Reklam konumu ve Reklam Sıralaması hakkında

Reklam konumu, reklamınızın açık artırma sonuçlarındaki diğer reklamlar arasındaki sırasıdır. Örneğin, "1" reklam konumu, bir reklamın, önünde başka hiçbir reklam olmadan, gösterilen ilk reklam olduğu anlamına gelir. "2" reklam konumu, gösterilen ikinci reklamdır ve bu şekilde devam eder.

Reklam konumunun mutlaka reklamınızın arama sonuçları sayfasındaki konumu olmadığını unutmayın. Örneğin, "1" reklam konumu, reklamınızın her defasında organik arama sonuçlarının üzerinde gösterileceği anlamına gelmez. Arama sonuçlarının üzerinde herhangi bir reklam yoksa ve reklamınız organik arama sonuçlarının altında gösterilen ilk reklamsa reklam konumunuz "1" olabilir. Benzer şekilde, reklam konumunun "2" olması reklamınızın ikinci sırada gösterilen reklam olduğu anlamına gelir. Gerçekte metin reklamlar, arama sonuçlarının üzerindeki ikinci konumda, arama sonuçlarının altındaki birinci konumda (ilk reklam organik arama sonuçlarının üzerindeyse) veya arama sonuçlarının altındaki ikinci konumda (ilk reklam da organik arama sonuçlarının altındaysa) yer alabilir.

Üst ve mutlak üst metriklerini kontrol ederek reklamlarınızın arama sonuçları sayfasında nerede gösterildiğini görebilirsiniz.

İpucu

Arama Ağı'nda reklamlarınızın arama motoru sonuç sayfalarındaki (SERP) konumunu anlamak istiyorsanız üst ve mutlak üst gösterim oranı metrikleri olan "Göst. (Mutlak Üst) %" ve "Göst. (Üst) %" metrikleri kullanılabilir. Sayfa konumuna teklif vermek istiyorsanız üst ve mutlak üst gösterim payı metrikleriolan "Arama mutlak üst gösterim payı" ve "Arama üst gösterim payı" metriklerini kullanabilirsiniz. Bunun için Hedef Gösterim Payı teklif stratejisini, sayfanın üst kısmını veya mutlak üst kısmını hedefleme seçeneğiyle beraber kullanabilirsiniz.

Reklam konumu nasıl belirlenir?

Elements of Ad Rank

Reklam açık artırması, Google'ın gösterilecek reklamları ve gösterilme konumlarını belirleme yöntemidir.

Google Ads, açık artırmadaki her reklam için Reklam Sıralamasını hesaplar. Reklam Sıralaması, reklam konumunuzu ve reklamlarınızın gösterilmeye uygun olup olmadığını belirler. Genel olarak, en yüksek Reklam Sıralamasına sahip reklamın en üst konumda gösterilmesi ve ikinci en yüksek Reklam Sıralamasına sahip reklamın ikinci konumda gösterilmesi (reklamların ilgili eşikleri karşıladığı varsayılarak) beklenir.

Genel anlamda, Reklam Sıralamasının altı faktörü olduğunu düşünün:

 1. Teklifiniz: Teklif belirleyerek, reklamınıza yapılan bir tıklama için ödemek istediğiniz maksimum tutarı Google Ads'e bildirmiş olursunuz. Gerçekte ödediğiniz tutar ise genellikle bu tutardan daha düşüktür ve teklifinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
 2. Reklamlarınızın ve açılış sayfanızın kalitesi: Google Ads, reklamınızın ve reklamda bağlantısı verilen web sitesinin, onu görecek kullanıcı için ne kadar alakalı ve yararlı olduğuna da dikkat eder. Reklamınızın kalitesiyle ilgili değerlendirmemiz Kalite Puanınızda özetlenir. Kalite Puanını Google Ads hesabınızdan izleyebilir ve iyileştirmeye çalışabilirsiniz.
 3. Reklam Sıralaması eşikleri: Kaliteli reklamlar elde edilmesine yardımcı olmak amacıyla bir reklamın gösterilmesi için ulaşılması gereken minimum eşikleri belirliyoruz.
 4. Bir açık artırmanın rekabet gücü: Aynı konum için rekabet eden iki reklamın reklam sıralamaları benzerse her birinin o konumu kazanma olasılığı benzer olur. İki reklamverenin reklamları arasında reklam sıralamasındaki fark açıldığında, sıralaması yükselen reklamın kazanma olasılığı artacaktır, ancak aynı zamanda, kazanma olasılığının artması için daha yüksek bir tıklama başına maliyet ödeyecektir.
 5. Kullanıcının arama bağlamı: Reklam açık artırmasında bağlam önemlidir. Reklam Sıralaması hesaplanırken kullanıcının girdiği arama terimleri, aramanın yapıldığı saatte kullanıcının bulunduğu yer, kullandığı cihazın türü (ör. mobil veya masaüstü), arama zamanı, arama terimlerinin niteliği, sayfada gösterilen diğer reklamlar ve arama sonuçları ile kullanıcıların diğer gösterge ve özellikleri dikkate alınır.
 6. Reklam uzantılarınızın ve diğer reklam biçimlerinin beklenen etkisi: Reklamınızı oluştururken reklama telefon numarası gibi ekstra bilgiler veya sitenizdeki belirli sayfalar için daha fazla bağlantı ekleme seçeneğiniz vardır. Bunlar, reklam uzantıları olarak adlandırılır Google Ads, kullandığınız uzantıların ve diğer reklam biçimlerinin reklamınızın performansını nasıl etkileyeceğini tahmin eder.

Örnek

Aşağıda, Reklam Sıralamasının nasıl çalıştığına dair basitleştirilmiş bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, yukarıda ele alınan tüm faktörler hesaba katılmaz. Bunun yerine algoritmalarımızla ilgili ileri düzey bir genel bakış sunmak amaçlanır:

Beş reklamverenin, Google arama sonuçları sayfasındaki arama sonuçlarının üstünde en fazla dört reklam konumu için rekabet ettiğini varsayalım. Her bir reklamverenin Reklam Sıralaması 80, 50, 30, 10 ve 5 olsun.

Arama sonuçlarının üzerinde gösterilen en düşük Reklam Sıralamasının 40 olduğunu varsayarsak, yalnızca ilk iki reklamveren (Reklam Sıralaması 80 ve 50 olan) en düşük düzeyi aşar ve bu reklamverenlerin reklamları arama sonuçlarının üstünde gösterilir.

Reklamları arama sonuçlarının altında göstermek için gereken minimum Reklam Sıralaması 8 ise, kalan üç reklamverenden ikisinin (Reklam Sıralaması 30 ve 10 olan) reklamları arama sonuçlarının altında gösterilir. Reklam Sıralaması 5 olan reklamveren minimum Reklam Sıralamasını karşılamadığından onun reklamları gösterilmez.

Üst ve mutlak üst metrikleri için, Reklam Sıralaması 80 (arama sonuçlarının üzerindeki ilk konumda) olan reklamveren hem üst hem de mutlak üst konum için sayılan 1 gösterime, Reklam Sıralaması 50 (arama sonuçlarının üzerindeki ikinci konumda) olan reklamveren üst konumda 1 gösterime, Reklam Sıralaması 30 (arama sonuçlarının altındaki ilk konumda) olan reklamveren, Reklam Sıralaması 10 (arama sonuçlarının altındaki ikinci konumda) olan reklamveren ile aynı şekilde üst veya mutlak üst konumda 0 gösterime sahip olur.

  Reklam Sıralaması Mutlak üst konumda Göst. En üst konumda göst. Göst. (Mutlak Üst) % Göst. (Üst) %
Reklamveren A 80 1 1 %100 %100
Reklamveren B 50 0 1 %0 %100
Reklamveren C 30 0 0 %0 %0
Reklamveren D 10 0 0 %0 %0

Arama sonucu sayfasında, en yüksek ve mutlak en yüksek konumdaki gösterim payınızı artırmak için:

 • Reklamlarınızın kalitesini ve açılış sayfası deneyimini geliştirebilirsiniz
 • Teklifinizi artırabilirsiniz

Daha iyi reklam, daha iyi Reklam Sıralaması demektir

Bir kullanıcının açık artırmada rekabet eden bir reklamı tetikleyen her aramasında bir Reklam Sıralaması hesaplarız. Bu hesaplama, teklifinizle birlikte beklenen TO, reklam alaka düzeyi ve açılış sayfası deneyimi için açık artırma anındaki ölçümleri içerir. Açık artırma anındaki kalite bileşenlerini belirlemek için birçok farklı faktörü inceleriz. Aşağıdaki faktörleri geliştirerek Reklam Sıralamanızın kalite bileşenlerinin de gelişmesine yardımcı olabilirsiniz:
 • Reklamınızın beklenen tıklama oranı: Bu oran, kısmen reklamınızın aldığı geçmiş tıklamalara ve gösterimlerine (reklam konumu, uzantılar ve bir kullanıcının önceden tıklamış olduğu reklamın görünürlüğünü etkilemiş olabilecek diğer biçimler gibi faktörlerin etkisine) dayanır
 • Reklamınızın arama ile alaka düzeyi: Reklamınızın bir kullanıcının aramasıyla ne kadar alakalı olduğu
 • Açılış sayfanızın kalitesi: Sayfanızın ne kadar alakalı, şeffaf ve kolay gezinilebilir olduğu

Reklam kalitesinin önemi

Reklam Sıralamasının kalite bileşenleri birkaç farklı şekilde kullanılır ve şunları etkileyebilir:
 • Reklam açık artırmasının uygunluğu: Reklam kalitesiyle ilgili ölçümlerimiz, reklamınızın Reklam Sıralaması eşiklerinin belirlenmesine ve dolayısıyla reklamınızın gösterilmeye uygun olup olmadığına karar verilmesine yardımcı olur.
 • Gerçek tıklama başına maliyetiniz (TBM): Yüksek kaliteli reklamlar daha düşük TBM'ler elde edilmesini sağlar. Bu, reklamlarınız daha kaliteli olduğunda, tıklama başına daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
 • Reklam konumu: Yüksek kaliteli reklamlar genellikle daha iyi reklam konumları elde edip sayfanın daha yukarısında gösterilebilir.
 • Reklam uzantıları ve diğer reklam biçimleri için uygunluk: Reklam Sıralaması, reklamın reklam uzantıları ve site bağlantıları gibi diğer reklam biçimleriyle gösterilmeye uygun olup olmadığını belirler.
Genel olarak, daha yüksek kaliteli reklamlar maliyetlerin düşmesini, daha iyi reklam konumları elde edilmesini ve daha yüksek reklam başarısı sağlar. Gösterdiğimiz reklamlar alakalı olduğunda ve müşterilerin aradıklarıyla yakın şekilde eşleştiğinde, Google Ads sistemi herkes (reklamverenler, müşteriler, yayıncılar ve Google) için en iyi sonuçları verir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın