Giới thiệu về Thứ hạng quảng cáo

Thứ hạng quảng cáo là một tập hợp các giá trị được dùng để xác định xem liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện hay không, và nếu đủ điều kiện, quảng cáo đó xuất hiện (nếu có) ở vị trí nào trên trang so với quảng cáo của những nhà quảng cáo khác. Trong mỗi phiên đấu giá, Thứ hạng quảng cáo sẽ được tính lần thứ nhất để xác định xem quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện hay không, và được tính lần thứ hai để xác định thứ hạng quảng cáo của bạn so với quảng cáo của những nhà quảng cáo đủ điều kiện khác. Các giá trị Thứ hạng quảng cáo này được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm đối thủ cạnh tranh, bối cảnh tìm kiếm của người dùng và chất lượng quảng cáo của bạn tại thời điểm đó. Bạn có thể theo dõi vị trí quảng cáo của mình xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm bằng cách xem các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên.

Mẹo

Trên Mạng Tìm kiếm, nếu muốn biết vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP), thì bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên và đầu tiên nhất "% lượt hiển thị (Vị trí đầu tiên)” và “% hiển thị (Vị trí hàng đầu)". Nếu muốn đặt giá thầu theo vị trí trên trang, bạn có thể sử dụng các chỉ số về tỷ lệ ở vị trí đầu tiên của lần hiển thị và tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối: "TLHT ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm" và "TLHT ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm". Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu theo Tỷ lệ hiển thị mục tiêu với lựa chọn nhắm mục tiêu vị trí hàng đầu hoặc vị trí đầu tiên trên trang.

Cách xác định Thứ hạng quảng cáo

Elements of Ad Rank

Phiên đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định những quảng cáo nào đủ điều kiện xuất hiện và cách xếp hạng quảng cáo đó trong số các quảng cáo đủ điều kiện.

Trong cả giai đoạn xác định khả năng đủ điều kiện và thứ hạng, Google đều tính điểm Thứ hạng quảng cáo. Nói chung, nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí hàng đầu và nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo cao thứ hai sẽ xuất hiện ở vị trí thứ hai (giả sử các quảng cáo đều đáp ứng yêu cầu tối thiểu liên quan) và cứ tiếp tục như vậy.

Nhìn chung, điểm Thứ hạng quảng cáo được tính dựa trên 6 yếu tố:

 • Giá thầu – Khi đặt giá thầu, bạn cho Google Ads biết số tiền tối đa mà bạn có thể trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Số tiền thực tế cuối cùng bạn phải trả thường ít hơn và bạn có thể thay đổi giá thầu của mình bất cứ lúc nào.
 • Chất lượng của quảng cáo và trang đích – Google Ads cũng kiểm tra mức độ phù hợp và hữu ích của quảng cáo đối với khách hàng cũng như trang web mà quảng cáo đó liên kết đến. Kết quả đánh giá của Google về chất lượng quảng cáo được tóm tắt trong Điểm chất lượng. Bạn có thể theo dõi Điểm chất lượng trong tài khoản Google Ads của mình.
 • Yêu cầu tối thiểu về thứ hạng quảng cáo – Để giúp đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, chúng tôi đặt ra ngưỡng tối thiểu mà một quảng cáo phải đạt được để có thể xuất hiện.
 • Khả năng cạnh tranh trong phiên đấu giá – Nếu hai quảng cáo cạnh tranh cho cùng một vị trí có thứ hạng quảng cáo giống nhau, thì các quảng cáo sẽ có cơ hội như nhau để giành được vị trí đó. Khi sự khác biệt về thứ hạng quảng cáo giữa hai nhà quảng cáo tăng lên, quảng cáo có thứ hạng cao hơn sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn nhưng cũng có thể phải trả chi phí mỗi lượt nhấp cao hơn do tăng khả năng giành được vị trí quảng cáo.
 • Bối cảnh tìm kiếm của người dùng – Bối cảnh đóng vai trò quan trọng trong phiên đấu giá quảng cáo. Khi tính toán Thứ hạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các cụm từ tìm kiếm mà người dùng đã nhập, vị trí của người dùng đó tại thời điểm tìm kiếm, loại thiết bị họ đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động hoặc máy tính), thời điểm tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo và kết quả tìm kiếm khác xuất hiện trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính khác về người dùng.
 • Mức tác động dự kiến của thành phần quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: – Khi tạo quảng cáo, bạn có thể thêm thông tin bổ sung vào quảng cáo của mình, như số điện thoại hoặc đường liên kết khác đến những trang cụ thể thuộc trang web của bạn. Những thông tin này được gọi là thành phần quảng cáo. Google Ads ước tính mức tác động của các thành phần và định dạng quảng cáo khác mà bạn sử dụng đối với hiệu suất quảng cáo của bạn.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách Thứ hạng quảng cáo hoạt động. Ví dụ này không giải thích cho tất cả các yếu tố được thảo luận ở trên, mà nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các thuật toán của chúng tôi:

Giả sử rằng Thứ hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10, -10, -30 và -35.

Giả sử Thứ hạng quảng cáo tối thiểu để hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm là 0, thì 3 nhà quảng cáo cuối cùng có quảng cáo có điểm số là -10, -30 và -35 sẽ không đủ điều kiện để hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trên trang.

Thứ hai, nếu Thứ hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để xuất hiện ở vị trí quảng cáo hàng đầu (thường ở phía trên kết quả tìm kiếm) là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (có quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt mức tối thiểu và có thể xuất hiện ở phía trên kết quả tìm kiếm.

Tuy nhiên, những nhà quảng cáo có quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 30 và 10 sẽ đủ điều kiện xuất hiện ở các vị trí quảng cáo thấp hơn trên trang.

Đối với các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên, nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 80 (ở vị trí đầu tiên trong vị trí quảng cáo hàng đầu) sẽ nhận được 1 lượt hiển thị tính cho cả vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên. Nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 50 (ở vị trí thứ hai trong vị trí quảng cáo hàng đầu) sẽ nhận được 1 lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu. Nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 30 (ở vị trí đầu tiên phía dưới kết quả tìm kiếm) sẽ nhận được 0 lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu hoặc vị trí đầu tiên. Tương tự, nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 10 (ở vị trí thứ hai phía dưới kết quả tìm kiếm) cũng vậy.

  Thứ hạng quảng cáo Số lượt hiển thị ở vị trí đầu tiên Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu % hiển thị (Vị trí đầu tiên) % hiển thị (Vị trí hàng đầu)
Nhà quảng cáo A 80 1 1 100% 100%
Nhà quảng cáo B 50 0 1 0% 100%
Nhà quảng cáo C 30 0 0 0% 0%
Nhà quảng cáo D 10 0 0 0% 0%

Để cải thiện tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu và đầu tiên của bạn trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

 • Cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn
 • Tăng giá thầu của bạn

Quảng cáo có chất lượng tốt hơn sẽ có thứ hạng cao hơn

Các phép tính về Thứ hạng quảng cáo sẽ kết hợp giá thầu và chất lượng tại thời điểm đấu giá, trong đó có thể bao gồm các chỉ số đo lường tại thời điểm đấu giá như CTR dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích, cùng nhiều yếu tố khác. Thứ hạng quảng cáo được tính mỗi khi người dùng thực hiện một lượt tìm kiếm và sẽ được tính toán lại cho các vị trí khác nhau trên trang kết quả tìm kiếm.

Kết quả đánh giá của Google về chất lượng quảng cáo được tóm tắt trong Điểm chất lượng. Bạn có thể theo dõi Điểm chất lượng trong tài khoản Google Ads của mình.

Lý do chất lượng quảng cáo có vai trò quan trọng

Các yếu tố chất lượng của Thứ hạng quảng cáo được sử dụng theo nhiều cách và có thể ảnh hưởng đến những điều sau:
 • Điều kiện tham gia phiên đấu giá quảng cáo: Việc đo lường chất lượng quảng cáo giúp xác định các yêu cầu tối thiểu về Thứ hạng quảng cáo cho quảng cáo của bạn, từ đó xác định xem quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để xuất hiện hay không.
 • Chi phí thực tế cho mỗi lượt nhấp (CPC thực tế): Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường có thể dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ trả phí ít hơn cho mỗi lượt nhấp khi quảng cáo của bạn có chất lượng cao hơn.
 • Điều kiện đối với các thành phần quảng cáo và định dạng quảng cáo khác: Thứ hạng quảng cáo giúp xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để hiển thị cùng với các thành phần quảng cáo và định dạng quảng cáo khác như đường liên kết của trang web hay không.
Nhìn chung, quảng cáo có chất lượng cao hơn thường giúp giảm bớt chi phí và tăng khả năng thành công cho quảng cáo. Hệ thống Google Ads mang lại hiệu quả cao nhất cho mọi người khi những quảng cáo mà chúng tôi hiển thị phù hợp và khớp với thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính