Giới thiệu về vị trí quảng cáo và Thứ hạng quảng cáo

Chúng tôi sẽ loại bỏ vị trí trung bình (V.trí tr.bình) vào tháng 9 năm 2019. Tỷ lệ phần trăm hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Vị trí quảng cáo là thứ tự của quảng cáo so với các quảng cáo khác trong kết quả phiên đấu giá. Ví dụ: vị trí quảng cáo "1" có nghĩa là quảng cáo là quảng cáo đầu tiên được hiển thị, không có quảng cáo nào khác đứng trước. Vị trí quảng cáo "2" là quảng cáo thứ hai được hiển thị, v.v.

Lưu ý rằng vị trí quảng cáo không nhất thiết là vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ: vị trí quảng cáo "1" không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo của bạn nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Đây có thể là vị trí quảng cáo của bạn nếu không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên được hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Tương tự, vị trí quảng cáo 2 chỉ có nghĩa là theo thứ tự thì bạn là quảng cáo thứ hai được hiển thị và trong thực tế đối với quảng cáo văn bản, bạn có thể nằm ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm hoặc ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) hoặc ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên cũng nằm bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền).

Bạn có thể xem vị trí quảng cáo của mình đang hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, bằng cách xem các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn.

Mẹo

Trên Mạng Tìm kiếm, nếu muốn biết vị trí quảng cáo xuất hiện trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP), bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên và đầu tiên nhất “% hiển thị (Vị trí đầu tiên nhất)” và “% hiển thị (vị trí đầu tiên)". Nếu muốn đặt giá thầu theo vị trí trên trang, bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối "Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối trên Mạng Tìm kiếm" và "Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm". Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu với tùy chọn nhắm mục tiêu vị trí hàng đầu hoặc vị trí hàng đầu tuyệt đối trên trang.

Cách xác định vị trí quảng cáo

Elements of Ad Rank

Đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định quảng cáo nào xuất hiện và vị trí của quảng cáo đó.

Google Ads tính Xếp hạng quảng cáo cho mọi quảng cáo trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn và xác định xem liệu quảng cáo có hoàn toàn đủ điều kiện để hiển thị hay không. Nói chung, quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí trên cùng và quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo cao thứ hai sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai (khi các quảng cáo đều đạt ngưỡng tương ứng), và cứ như vậy.

Hãy xem tóm tắt sơ lược về 5 yếu tố của Xếp hạng quảng cáo:

 1. Giá thầu - Khi bạn đặt giá thầu, bạn cho Google Ads biết số tiền tối đa bạn sẵn lòng trả cho một lần nhấp lên quảng cáo của mình. Số tiền thực tế cuối cùng bạn phải trả thường ít hơn và bạn có thể thay đổi giá thầu của mình bất cứ lúc nào.
 2. Chất lượng quảng cáo và trang đích - Google Ads cũng xem xét mức độ phù hợp và hữu ích của quảng cáo và trang web mà quảng cáo liên kết cho người sẽ xem quảng cáo. Thông tin tóm tắt đánh giá của Google về chất lượng quảng cáo của bạn nằm trong Điểm chất lượng. Bạn có thể theo dõi và tìm cách cải thiện Điểm chất lượng này trong tài khoản Google Ads của mình.
 3. Ngưỡng xếp hạng quảng cáo – Để giúp đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, chúng tôi quy định ngưỡng tối thiểu mà quảng cáo phải đạt được thì mới có thể xuất hiện.
 4. Ngữ cảnh tìm kiếm – Ngữ cảnh cũng quan trọng với hoạt động đấu giá quảng cáo. Khi tính Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các cụm từ tìm kiếm mà người đó đã nhập, vị trí của người đó vào thời điểm tìm kiếm, loại thiết bị họ đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động hoặc máy tính để bàn), thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính người dùng khác.
 5. Tác động dự kiến từ các tiện ích quảng cáo của bạn và các định dạng quảng cáo khác - Khi bạn tạo quảng cáo, bạn có tùy chọn để thêm thông tin bổ sung cho quảng cáo của mình, như số điện thoại hoặc thêm liên kết đến các trang cụ thể trên trang web của bạn. Những thông tin này được gọi là tiện ích quảng cáo. Google Ads ước tính mức độ ảnh hưởng của các tiện ích và các định dạng quảng cáo khác bạn sử dụng đối với hiệu suất quảng cáo của bạn.

Ví dụ

Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Mức Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5.

Nếu giả sử Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (với Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm.

Nếu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (với Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 5 không đáp ứng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Đối với các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lượt hiển thị tính cho cả hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được 0 lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) cũng vậy.

  Thứ hạng quảng cáo Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu % hiển thị (hàng đầu tuyệt đối) % hiển thị (Vị trí đầu tiên)
Nhà quảng cáo A 80 1 1 100% 100%
Nhà quảng cáo B 50 0 1 0% 100%
Nhà quảng cáo C 30 0 0 0% 0%
Nhà quảng cáo D 10 0 0 0% 0%

Để cải thiện tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

 • Cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn
 • Tăng giá thầu của bạn

Quảng cáo tốt hơn có nghĩa là Xếp hạng quảng cáo tốt hơn

Mỗi lần người nào đó thực hiện một tìm kiếm kích hoạt quảng cáo cạnh tranh trong phiên đấu giá, chúng tôi sẽ tính Xếp hạng quảng cáo. Tính toán này kết hợp giá thầu của bạn, chỉ số tỷ lệ nhấp dự kiến tại thời điểm đấu giá, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích, trong số các yếu tố khác. Để xác định các thành phần chất lượng tại thời điểm đấu giá, chúng tôi xem xét một số yếu tố khác. Bằng cách cải thiện các yếu tố sau, bạn có thể giúp cải thiện các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo:
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến của quảng cáo: Chỉ số này một phần dựa trên số lần nhấp và số lần hiển thị trước đây của quảng cáo (có điều chỉnh cho các yếu tố như vị trí quảng cáo, tiện ích và các định dạng khác có thể đã ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của quảng cáo mà người nào đó đã nhấp vào trước đó)
 • Mức độ phù hợp của quảng cáo đối với nội dung tìm kiếm: Quảng cáo của bạn phù hợp như thế nào với thông tin mà một người tìm kiếm
 • Chất lượng của trang đích: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

Lý do chất lượng quảng cáo quan trọng

Các yếu tố chất lượng của Thứ hạng quảng cáo được sử dụng theo nhiều cách và có thể ảnh hưởng đến những điều sau:
 • Tính đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quảng cáo: Việc đánh giá chất lượng quảng cáo của chúng tôi giúp xác định các Ngưỡng xếp hạng quảng cáo cho quảng cáo của bạn và nhờ đó, xác định xem quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện hay không.
 • Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế: Thông thường, quảng cáo có chất lượng càng cao thì CPC càng thấp. Điều đó có nghĩa là số tiền mà bạn phải trả cho mỗi lượt nhấp sẽ ít hơn khi quảng cáo của bạn có chất lượng cao hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Thông thường, quảng cáo có chất lượng càng cao thì vị trí của quảng cáo càng cao, có nghĩa là quảng cáo có thể xuất hiện ở vị trí cao hơn trên trang.
 • Tính đủ điều kiện đối với phần mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: Thứ hạng quảng cáo xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để hiển thị với các phần mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác như đường dẫn liên kết trang web hay không.
Nhìn chung, quảng cáo có chất lượng cao hơn thường sẽ có chi phí thấp hơn cũng như vị trí quảng cáo tốt hơn và quảng cáo thành công hơn. Hệ thống Google Ads hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng, nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google, khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị phù hợp và sát với thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố