Håndtering av avslåtte betalinger i Google Ads

 • For å håndtere avslåtte betalinger må du finne ut hvorfor betalingene ble avslått.
 • Vanligvis må du ta kontakt med banken eller kredittkortselskapet for å løse problemet.
 • Når du skal betale det forfalte beløpet – slik at annonsene dine kan kjøre igjen – har du flere alternativer.

Det hender at betalinger blir avslått. Når dette skjer, kan vi stoppe kjøringen av annonsene dine inntil betalingen godkjennes. Velg den typen avslag du opplever, for å finne ut hvordan du får i gang kjøringen av annonsene igjen.

Avslått kredittkort

1. Finn ut hvorfor betalingen ble avslått

Du kan se informasjon om hvorfor betalingen ble avslått, ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] og velge Faktureringssammendrag  under «Fakturering». Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløp og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis kredittkortselskapet eller banken har formidlet denne informasjonen til oss). Husk at det er kredittkortselskapet eller banken som avslår betalingen – ikke Google. Hvis det ikke er oppført noen årsak, har vi ikke fått denne informasjonen. I så fall må du kontakte kredittkortselskapet eller banken for å få oppgitt årsaken.

2. Kontakt kredittkortselskapet eller banken

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen din ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med banken som har utstedt kredittkortet ditt. Brukerstøtten for Google Ads kan ikke hjelpe deg med avslåtte betalinger. Dette skyldes at det er banken din, ikke Google, som avslår betalingen. Slik kontakter du banken din:

 1. Ring telefonnummeret som står på baksiden av kredittkortet.
 2. Fortell kundebehandleren at du prøvde å betale for Google Ads på nett, men at betalingen ble avslått. Oppgi dato og beløpet som ble avslått.
 3. Kundebehandleren kan fortelle deg den nøyaktige årsaken til at betalingen ble avslått, og hjelpe deg med å løse problemet.
 4. Når problemet er løst, kan du prøve å betale på nytt ved å bruke et av alternativene nedenfor.
Løsninger for de vanligste årsakene til avslåtte betalinger
 • Det er ikke dekning på kontoen.
  Sørg for at det er nok penger på kontoen din, og aktiver deretter kredittkortet ditt på nytt (alternativ A nedenfor).
 • Du har overskredet kredittkortgrensen eller grensen for enkelttransaksjoner.
  Be banken om å øke grensen, og aktiver deretter kredittkortet på nytt (alternativ A nedenfor).
 • Kortet er utløpt.
  Angi et annet kredittkort (alternativ B nedenfor).
 • Du har oppgitt feil kortnummer eller CVV-/CVN-nummer.
  Skriv inn kredittkortopplysningene dine på nytt, og sørg for at alt er riktig skrevet (alternativ B nedenfor).
 • Utstederbanken tillater ikke bruk av kortet for internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Be banken om å tillate slike transaksjoner, og aktiver deretter kredittkortet på nytt (alternativ A nedenfor). Du kan alternativt oppgi informasjon for et annet kort som kan brukes for internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner (alternativ B nedenfor).
 • Du har overskredet maksimalt antall kortbelastninger for en gitt tidsperiode.
  Be banken om å finne en løsning, og aktiver deretter kredittkortet på nytt (alternativ A nedenfor). Du kan også velge å angi et nytt kort (alternativ B nedenfor).
 • Det kan hende banken din ikke støtter sterk kundeautorisering (SCA / Strong Customer Authorization). 
  Sterk kundeautorisering (SCA) kreves for å autentisere kortet eller betalingen i EU. Snakk med banken din for å finne ut om den støtter sterk kundeautentisering. Ellers må du bruke en annen betalingsmåte. 

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg et av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

 • Hvis du har løst problemet med kredittkortet ditt, eller du ønsker å gjøre et nytt forsøk, kan du prøve på nytt i Google Ads-kontoen din.
 • Hvis du ikke klarte å løse problemet med det opprinnelige kortet, angir du et nytt kort.

Merk: Hvis banken eller kortutstederen din er hjemmehørende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan den aktuelle virksomheten kreve at du må gjennom en ekstra autentiseringsprosess for å bekrefte at du faktisk eier det aktuelle kortet. Du kan for eksempel få tilsendt en engangskode på telefon.  Banken eller kortutstederen kan kreve denne tilleggsbekreftelsen når du skal betale for noe eller legge til et nytt kreditt- eller debetkort, eller etter eget skjønn. 

Google overholder de nye sikkerhetskravene pålagt banker og betalingsbehandlere i henhold til det andre betalingstjenestedirektivet (PSD2) i EØS. Hvis du lurer på noe, kan du kontakte banken eller kortutstederen direkte. 

Alternativ A: Prøv på nytt med det nåværende kredittkortet ditt

Hvis du ønsker at vi skal prøve å belaste det nåværende kredittkortet på nytt, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Finn kredittkortet der det er oppført en «Løs problemet»-link.
 5. Sjekk at alle kortopplysningene stemmer. Om nødvendig kan du sjekke med banken eller kredittkortselskapet om du kan bruke kortet i Google Ads-kontoen.
 6. Når du har bekreftet at du kan bruke betalingsmåten, klikker du på Løs problemet ovenfor kredittkortinformasjonen.

Hva skjer videre?

Når du aktiverer betalingsalternativet på nytt, utløses automatisk en belastning for den utestående saldoen din. Det kan ta noen timer å behandle betalingen. Hvis betalingen ikke belastes løpet av én virkedag etter at du har aktivert betalingsalternativet på nytt, må du betale den utestående saldoen manuelt for at annonsene skal kjøre igjen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta betaling.
 4. Velg betalingsalternativet du ønsker for engangsinnbetalingen. Du kan velge et betalingsalternativ du tidligere har lagt til kontoen, eller du kan legge til et nytt betalingsalternativ.
 5. Oppgi beløpet du ønsker å betale. Minimumsbeløpet som kreves for at annonsene dine skal publiseres, vises ved siden av «(minimumsbetaling)». Klikk på Foreta betaling.
 6. Kontrollér at alle betalingsopplysningene er riktige, og klikk på Utfør betaling.

Selv om du har brukt et nytt betalingsalternativ til å dekke den utestående saldoen, må du uansett aktivere det primære betalingsalternativet på nytt. Ellers kan fremtidige betalinger belastes det nye betalingsalternativet, eller annonsene dine kan slutte å kjøre fordi kontoen din mangler et gyldig betalingsalternativ.

Alternativ B: Angi annen faktureringsinformasjon

Hvis du ønsker å bruke et nytt kredittkort i kontoen, gjør du følgende:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Hvis du vil endre andre opplysninger enn kredittkortnummeret, finner du kredittkortet du vil oppdatere, og klikker på Endre.
 5. Hvis du vil endre kredittkortnummeret eller legge til et nytt kredittkort, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte og skriver inn den nye informasjonen.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Finn kredittkortet du nettopp har lagt til eller endret, og klikk på Angi som primær-linken. Deretter fungerer det aktuelle kredittkortet som primært betalingsalternativ.

Når du har lagt inn faktureringsinformasjonen, belaster vi den utestående saldoen.

Tips

Du kan sørge for at annonsene dine fortsetter å kjøre, ved å legge inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis det primære betalingsalternativet avslås.

Avslått direkte belastning (bankkonto)

Hvis en betaling via bankkontoen din er oppført som avslått i kontoen din, har banken ikke godkjent belastningen av kontoen. Slik sørger du for at annonsene dine aktiveres igjen:

1. Finn ut hvorfor betalingen ble avslått

Du finner informasjon om avslåtte betalinger på Transaksjonslogg-siden. Gå dit nå. Her finner du datoen for den avslåtte betalingen, beløp og årsaken til at betalingen ble avslått (hvis banken din har videreformidlet denne informasjonen til oss). Husk at det er banken som avslår betalingen – ikke Google. Hvis det ikke er oppført noen årsak, har vi ikke fått denne informasjonen. I så fall må du kontakte banken for å få oppgitt årsaken.

2. Kontakt banken din

Hvis du ikke finner ut hvorfor betalingen ble avslått, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med banken din. Der kan du få vite hva problemet er og få hjelp med å løse det. Brukerstøtten for Google Ads kan ikke hjelpe deg med avslåtte betalinger. Dette skyldes at det er banken din, ikke Google, som avslår betalingen.

Slik kontakter du banken din:

 1. Ring bankens kundestøtte. Telefonnummeret er som regel oppgitt på bankens nettsted.
 2. Fortell kundebehandleren at du prøvde å betale for Google Ads på nett, men at betalingen ble avslått. Oppgi dato og beløpet som ble avslått.
 3. Kundebehandleren kan fortelle deg den nøyaktige årsaken til at betalingen ble avslått, og hjelpe deg med å løse problemet.
 4. Når problemet er løst, kan du prøve å betale på nytt ved å bruke et av alternativene nedenfor.
Løsninger for de vanligste årsakene til avslåtte betalinger
 • Det er ikke dekning på kontoen.
  Kontrollér at det er nok penger på bankkontoen din, og velg deretter en av løsningene nedenfor for å aktivere annonsekjøringen på nytt.
 • Navnet på kontoinnehaveren samsvarer ikke med informasjonen du har oppgitt.
  Legg inn riktig faktureringsinformasjon ved å følge veiledningen nedenfor.
 • Utstederbanken tillater ikke at bankkontoen brukes for internett-transaksjoner eller internasjonale transaksjoner.
  Ta kontakt med banken for å tillate denne typen transaksjoner, og velg deretter en av løsningene nedenfor for å aktivere annonsekjøringen på nytt.
 • Bankkontoen finnes ikke lenger.
  Legg inn en annen bankkonto eller et annet kredittkort i faktureringsinformasjonen din ved å følge veiledningen nedenfor.

3. Start kjøringen av annonsene dine igjen

Velg et av alternativene nedenfor for å starte kjøringen av annonsene dine igjen.

Alternativ A: Betaling med kredittkort eller bankoverføring i sanntid

Den raskeste måten å starte kjøringen av annonsene igjen på, er å utføre en betaling med kredittkort. I noen land (Danmark, Finland, Norge, Sverige og Østerrike) er bankoverføring i sanntid også tilgjengelig. Vi anbefaler ikke vanlig bankoverføring i slike tilfeller, ettersom dette går mye langsommere.

Når du betaler med kredittkort eller bankoverføring i sanntid, tar det vanligvis én virkedag å behandle betalingen, og annonsene dine kan publiseres innen 24 timer etter dette.

Merknad

Hvis du fremdeles vil bruke direkte belastning som primært betalingsalternativ, må du aktivere dette på nytt i kontoen, som beskrevet i alternativ B nedenfor, etter at engangsinnbetalingen er registrert.

Slik foretar du betalinger:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta betaling.
 4. Velg betalingsalternativet du ønsker for engangsinnbetalingen. Du kan velge et betalingsalternativ du tidligere har lagt til kontoen, eller du kan legge til et nytt betalingsalternativ.
 5. Oppgi beløpet du ønsker å betale. Minimumsbeløpet som kreves for at annonsene dine skal publiseres, vises ved siden av «(minimumsbetaling)». Klikk på Foreta betaling.
 6. Kontrollér at alle betalingsopplysningene er riktige, og klikk på Utfør betaling. Selv om du har brukt et nytt betalingsalternativ til å dekke den utestående saldoen, må du uansett aktivere det primære betalingsalternativet på nytt.
 7. Etter at betalingen er behandlet, må du oppdatere eller aktivere det primære betalingsalternativet på nytt for å kunne bruke den senere.

Eksempel

Tenk deg at Siris betaling via direkte belastning ble avslått. Annonsene hennes er stoppet, og hun ønsker at de skal publiseres på nytt så raskt som mulig. Hun får vite fra banken sin at betalingen ble avslått fordi det ikke var dekning på kontoen hennes.

For at annonsene hennes skal begynne å kjøre igjen, foretar Siri en engangsinnbetaling via kredittkort ved hjelp av Foreta en betaling-knappen (alternativ A). For å sørge for at hun kan fortsette å bruke direkte belastning i fremtiden, aktiverer hun også bankkontoen sin i Google Ads (alternativ B). Deretter sørger hun for at bankkontoen alltid har nok midler til å dekke Google Ads-kostnadene.

Alternativ B: Aktiver bankkontoen din på nytt

Hvis du har løst problemet med bankkontoen din og ønsker at vi skal prøve å belaste den utestående saldoen på nytt, gjør du følgende:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken i menyen til venstre.
 4. Finn bankkontoen der det er oppført en Løs problemet-link.
 5. Kontrollér at alle kontoopplysningene stemmer. Om nødvendig kan du ringe banken eller kredittkortselskapet for å sjekke at du kan bruke den aktuelle bankkontoen i Google Ads-kontoen din.
 6. Når du har kontrollert at bankkontoen din kan brukes, klikker du på linken Løs problemet.
 7. Etter at du har aktivert bankkontoen på nytt, behandles betalingen din vanligvis i løpet av fire virkedager, og annonsene dine kan publiseres innen 24 timer etter dette. Vi anbefaler at du først prøver alternativ A ettersom annonsene vanligvis aktiveres raskere ved betaling via kredittkort.
Gå til Google Ads

Etter at du har aktivert bankkontoen på nytt, behandles betalingen din vanligvis i løpet av fire virkedager, og annonsene dine kan publiseres innen 24 timer etter dette. Vi anbefaler at du først prøver alternativ A ettersom annonsene vanligvis aktiveres raskere ved betaling via kredittkort.

Alternativ C: Legg til en ny bankkonto

Hvis du vil bruke en annen bankkonto for denne betalingen og fremtidige betalinger med direkte belastning, må du endre det primære betalingsalternativet. Du må også sende oss en ny belastningsautorisasjon eller bekrefte en testinnbetaling til den nye bankkontoen. Derfor går det vanligvis rundt fem virkedager fra du har fullført prosessen, før vi belaster bankkontoen din for det utestående beløpet.

Slik angir du en ny bankkonto som primær betalingsmåte:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Finn den aktuelle betalingsmåten, og klikk på Endre.
 5. Angi oppdaterte opplysninger. Du må sende en ny belastningsautorisasjon eller bekrefte den nye bankkontoen før annonsene dine kan publiseres. Du får instruksjoner om hvordan du går frem, i kontoen din.
 6. Klikk på Lagre når du er ferdig. Når du har oppgitt faktureringsinformasjonen, og vi har mottatt bekreftelsen eller autorisasjonen for bankkontoen, belaster vi den utestående saldoen.

Tips

Du kan sørge for at annonsene dine fortsetter å kjøre, ved å legge inn et reservekredittkort. Vi belaster bare reservekortet ditt hvis det primære betalingsalternativet avslås.

Avslått betaling ved bruk av månedlig fakturering

Hvis du nylig har endret betalingsinnstillingene fra automatisk innbetaling til månedlig fakturering, og du har en utestående saldo, kan gjøre følgende for å dekke saldoen for kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon], og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering». Gå dit nå
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer i menyen til venstre.
 4. Klikk på fakturaoppsettet du ønsker å bruke til å foreta betalingen.
 5. Klikk på Sammendrag i menyen til venstre.
 6. Klikk på Foreta betaling-knappen for å foreta en betaling for den utestående saldoen.

Hvis du prøver å avslutte kontoen din, og du har en avslått betaling, må du være oppmerksom på følgende:

 • Hvis den siste betalingen ble avslått, må du betale det utestående beløpet før du kan avslutte kontoen.
 • Hvis du avslutter kontoen din, belastes betalingsalternativet ditt for saldoen som er utestående på oppsigelsesdatoen, innen 60 dager.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt