Riešenie problémov s odmietnutou platbou v službe Google Ads

 • Ak chcete vyriešiť problém s odmietnutou platbou, potrebujete zistiť, prečo došlo k jej odmietnutiu.
 • Vyriešenie problému zvyčajne zahŕňa kontaktovanie banky alebo spoločnosti, ktorá vydáva kreditné karty.
 • Následne budete mať niekoľko možností úhrady nesplatenej sumy, ktorá vám umožní znova zobrazovať svoje reklamy.

Niekedy sa stáva, že dôjde k odmietnutiu platieb. Ak sa tak stane, vaše reklamy sa môžu prestať zobrazovať, až kým neprijmeme vašu platbu. Ak chcete zistiť, ako znova zabezpečiť zobrazovanie reklám, vyberte typ odmietnutia:

Odmietnutie kreditnej karty

1. Zistite dôvod odmietnutia.

Zobrazte informácie o odmietnutej platbe kliknutím na ikonu kľúča  a výberom položky Súhrn fakturácie v sekcii Fakturácia.Prejsť na stránku Nájdete tu dátum odmietnutia, sumu a dôvod odmietnutia, ak nám ho spoločnosť, ktorá vám vydala kreditnú kartu, alebo banka poskytla. Nezabúdajte, že vašu platbu neodmietla spoločnosť Google, ale spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu alebo banka. Ak tu nie je uvedený žiadny dôvod, nemáme k dispozícii podrobnosti. Dôvod musíte zistiť od spoločnosti, ktorá vám vydala kreditnú kartu, alebo banky.

2. Skontaktujte sa so spoločnosťou, ktorá vám vydala kreditnú kartu, alebo bankou.

Ak sa vám nedarí zistiť, prečo bola platba odmietnutá, alebo neviete problém vyriešiť, skontaktujte sa s bankou, ktorá vydala kreditnú kartu. Podpora služby Google Ads vám s odmietnutiami nepomôže. Je to preto, že vašu platbu neodmietla spoločnosť Google, ale vaša banka. Postup kontaktovania banky:

 1. Zavolajte na telefónne číslo podpory, ktoré je uvedené na zadnej strane vašej kreditnej karty.
 2. Povedzte zástupcovi, že ste sa pokúšali online zaplatiť za službu Google Ads, avšak vaša platba bola odmietnutá. Uveďte dátum a sumu odmietnutej platby.
 3. Zástupca vám povie presný dôvod odmietnutia a pomôže vám vyriešiť problém.
 4. Po vyriešení problému skúste platbu uskutočniť znova prostredníctvom jednej z možností uvedených nižšie.
Riešenia pre najčastejšie dôvody odmietnutia platby
 • Na účte nie je dostatok finančných prostriedkov.
  Skontrolujte, či máte na účte dostatok finančných prostriedkov, a potom znova vyskúšajte kreditnú kartu (možnosť A nižšie).
 • Prekročili ste kreditný limit alebo limit na jednu transakciu svojej karty.
  Požiadajte svoju banku o zvýšenie limitu a potom znova vyskúšajte kreditnú kartu (možnosť A nižšie).
 • Skončila sa platnosť kreditnej karty.
  Zadajte novú kreditnú kartu (možnosť B nižšie).
 • Zadali ste nesprávne číslo karty alebo číslo CVV/CVN.
  Znova pozorne zadajte informácie o svojej kreditnej karte (možnosť B nižšie).
 • Banka, ktorá vydala kartu, nepovoľuje používanie karty na internetové alebo medzinárodné transakcie.
  Požiadajte svoju banku o povolenie transakcií týchto typov a potom znova vyskúšajte kreditnú kartu (možnosť A nižšie). Môžete tiež zadať novú kartu, ktorá umožňuje internetové alebo medzinárodné transakcie (možnosť B nižšie).
 • Prekročili ste maximálny počet poplatkov, ktoré sa za dané obdobie môžu z karty zúčtovať.
  Požiadajte svoju banku o nájdenie riešenia a potom znova vyskúšajte kreditnú kartu (možnosť A nižšie). Môžete tiež zadať novú kartu (možnosť B nižšie).
 • Vaša banka nemusí podporovať Strong Customer Authorization. 
  Strong Customer Authorization sa vyžaduje na overenie vašej karty alebo platby v Európskej únii. Kontaktujte svoju banku a informujte sa, či podporuje Strong Customer Authentication. V opačnom prípade budete musieť použiť iný spôsob platby.

3. Znovu začnite zobrazovať svoje reklamy.

Zvoľte si jednu z možností nižšie, aby sa vaše reklamy začali znova zobrazovať.

 • Ak ste vyriešili problém s kreditnou kartou alebo to len chcete skúsiť znova, skúste to znova vo svojom účte Google Ads.
 • Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problém s pôvodnou kartou, zadajte novú kartu.

Poznámka: Ak je vydavateľ vašej karty alebo banka v Európskom hospodárskom priestore, môže vyžadovať, aby ste v rámci overenia vlastníctva svojej karty absolvovali proces ďalšieho overenia, napríklad pomocou jednorazového kódu odoslaného na váš telefón.  Vydavateľ vašej karty alebo banka môže toto ďalšie overenie vyžadovať, keď uskutočňujete platbu, pridávate novú kreditnú alebo debetnú kartu, alebo podľa vlastného uváženia vydavateľa karty či banky. 

Google dodržiava nové bezpečnostné požiadavky stanovené pre banky a spracovateľov platieb smernicou o platobných službách 2 (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo svojho vydavateľa karty alebo banku. 

Možnosť A: Znova vyskúšajte existujúcu kreditnú kartu.

Ak chcete, aby sme sa znova pokúsili zúčtovať platbu z existujúcej kreditnej karty, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte kreditnú kartu s odkazom Opraviť.
 5. Skontrolujte, či sú všetky údaje karty správne. Zavolajte do banky alebo spoločnosti, ktorá vám vydala kreditnú kartu, a uistite sa, že v prípade potreby môžete kartu používať vo svojom účte Google Ads.
 6. Po overení použiteľnosti spôsobu platby kliknite na Opraviť nad informáciami o kreditnej karte.

Čo ďalej?

Opätovným vyskúšaním tohto spôsobu platby automaticky vyvoláte zúčtovanie nevyrovnaného zostatku. Spracovanie platby môže trvať aj niekoľko hodín. Ak platba nebude úspešná do jedného pracovného dňa od opätovného vyskúšania tohto spôsobu platby, uhraďte nevyrovnaný zostatok, aby ste znova zabezpečili zobrazovanie svojich reklám. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte spôsob platby, ktorý chcete použiť pre túto jednorazovú platbu. Môžete vybrať spôsob platby, ktorý ste predtým pridali do svojho účtu, alebo môžete pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť. Minimálna suma potrebná na spustenie zobrazovania reklám sa objaví vedľa položky (minimálna platba). Kliknite na Uskutočniť platbu.
 6. Skontrolujte správnosť všetkých platobných podrobností a potom kliknite na Uskutočniť platbu.

Ak ste na úhradu zostatku použili nový spôsob platby, aj tak bude musieť znova vyskúšať svoj hlavný spôsob platby. V opačnom prípade sa vaše budúce zostatky môžu účtovať novým spôsobom platby, prípadne sa opätovné zobrazovanie vašich reklám bez akéhokoľvek platného spôsobu platby môže zastaviť.

Možnosť B: Zadajte iné fakturačné údaje.

Ak chcete v účte používať novú kreditnú kartu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby.
 4. Ak chcete upraviť ďalšie podrobnosti (s výnimkou čísla kreditnej karty), vyhľadajte kreditnú kartu, ktorú chcete aktualizovať, a kliknite na Upraviť.
 5. Ak chcete upraviť číslo kreditnej karty alebo pridať novú kreditnú kartu, kliknite na Pridať spôsob platby a zadajte nové informácie.
 6. Kliknite na Uložiť.
 7. Vyhľadajte kreditnú kartu, ktorú ste práve zadali, a kliknite na odkaz Nastaviť ako hlavný. Týmto sa kreditná karta, ktorú ste práve zadali, nastaví ako hlavný spôsob platby.

Po zadaní fakturačných údajov budeme inicializovať platbu vášho nevyrovnaného zostatku.

Tip

Zabezpečte si zobrazovanie svojich reklám tým, že zadáte záložnú kreditnú kartu. Vašu záložnú kreditnú kartu použijeme len vtedy, ak bude váš hlavný spôsob platby odmietnutý.

Odmietnutie inkasa (bankového účtu)

Ak sa vám v účte zobrazuje váš bankový účet ako odmietnutý, vaša banka nám nepovolila zúčtovať platbu z bankového účtu. Ak chcete, aby sa vaše reklamy znova zobrazovali, vykonajte tieto kroky:

1. Zistite dôvod odmietnutia.

Informácie o odmietnutej platbe nájdete na stránke História transakcií. Prejdite tam teraz. Nájdete tam dátum odmietnutia, sumu a dôvod odmietnutia, ak nám ho banka poskytla. Nezabúdajte, že platbu neodmietla spoločnosť Google, ale vaša banka. Ak nie je uvedený žiadny dôvod, nemáme podrobnosti. Dôvod musíte zistiť kontaktovaním svojej banky.

2. Kontaktujte svoju banku.

Ak sa vám nedarí zistiť, prečo bola platba odmietnutá, alebo neviete problém vyriešiť, kontaktujte svoju banku. Jej zástupcovia vám povedia, v čom je problém, a pomôžu vám ho vyriešiť. Podpora služby Google Ads vám s odmietnutiami nepomôže. Je to preto, že vašu platbu neodmietla spoločnosť Google, ale vaša banka.

Postup kontaktovania banky:

 1. Zavolajte na telefónne číslo podpory svojej banky. Zvyčajne ho nájdete na webe banky.
 2. Povedzte zástupcovi, že ste sa pokúšali online zaplatiť za službu Google Ads, avšak vaša platba bola odmietnutá. Uveďte dátum a sumu odmietnutej platby.
 3. Zástupca vám povie presný dôvod odmietnutia a pomôže vám vyriešiť problém.
 4. Po vyriešení problému skúste platbu uskutočniť znova prostredníctvom jednej z možností uvedených nižšie.
Riešenia pre najčastejšie dôvody odmietnutia platby
 • Na účte nie je dostatok finančných prostriedkov.
  Skontrolujte, či máte na bankovom účte dostatok finančných prostriedkov. Potom si vyberte jedno z riešení nižšie, aby sa vaše reklamy začali znova zobrazovať.
 • Meno vlastníka účtu sa nezhoduje s informáciami, ktoré ste poskytli.
  Aktualizujte svoje fakturačné údaje zadaním správnych údajov. Postupujte podľa pokynov nižšie.
 • Banka, ktorá vydala kartu, nepovoľuje používanie bankového účtu na online alebo medzinárodné transakcie.
  Skontaktujte sa so svojou bankou, aby povolila tieto typy transakcií. Potom si vyberte jedno z riešení nižšie, aby sa vaše reklamy začali znova zobrazovať.
 • Bankový účet už neexistuje.
  Aktualizujte svoje fakturačné údaje zadaním iného bankového účtu alebo kreditnej karty. Postupujte podľa pokynov nižšie.

3. Znovu začnite zobrazovať svoje reklamy.

Zvoľte si jednu z možností nižšie, aby sa vaše reklamy začali znova zobrazovať.

Možnosť A: Vykonajte platbu kreditnou kartou alebo bankovým prevodom v reálnom čase.

Najrýchlejší spôsob, ako znova zabezpečiť zobrazovanie reklám, je vykonať platbu kreditnou kartou. V niektorých krajinách (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko) je k dispozícii aj bankový prevod v reálnom čase. V takejto situácii neodporúčame využiť bežný elektronický bankový prevod, keďže trvá oveľa dlhšie.

Platby kreditnou kartou alebo bankové prevody v reálnom čase sa zvyčajne spracujú do jedného pracovného dňa a vaše reklamy sa môžu začať zobrazovať do 24 hodín po takomto spracovaní.

Poznámka

Ak aj naďalej chcete používať inkasný príkaz ako primárny spôsob platby, je nutné ho znova povoliť v účte, ako sa uvádza v možnosti B nižšie, a to po realizácii jednorazovej platby.

Platbu uskutočnite takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte spôsob platby, ktorý chcete použiť pre túto jednorazovú platbu. Môžete vybrať spôsob platby, ktorý ste predtým pridali do svojho účtu, alebo môžete pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť. Minimálna suma potrebná na spustenie zobrazovania reklám sa objaví vedľa položky (minimálna platba). Kliknite na Uskutočniť platbu.
 6. Skontrolujte správnosť všetkých platobných podrobností a potom kliknite na Uskutočniť platbu. Ak ste na uhradenie svojho zostatku použili nový spôsob platby, môže sa zobraziť výzva na opätovné povolenie primárneho spôsobu platby.
 7. Po spracovaní platby aktualizujte alebo znova povoľte hlavný spôsob platby, aby ste ho mohli používať v budúcnosti.

Príklad

Povedzme, že inkasný príkaz Moniky bol odmietnutý. Jej reklamy sa prestali zobrazovať. Monika však chce, aby sa znova začali zobrazovať čo najskôr. Od svojej banky sa dozvedela, že platbu odmietli pre nedostatok finančných prostriedkov na jej účte.

Ak chce svoje reklamy znova zobrazovať, uskutoční jednorazovú platbu kreditnou kartou. Použije pritom tlačidlo Uskutočniť platbu (možnosť A). Aby zabezpečila ďalšie používanie inkasného príkazu aj v budúcnosti, zároveň znovu povolí svoj bankový účet v službe Google Ads (možnosť B). Potom sa tiež uistí, že na bankovom účte bude mať stále dostatok prostriedkov na poplatky za službu Google Ads.

Možnosť B: Znova povoľte svoj bankový účet.

Ak ste vyriešili problém s bankovým účtom a chcete, aby sme sa znova pokúsili zúčtovať nevyrovnaný zostatok, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte svoj bankový účet s odkazom Opraviť.
 5. Skontrolujte, či sú všetky podrobnosti o bankovom účte zadané správne. V prípade potreby sa obráťte na svoju banku alebo inštitúciu vydávajúcu kreditnú kartu, aby ste sa uistili, že ju môžete používať v účte Google Ads.
 6. Po overení použiteľnosti bankového účtu kliknite na odkaz Opraviť.
 7. Po opätovnom povolení bankového účtu sa platba zvyčajne spracuje do 4 pracovných dní a vaše reklamy sa môžu začať následne zobrazovať do 24 hodín. Keďže reklamy sa začnú rýchlejšie zobrazovať pri platbe kreditnou kartou, odporúčame vám najprv využiť možnosť A.
Prejsť do služby Google Ads

Po opätovnom povolení bankového účtu sa platba zvyčajne spracuje do 4 pracovných dní a vaše reklamy sa môžu začať následne zobrazovať do 24 hodín. Keďže reklamy sa začnú rýchlejšie zobrazovať pri platbe kreditnou kartou, odporúčame vám najprv využiť možnosť A.

Možnosť C: Pridajte nový bankový účet.

Ak chcete na túto platbu aj na budúce platby inkasným príkazom použiť iný bankový účet, bude potrebné zmeniť primárny spôsob platby. Taktiež bude nutné, aby ste nám poslali novú autorizáciu inkasa alebo overili skúšobný vklad na novom bankovom účte. Po dokončení tohto procesu preto zúčtovanie nevyrovnaného zostatku z nového bankového účtu trvá zvyčajne päť pracovných dní.

Postup zmeny hlavného spôsobu platby na nový bankový účet:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte príslušný spôsob platby a kliknite na Upraviť.
 5. Zadajte aktualizované informácie. Reklamy sa môžu začať zobrazovať až po tom, čo nám pošlete novú autorizáciu platby inkasom alebo overíte nový bankový účet. Ak je to váš prípad, vo svojom účte nájdete ďalšie pokyny.
 6. Po dokončení kliknite na Uložiť. Po zadaní fakturačných údajov a po tom, ako dostaneme overenie vášho bankového účtu alebo autorizáciu, iniciujeme zúčtovanie nevyrovnaného zostatku.

Tip

Zabezpečte si zobrazovanie svojich reklám tým, že zadáte záložnú kreditnú kartu. Vašu záložnú kreditnú kartu použijeme len vtedy, ak bude váš hlavný spôsob platby odmietnutý.

Odmietnutá platba v prípade mesačnej fakturácie

Ak ste nedávno zmenili nastavenia platby z automatických platieb na mesačnú fakturáciu a zostal vám nevyrovnaný zostatok, uhraďte nesplatenú sumu vykonaním týchto krokov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete uskutočniť platbu.
 5. V ponuke vľavo kliknite na Súhrn.
 6. Kliknutím na Uskutočniť platbu uskutočnite platbu nevyrovnaného zostatku.

Ak sa pokúšate zrušiť svoj účet a máte odmietnutú platbu, berte ohľad na nasledujúce skutočnosti:

 • Ak bola vaša posledná platba odmietnutá, účet budete môcť zrušiť až po zaplatení vášho omeškaného zostatku.
 • Ak zrušíte svoj účet, zostatok splatný v čase zrušenia vám bude zaúčtovaný vaším spôsobom platby do nasledujúcich 60 dní.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory