Řešení zamítnuté platby v Google Ads

 • Chcete-li vyřešit zamítnutou platbu, bude nutné zjistit, proč byla zamítnuta.
 • Obvykle je třeba za účelem vyřešení problému kontaktovat banku nebo vydavatele platební karty.
 • Poté máte několik možností, jak zpožděnou platbu uhradit, aby se vaše reklamy mohly znovu začít zobrazovat.

Čas od času se stane, že je platba zamítnuta. V takovém případě můžeme pozastavit zobrazování vašich reklam, dokud nebude platba uhrazena. Chcete-li získat informace o tom, jak zajistit, aby se reklamy začaly znovu zobrazovat, vyberte typ zamítnutí, ke kterému došlo:

Zamítnutí platební karty

1. Zjistěte důvod zamítnutí

Chcete-li zobrazit informace o zamítnutých platbách, klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturacePřejít na příslušnou stránku. Naleznete tam informace o datu zamítnutí, částce a důvodu zamítnutí, pokud nám jej banka sdělila. Mějte na paměti, že to není Google, kdo platbu zamítl. Činí tak banka nebo vydavatel platebních karet. Není-li důvod uveden, znamená to, že k dispozici nemáme žádné podrobnosti. V takovém případě se budete muset s žádostí o sdělení důvodu obrátit na vydavatele platební karty nebo na banku.

2. Obraťte se na vydavatele platební karty nebo na banku

Pokud se vám nepodařilo zjistit důvod zamítnutí platby nebo pokud nemůžete problém vyřešit, kontaktujte banku, která platební kartu vydala. Podpora Google Ads vám v případě zamítnutí platby nemůže pomoci. Je to proto, že platbu nezamítl Google, ale banka. Zde je návod, jak kontaktovat banku:

 1. Zavolejte na telefonní číslo podpory uvedené na zadní straně platební karty.
 2. Řekněte pracovníkovi podpory, že jste chtěli na internetu zaplatit za Google Ads, ale že platba byla odmítnuta. Uveďte datum a výši zamítnuté částky.
 3. Zástupce vám oznámí konkrétní důvod zamítnutí a pomůže vám problém vyřešit.
 4. Po vyřešení problému zkuste platbu provést znovu pomocí jedné z níže uvedených možností.
Řešení pro nejčastější důvody zamítnutí platby
 • Na účtu není dostatek prostředků.
  Zkontrolujte, zda máte na účtu dostatek prostředků. Poté zkuste platební kartu použít znovu (níže uvedená možnost A).
 • Překročili jste kreditní limit karty nebo limit pro jednotlivé transakce.
  Požádejte banku o zvýšení limitu. Poté zkuste platební kartu použít znovu (níže uvedená možnost A).
 • Platnost karty vypršela.
  Zadejte jinou platební kartu (níže uvedená možnost B).
 • Zadali jste nesprávné číslo karty nebo ověřovací číslo CVV/CVN.
  Zadejte znovu a pečlivě údaje o platební kartě (níže uvedená možnost B).
 • Vydávající banka neumožňuje používání karty k internetovým nebo mezinárodním transakcím.
  Požádejte banku, aby tyto transakce povolila. Poté zkuste platební kartu použít znovu (níže uvedená možnost A) nebo zadejte jinou platební kartu, která internetové a mezinárodní transakce umožňuje (níže uvedená možnost B).
 • Překročili jste maximální počet plateb, které lze danou kartou za určité období provést.
  Dohodněte se s bankou na možném řešení situace. Poté zkuste platební kartu použít znovu (níže uvedená možnost A) nebo zadejte jinou platební kartu (níže uvedená možnost B).
 • Vaše banka možná nepodporuje silné ověření klienta. 
  Toto ověření je vyžadováno při ověřování karty nebo platby v Evropské unii. Chcete-li zjistit, zda vaše banka silné ověření klienta podporuje, obraťte se přímo na ni. Pokud ho nepodporuje, budete muset použít jinou platební metodu. 

3. Znovu aktivujte reklamy

Chcete-li, aby se vaše reklamy znovu začaly zobrazovat, vyberte některou z níže uvedených možností.

 • Pokud jste problém s platební kartou vyřešili nebo se o platbu chcete pokusit ještě jednou, použijte na účtu Google Ads stejnou kartu znovu.
 • Pokud jste problém s původní kartou nevyřešili, použijte jinou kartu.

Poznámka: Pokud je vaše banka nebo vydavatel vaší karty v Evropském hospodářském prostoru, bude možná vyžadovat, abyste absolvovali další ověřovací proces. Může jít například o jednorázový kód zaslaný do telefonu za účelem ověření vlastnictví vaší karty.  Banka nebo vydavatel karty může toto dodatečné ověření vyžadovat při platbě, při přidávání nové kreditní či debetní karty, nebo kdykoli jindy podle vlastního uvážení. 

Společnost Google splňuje nové požadavky zabezpečení podle směrnice PSD2 (Payment Services Directive 2), kterým podléhají banky a zpracovatelé plateb v Evropském hospodářském prostoru. S případnými dotazy se obraťte přímo na svou banku nebo na vydavatele své karty. 

Možnost A: Použijte stávající platební kartu znovu

Chcete-li, abychom se znovu pokusili strhnout platbu ze stávající platební karty, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na odkaz Platební metody.
 4. Vyhledejte platební kartu pomocí odkazu Vyřešit.
 5. Zkontrolujte správnost všech údajů o kartě. V případě potřeby se obraťte na svou banku nebo společnost poskytující platební karty a ujistěte se, že můžete kartu na účtu Google Ads používat.
 6. Až budete mít jistotu, že příslušná platební metoda bude fungovat, klikněte na odkaz Opravit nad informacemi o platební kartě.

Co bude následovat?

Pokusem o opětovné použití platební metody se automaticky zahájí proces úhrady nedoplatku. Zpracování platby může trvat několik hodin. Pokud se platba nezdaří do jednoho pracovního dne po pokusu o opětovné použití platební metody, uhraďte nedoplatek ručně, aby se vaše reklamy začaly znovu zobrazovat. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Zvolte platební metodu, kterou chcete pro jednorázovou platbu použít. Můžete vybrat platební metodu, kterou jste do účtu přidali již dříve, nebo můžete přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit. Minimální částka požadovaná pro zobrazování reklam bude uvedena vedle položky „(minimální platba)“. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 6. Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje o platbě správné, a klikněte na tlačítko Provést platbu.

I když pomocí nové platební metody uhradíte nedoplatek, stále je třeba spustit i primární platební metodu. Jinak by budoucí nedoplatky mohly být účtovány novou platební metodou, případně se vaše reklamy mohou přestat zobrazovat, protože by nebyla nastavena žádná platná platební metoda.

Možnost B: Zadejte jiné fakturační údaje

Chcete-li v účtu použít novou platební kartu, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na odkaz Platební metody.
 4. Chcete-li upravit jakékoli údaje kromě čísla kreditní karty, vyhledejte kartu, kterou chcete aktualizovat, a klikněte na možnost Upravit.
 5. Chcete-li upravit číslo platební karty nebo přidat novou kartu, klikněte na možnost Přidat platební metodu a zadejte nové údaje.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Vyhledejte nově zadanou platební kartu a klikněte na odkaz Nastavit jako primární. Tím zadanou platební kartu nastavíte jako primární platební metodu.

Po zadání fakturačních údajů automaticky zahájíme proces úhrady nedoplatku.

Tip

Riziko výpadů v zobrazování reklam můžete omezit zadáním záložní platební karty. Z ní budou platby hrazeny pouze při zamítnutí primární platební metody.

Zamítnutí platby inkasem (z bankovního účtu)

Pokud je platba převodem z bankovního účtu uvedena v účtu jako zamítnutá, znamená to, že nám banka nepovolila převést prostředky z vašeho bankovního účtu. Jak zajistit opětovné zobrazování reklam:

1. Zjistěte důvod zamítnutí

Informace o zamítnuté platbě naleznete na stránce Historie transakcí. Přejít na příslušnou stránku Naleznete zde datum, částku a důvod zamítnutí (pokud nám jej banka sdělila). Mějte na paměti, že platbu nezamítl Google, ale banka. Není-li uveden důvod, znamená to, že k dispozici nemáme žádné podrobnosti, takže bude nutné kontaktovat banku.

2. Kontaktujte banku

Pokud se vám nepodařilo zjistit důvod zamítnutí platby nebo pokud nemůžete problém vyřešit, kontaktujte banku. Sdělí vám, v čem je problém, a pomůže vám jej vyřešit. Podpora Google Ads vám v případě zamítnutí platby nemůže pomoci. Je to proto, že platbu nezamítl Google, ale banka.

Zde je návod, jak kontaktovat banku:

 1. Zavolejte na telefonní číslo podpory banky. Toto číslo je obvykle uvedeno na jejích webových stránkách.
 2. Řekněte pracovníkovi podpory, že jste chtěli na internetu zaplatit za Google Ads, ale že platba byla odmítnuta. Uveďte datum a výši zamítnuté částky.
 3. Zástupce vám oznámí konkrétní důvod zamítnutí a pomůže vám problém vyřešit.
 4. Po vyřešení problému zkuste platbu provést znovu pomocí jedné z níže uvedených možností.
Řešení pro nejčastější důvody zamítnutí platby
 • Na účtu není dostatek prostředků.
  Zkontrolujte, zda máte na bankovním účtu dostatek prostředků. Poté znovu aktivujte zobrazování reklam pomocí některého z níže uvedených řešení.
 • Jméno majitele účtu neodpovídá zadaným údajům.
  Zadejte správné fakturační údaje podle níže uvedených pokynů.
 • Vydávající banka neumožňuje využívání bankovního účtu k internetovým nebo mezinárodním transakcím.
  Požádejte banku, aby tyto transakce povolila. Poté znovu aktivujte zobrazování reklam pomocí jednoho z níže uvedených řešení.
 • Bankovní účet již neexistuje.
  Podle níže uvedených pokynů zadejte do fakturačních údajů jiný bankovní účet nebo platební kartu.

3. Znovu aktivujte reklamy

Chcete-li, aby se vaše reklamy znovu začaly zobrazovat, vyberte některou z níže uvedených možností.

Možnost A: Proveďte platbu kartou nebo elektronickým bankovním převodem v reálném čase.

Nejrychleji lze reklamy znovu aktivovat tak, že provedete platbu kartou. V některých zemích (Rakousko, Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko) je k dispozici také elektronický bankovní převod v reálném čase. Použití běžného bankovního převodu v takové situaci nedoporučujeme, protože ten trvá mnohem déle.

Platby kartou nebo bankovním převodem v reálném čase bývají obvykle zpracovány do jednoho pracovního dne. Vaše reklamy se budou moci začít zobrazovat do 24 hodin poté, co se tak stane.

Poznámka

Chcete-li i nadále používat inkaso jako primární platební metodu, je nutné po vyřízení jednorázové platby znovu aktivovat inkaso v účtu postupem pro možnost B.

Postup provedení platby:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Zvolte platební metodu, kterou chcete pro jednorázovou platbu použít. Můžete vybrat platební metodu, kterou jste do účtu přidali již dříve, nebo můžete přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit. Minimální částka požadovaná pro zobrazování reklam bude uvedena vedle položky „(minimální platba)“. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 6. Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje o platbě správné, a klikněte na tlačítko Provést platbu. Pokud jste nedoplatek uhradili novou platební metodou, může se zobrazit výzva k opětovné aktivaci primární platební metody.
 7. Po zpracování platby aktualizujte nebo znovu aktivujte primární platební metodu, aby bylo možno ji používat v budoucnu.

