข้มงวดหรือไม่ หากไม่รองรับ คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่น

2. ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณ

หากไม่ทราบสาเหตุที่ชำระเงินไม่ผ่านหรือแก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิตใบนั้น ฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีชำระเงินไม่ผ่านได้ เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ โปรดติดต่อธนาคารด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. โทรติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าที่แสดงอยู่ด้านหลังบัตรเครดิต
 2. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้พยายามชำระเงินให้กับ Google Ads ทางออนไลน์ แต่การชำระเงินดังกล่าวถูกปฏิเสธ แจ้งวันที่และจำนวนเงินของการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธให้ทราบ และช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้ลองชำระเงินอีกครั้งโดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง

3. ทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้ง

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่างเพื่อทำให้โฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

ตัวเลือก ก: ลองใช้บัตรเครดิตที่คุณมีอยู่อีกครั้ง

 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกวิธีการชำระเงิน
 3. ค้นหาบัตรเครดิตที่ต้องการลองอีกครั้ง แล้วคลิกแก้ไข
 4. ตรวจสอบว่ารายละเอียดบัตรเครดิตถูกต้องทั้งหมด หากจําเป็น ให้ติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้บัตรใบนั้นในบัญชี Google Ads ได้หรือไม่
 5. หลังจากตรวจสอบแล้วว่าใช้วิธีการชําระเงินนั้นได้ ให้คลิกลองอีกครั้งใต้ข้อมูลบัตรเครดิต
 6. ตรวจสอบยอดชําระเงินคงค้าง แล้วคลิกชําระเลย

ไปที่วิธีการชําระเงินเลย

ขั้นตอนต่อไป

คุณจะเห็นข้อความยืนยันท้ายขั้นตอน หากชำระเงินไม่ผ่าน คุณจะเห็นข้อผิดพลาดซึ่งแจ้งให้ทราบว่าชําระเงินไม่ผ่าน และแจ้งให้คุณติดต่อสถาบันการเงิน หรือเลือกชําระเงินด้วยวิธีอื่นเพื่อดําเนินการต่อ

ตัวเลือก ข: ป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินอื่น

หมายเหตุ: การดําเนินการบางอย่างจะจํากัดไว้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบหรือการเรียกเก็บเงินเท่านั้น สําหรับบัญชี Google Ads ประเภทบัญชีขององค์กร คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือการเรียกเก็บเงิน จึงจะเพิ่ม/แก้ไขวิธีการชําระเงินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงในบัญชี Google Ads

 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกวิธีการชำระเงิน
 3. หาบัตรเครดิตที่ถูกปฏิเสธ แล้วคลิกปุ่ม "แก้ไข"
 4. คลิก "ใช้วิธีการชําระเงินอื่น" และดําเนินการต่อ
 5. เลือกวิธีการชําระเงินใหม่จากตัวเลือกที่มีอยู่ หรือกรอกข้อมูลบัตรใบใหม่ แล้วคลิกบันทึกบัตร
  • หมายเหตุ: หากข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ถูกต้องหรือระบบไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรที่เพิ่มมา คุณจะเห็นข้อผิดพลาดที่แนะนําให้แก้ไขข้อมูลหรือเลือกวิธีการชําระเงินแบบอื่น
 6. ตรวจสอบยอดค้างชําระ แล้วคลิกชําระเลย
 7. คุณจะเห็นข้อความยืนยันท้ายขั้นตอน หากชำระเงินไม่ผ่าน คุณจะเห็นข้อผิดพลาดซึ่งแจ้งให้ทราบว่าชําระเงินไม่ผ่าน และแจ้งให้คุณติดต่อสถาบันการเงิน หรือเลือกชําระเงินด้วยวิธีอื่นเพื่อดําเนินการต่อ

ตัวเลือก ค: อัปเดตข้อมูลบัตร

 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกวิธีการชำระเงิน
 3. หาบัตรเครดิตที่ต้องการอัปเดต แล้วคลิกแก้ไข
 4. คลิกอัปเดต แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 5. แก้ไขข้อมูลบัตรแล แล้วคลิกบันทึกการอัปเดต
 6. คุณจะเห็นข้อความยืนยันท้ายขั้นตอน

ไปที่วิธีการชำระเงิน

หมายเหตุ: ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจกำหนดให้คุณต้องใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น ป้อนรหัสแบบครั้งเดียวที่ส่งไปยังโทรศัพท์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร  ผู้ออกบัตรหรือธนาคารอาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อชำระเงิน เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใหม่ หรือเมื่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารเห็นสมควร 

Google ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใหม่ที่บังคับใช้กับธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงินตาม Payment Services Directive 2 (PSD2) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารโดยตรง 


การปฏิเสธการตัดบัญชีโดยตรงหรือบัญชีธนาคาร

หากการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของคุณแสดงสถานะว่า "ถูกปฏิเสธ" ในบัญชี แสดงว่าธนาคารไม่อนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชีธนาคารของคุณ วิธีทำให้โฆษณาทำงานได้ต่อไปมีดังนี้

1. ค้นหาสาเหตุของการปฏิเสธ

โปรดทราบว่าธนาคารของคุณเป็นผู้ปฏิเสธการชําระเงิน ไม่ใช่ Google โปรดดูข้อมูลการชําระเงินที่ถูกปฏิเสธในหน้าสรุปการเรียกเก็บเงิน คุณจะเห็นวันที่ปฏิเสธ จำนวนเงิน และสาเหตุของการปฏิเสธ หากธนาคารเปิดเผยสาเหตุดังกล่าวกับเรา หากไม่มีสาเหตุระบุไว้ คุณจะต้องติดต่อสอบถามจากธนาคารโดยตรง

ไปที่สรุปเลย

2. ติดต่อธนาคารของคุณ

หากคุณไม่ทราบสาเหตุที่การชำระเงินถูกปฏิเสธ หรือหากคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ ธนาคารจะแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาและช่วยคุณแก้ไขปัญหา ฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads ช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการปฏิเสธใดๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ปฏิเสธการชำระเงิน ไม่ใช่ Google

โปรดติดต่อธนาคารด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. โทรติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะค้นหาหมายเลขนี้ได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
 2. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้พยายามชำระเงินให้กับ Google Ads ทางออนไลน์ แต่การชำระเงินดังกล่าวถูกปฏิเสธ แจ้งวันที่และจำนวนเงินของการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธให้ทราบ และช่วยคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 4. เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้ว ให้ลองชำระเงินอีกครั้งโดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง

วิธีแก้ไขกรณีการชำระเงินถูกปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด

 • บัญชีมีเงินทุนไม่เพียงพอ
  ตรวจสอบบัญชีธนาคารว่ามีเงินเพียงพอ จากนั้นเลือกวิธีแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อให้เริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง
 • ชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุไว้
  อัปเดตข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินให้ถูกต้อง
 • ธนาคารที่ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์หรือธุรกรรมข้ามชาติ
  ติดต่อธนาคารเพื่อขออนุญาตการทําธุรกรรมประเภทเหล่านี้ จากนั้นเลือกวิธีแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อให้เริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง
 • บัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้ว
  อัปเดตข้อมูลสําหรับการเรียกเก็บเงินให้เป็นบัญชีธนาคารอื่นหรือบัตรเครดิต

3. ทําให้โฆษณาของคุณทํางาน

หลังจากทราบสาเหตุของการปฏิเสธและติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขแล้ว ให้เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อให้เริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง

ตัวเลือก ก: ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้งคือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และคุณยังสามารถโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์ได้ในบางประเทศด้วย (ออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) เราไม่แนะนำให้ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารแบบปกติในสถานการณ์นี้ เนื่องจากจะใช้เวลานานกว่ามาก

โดยทั่วไป การชําระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์จะใช้เวลาดําเนินการไม่เกิน 1 วันทําการ และโฆษณาจะกลับมาแสดงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น คุณจะต้องทําการชําระเงินเพื่อชําระยอดคงค้าง

ดูวิธีชำระเงิน

หากยังต้องการใช้การตัดบัญชีโดยตรงเป็นวิธีการชำระเงินหลัก คุณจะต้องเปิดใช้การตัดบัญชีโดยตรงอีกครั้งในบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ในตัวเลือก ข ด้านล่าง หลังจากที่การชำระเงินแบบครั้งเดียวสำเร็จ

ตัวเลือก ข: เปิดใช้บัญชีธนาคารอีกครั้ง

หากคุณแก้ไขปัญหาบัญชีธนาคารแล้ว และต้องการให้เราลองเรียกเก็บยอดคงค้างของบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกวิธีการชำระเงิน
 3. ค้นหาบัญชีธนาคารที่มีลิงก์ "แก้ไขปัญหา"
 4. ตรวจสอบว่ารายละเอียดบัญชีธนาคารถูกต้องทั้งหมด โทรสอบถามธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวในบัญชี Google Ads ของคุณได้ ถ้าจำเป็น
 5. เมื่อตรวจสอบแล้วว่าใช้บัญชีธนาคารได้ ให้คลิกลิงก์แก้ไขปัญหา
 6. หลังจากเปิดใช้บัญชีธนาคารอีกครั้งแล้ว การชำระเงินน่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 4 วันทำการ และโฆษณาจะกลับมาแสดงได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะทำให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานได้เร็วกว่า เราจึงขอแนะนำให้ดำเนินการตามตัวเลือก ก ก่อน

ไปที่วิธีการชําระเงินเลย

ในบางกรณี ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเปิดใช้บัญชีอีกครั้ง โดยจะขอให้คุณชําระเงิน หรือตั้งวิธีการชําระเงินหลักเป็นแบบอื่นแทน ในกรณีเช่นนี้ ให้ทําตามวิธีการสําหรับตัวเลือก ก หรือ ค เพื่อให้โฆษณากลับมาทํางานอีกครั้ง

ตัวเลือก ค: เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่

หากต้องการใช้บัญชีธนาคารอื่นสำหรับการชำระเงินนี้และสำหรับการชำระเงินแบบตัดบัญชีโดยตรงในอนาคต คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลัก และต้องส่งการอนุมัติการตัดบัญชีโดยตรงใหม่หรือยืนยันเงินฝากทดสอบในบัญชีธนาคารใหม่ด้วย หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้แล้ว โดยปกติเราจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทําการในการเรียกเก็บยอดค้างชําระไปยังบัญชีธนาคารใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: การดําเนินการบางอย่างจะจํากัดไว้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบหรือการเรียกเก็บเงินเท่านั้น สําหรับบัญชี Google Ads ประเภทบัญชีขององค์กร คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือการเรียกเก็บเงิน จึงจะเพิ่ม/แก้ไขวิธีการชําระเงินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงในบัญชี Google Ads

วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักมาเป็นบัญชีธนาคารใหม่มีดังนี้

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกวิธีการชำระเงิน
 3. หาวิธีการชำระเงินที่ต้องการ แล้วคลิกแก้ไข
 4. ป้อนข้อมูลที่อัปเดตแล้ว คุณจำเป็นต้องส่งการอนุมัติการตัดบัญชีใหม่ หรือยืนยันบัญชีธนาคารใหม่ก่อนที่โฆษณาจะกลับมาทำงานได้ หากต้องดำเนินการนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำในบัญชีว่าต้องดำเนินการอย่างไร
 5. คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินยอดคงค้าง เมื่อคุณใส่ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินและเราได้รับการยืนยันหรือการอนุมัติบัญชีธนาคารของคุณ

ไปที่วิธีการชําระเงินเลย


การชำระเงินที่ถูกปฏิเสธหากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณได้เปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงินเมื่อเร็วๆ นี้จากการชำระเงินอัตโนมัติไปเป็นการแจ้งหนี้รายเดือน และมียอดคงค้างที่เหลืออยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อชำระยอดคงค้างในบัญชี

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. คลิกไอคอนBilling Icon ในบัญชี Google Ads
 2. คลิกการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการชำระเงิน
 4. คลิกสรุปจากเมนูทางด้านซ้าย
 5. คลิกปุ่มชำระเงินเพื่อชำระยอดคงค้างของคุณ

ไปที่การเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินเลย


คำแนะนำเพิ่มเติม

เพิ่มวิธีการชำระเงินสำรอง

หากมีวิธีการชําระเงินสํารอง โฆษณาจะทำงานได้อย่างไหลลื่นไม่สะดุด ระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชําระเงินสํารองในกรณีที่ใช้วิธีการชําระเงินหลักไม่ผ่านเท่านั้น โฆษณาอาจยังแสดงต่อไปเป็นเวลาสั้นๆ หลังจากบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณสามารถหยุดแคมเปญชั่วคราวได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อย

ดูวิธีตั้งวิธีการชําระเงินสํารองใน Google Ads

บัญชีที่ถูกยกเลิกกับการชําระเงินที่ถูกปฏิเสธ

หากคุณกำลังพยายามยกเลิกบัญชีโดยมีการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • หากการชำระเงินครั้งล่าสุดของคุณถูกปฏิเสธ คุณจำเป็นต้องชำระยอดที่พ้นกำหนดชำระก่อน จึงจะยกเลิกบัญชีได้
 • หากคุณยกเลิกบัญชี เราจะเรียกเก็บยอดเงินที่ต้องชำระจนถึงช่วงที่ทำการยกเลิกไปยังวิธีการชำระเงินของคุณภายใน 60 วันถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7517149218424805751
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067