Příklad

Řekněme, že Sylvě byla zamítnuta platba inkasem. Její reklamy se přestaly zobrazovat a ona chce tento stav co nejrychleji napravit. Od banky zjistí, že platba byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu.

Aby se její reklamy mohly začít znovu zobrazovat, provede Sylva jednorázovou platbu kartou prostřednictvím tlačítka Provést platbu (možnost A). Aby mohla i nadále používat inkaso, v účtu Google Ads dále znovu aktivuje svůj bankovní účet (možnost B). Poté zajistí, aby na bankovním účtu měla vždy dostatek finančních prostředků pro platby za službu Google Ads.

Možnost B: Opětovná aktivace bankovního účtu

Pokud jste vyřešili problém s bankovním účtem a chcete, abychom se znovu pokusili uhradit nedoplatek inkasem z tohoto účtu, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce na levé straně klikněte na odkaz Platební metody.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet pomocí odkazu Vyřešit.
 5. Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje o bankovním účtu správné. V případě potřeby zavolejte do banky nebo úvěrové společnosti a ověřte si, zda jej můžete v účtu Google Ads používat.
 6. Jakmile se ujistíte, že příslušný bankovní účet bude fungovat, klikněte na odkaz Opravit.
 7. Po opětovné aktivaci bankovního účtu bývá platba obvykle zpracována do čtyř pracovních dnů. Reklamy se budou moci začít zobrazovat do 24 hodin poté, co se tak stane. Vzhledem k tomu, že při použití platební karty se vaše reklamy začnou opět zobrazovat rychleji, doporučujeme jako první možnost A.
Přejít do Google Ads

Po opětovné aktivaci bankovního účtu bývá platba obvykle zpracována do čtyř pracovních dnů. Reklamy se budou moci začít zobrazovat do 24 hodin poté, co se tak stane. Vzhledem k tomu, že při použití platební karty bývá zobrazování reklam obnoveno rychleji, doporučujeme přednostně použít možnost A.

Možnost C: Přidejte nový bankovní účet

Chcete-li pro tuto platbu i pro budoucí platby inkasem použít jiný bankovní účet, je nutné změnit primární platební metodu. Bude také zapotřebí, abyste nám zaslali nové povolení inkasa nebo ověřili zkušební vklad na nový bankovní účet. Úhrada nedoplatku z nového bankovního účtu proto zabere přibližně pět pracovních dnů poté, co dokončíte příslušný proces.

Jak změnit primární platební metodu na nový bankovní účet:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na odkaz Platební metody.
 4. Vyhledejte požadovanou platební metodu a klikněte na tlačítko Upravit.
 5. Zadejte nové údaje. Bude nutné odeslat nové povolení inkasa nebo ověřit nový bankovní účet. Teprve poté se vaše reklamy budou moci začít zobrazovat. V takovém případě vám v účtu zašleme pokyny, jak máte postupovat.
 6. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit. Jakmile zadáte fakturační údaje a my obdržíme povolení inkasa nebo ověření bankovního účtu, zahájíme proces úhrady nedoplatku.

Tip

Riziko výpadů v zobrazování reklam můžete omezit zadáním záložní platební karty. Z ní budou platby hrazeny pouze při zamítnutí primární platební metody.

Zamítnutí platby v případě měsíční fakturace

Pokud jste nedávno přešli z automatických plateb na měsíční fakturaci a zůstal vám nedoplatek, vyrovnejte účet takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktury, u kterého chcete provést platbu.
 5. V nabídce vlevo vyberte možnost Přehled.
 6. Kliknutím na tlačítko Provést platbu uhraďte nedoplatek.

Pokoušíte-li se zrušit svůj účet a máte v něm zamítnutou platbu, uvědomte si několik věcí:

 • Pokud byla vaše poslední platba zamítnuta, budete muset nedoplatek uhradit jiným způsobem. Jinak nebudete moci účet zrušit.
 • Když účet zrušíte, celková částka splatná ke dni zrušení vám bude do 60 dnů naúčtována na platební metodu nastavenou v účtu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory