Om annonsposition och annonsrankning

Annonspositionen avser annonsens placering i auktionsresultaten jämfört med andra annonser. Annonspositionen 1 innebär exempelvis att annonsen var den första på sidan, utan andra annonser ovanför. Annonspositionen 2 betyder att den var den andra annonsen som visades och så vidare.

Tänk på att annonspositionen inte nödvändigtvis motsvarar annonsens placering på sökresultatsidan. Annonspositionen 1 betyder till exempel inte nödvändigtvis att din annons visas ovanför de organiska sökresultaten. Detta kan vara din annonsposition om det inte finns några annonser ovanför sökresultaten och din annons är den första som visas nedanför de organiska sökresultaten. På samma sätt betyder annonspositionen 2 bara att din annons var den andra i ordningsföljd som visades. I praktiken innebär detta att dina textannonser kan placeras antingen på den andra positionen ovanför sökresultaten eller på den första positionen nedanför sökresultaten (om den första annonsen visas ovanför de organiska sökresultaten) eller på den andra positionen nedanför sökresultaten (om den första annonsen också visas nedanför de organiska sökresultaten).

Du kan se var dina annonser visas på sökresultatsidan genom att titta på mätvärdena för topposition och absolut topposition.

Tips

Om du vill ta reda på dina annonsers placering på sökresultatsidorna i söknätverket kan du titta på mätvärdena för topposition och absolut topposition Exp. (abs. topp) % och Exp. (topp) %. Om du vill lägga bud på sidplatsen kan du använda mätvärdena för visningsandel för övre position och toppositionSök abs. högsta IS och Sök IS högst upp på sidan. För att göra det kan du använda budstrategin Målexponeringsandel med alternativet att rikta in dig på den övre eller absoluta toppen av sidan.

Så fastställs annonspositionen

Elements of Ad Rank

Annonsauktionen är det sätt som Google bestämmer vilka annonser som ska visas och i vilken position.

Google Ads räknar ut annonsrankningen för varje annons i auktionen. Rankningen avgör annonspositionen – var annonsen visas – och om annonsen alls får visas. Generellt sett visas annonsen med högst annonsrankning på den översta positionen och annonsen med näst högst annonsrankning på den näst översta positionen (under förutsättning att annonserna når relevanta gränsvärden) och så vidare.

Utan att gå in för mycket på detaljer kan du föreställa dig att annonsrankningen består av sex faktorer:

 1. Ditt bud – När du lägger ett bud anger du det maxbelopp du är villig att betala för ett klick på din annons. Ofta betalar du mindre än så, och du kan ändra budet när som helst.
 2. Kvaliteten på dina annonser och din målsida – Google Ads bedömer hur relevant och användbar din annons och webbplatsen dit den länkar är för personen som ser den. Annonsens kvalitet anges i form av ett kvalitetsresultat som du kan bevaka – och försöka förbättra – i ditt Google Ads-konto.
 3. Gränsvärden för annonsrankning – För att säkerställa annonser med hög kvalitet anger vi minimigränsvärden för kvalitet som en annons måste uppnå för att visas.
 4. Konkurrenstrycket under en auktion – Om två annonser som kämpar om samma position har liknande annonsrankning har bägge likartade möjligheter att tillkämpa sig positionen. När avståndet i annonsrankning mellan två annonsörers annonser ökar kommer den högre rankade annonsen ha större chans att vinna, men kan även betala en högre kostnad per klick för den ökade sannolikheten att vinna.
 5. Sökningens sammanhang – Sammanhanget i annonsauktionen är viktig. När vi beräknar annonsrankningen tittar vi på de angivna söktermerna, var användaren befinner sig vid sökningen, vilken typ av enhet han eller hon använder (till exempel mobil enhet eller dator), tiden för sökningen, söktermernas art, de andra annonser och sökresultat som visas på sidan samt andra användarsignaler och användarattribut.
 6. Förväntad effekt av dina annonstillägg och övriga annonsformat – När du skapar din annons kan du välja att lägga till ytterligare information i annonsen, som telefonnummer eller fler länkar till särskilda sidor på webbplatsen. så kallade annonstillägg. Google Ads bedömer hur annonsresultatet påverkas av annonstilläggen och övriga annonsformat som du använder.

Exempel

Här är ett förenklat exempel på hur annonsrankning fungerar. Det förklarar inte alla de faktorer som diskuteras ovan. Syftet är i stället att ge dig överblick över våra algoritmer:

Anta att fem annonsörer konkurrerar om högst fyra annonspositioner ovanför sökresultaten på Googles sökresultatsida. Anta att annonsörernas respektive annonsrankning är 80, 50, 30, 10 och 5.

Om den lägsta annonsrankning som krävs för att annonsen ska visas ovanför sökresultatet är 40 är det bara de två första annonsörerna (med en annonsrankning på 80 respektive 50) som överstiger gränsen och visas ovanför sökresultaten.

Om den lägsta annonsrankning som krävs för att visas nedanför sökresultatet är 8 visas två av de tre återstående annonsörerna (med annonsrankningen 30 respektive 10) nedanför sökresultaten. Annonsören med annonsrankningen 5 uppfyllde inte kravet på lägsta annonsrankning och visas därmed inte alls.

Utifrån mätvärdena för topposition och absolut topposition får annonsören med annonsrankningen 80 (på den första positionen ovanför sökresultaten) en exponering för både toppositionen och den absoluta toppositionen, annonsören med annonsrankningen 50 (på den andra positionen ovanför sökresultaten) får en exponering på toppositionen och annonsören med annonsrankningen 30 (på den första positionen nedanför sökresultaten) får noll exponeringar på toppositionen eller den absoluta toppositionen, vilket är samma som annonsören med annonsrankningen 10 (på den andra positionen nedanför sökresultaten).

  Annonsrankning Exp. på absolut topposition Exp. på topposition Exp. (toppos.) % Exp. (topp) %
Annonsör A 80 1 1 100 % 100 %
Annonsör B 50 0 1 0 % 100 %
Annonsör C 30 0 0 0 % 0 %
Annonsör D 10 0 0 0 % 0 %

För att förbättra din andel av placeringarna på toppositionen och den absoluta toppositionen på sökresultatsidan kan du

 • förbättra kvaliteten på annonsen och upplevelsen av målsidan
 • höja budet.

Bättre annonser innebär bättre annonsrankning

Vi beräknar vi en annonsrankning varje gång någon söker efter något som utlöser en annons som deltar i en auktion. I beräkningen ingår ditt bud och mätningar vid auktionstillfället av den förväntade klickfrekvensen, annonsens relevans, upplevelsen av målsidan och andra faktorer. Vi tar hänsyn till ett antal olika faktorer när vi beräknar kvalitetskomponenterna vid auktionstillfället. Genom att förbättra följande faktorer kan du bidra till att förbättra annonsrankningens kvalitetskomponenter:
 • Annonsens förväntade klickfrekvens: Detta värde baseras delvis på annonsens tidigare klick och exponeringar (med hänsyn till faktorer som annonsposition, tillägg och andra format som kan ha påverkat synligheten hos en annons som en person har klickat på tidigare).
 • Annonsens relevans för sökningen: Hur relevant annonsen är för det personen söker efter.
 • Målsidans kvalitet: Hur relevant, tydlig och lättnavigerad sidan är.

Därför är annonskvalitet viktigt

Annonsrankningens kvalitetskomponenter används på flera olika sätt och kan påverka följande saker:
 • Behörighet att delta i annonsauktionen: Våra mått på annonskvalitet ingår vid bestämningen av annonsens gränsvärden för annonsrankning och därmed huruvida annonsen alls är kvalificerad för att visas.
 • Din faktiska kostnad per klick (CPC): Annonser med högre kvalitet har i många fall lägre CPC. Det innebär att du betalar mindre per klick om dina annonser har högre kvalitet.
 • Annonsposition: Annonser med högre kvalitet får en högre annonsposition, vilket betyder att de kan visas högre upp på sidan.
 • Möjlighet att använda annonstillägg och andra annonsformat: Annonsrankningen avgör om en annons är kvalificerad att visas med annonstillägg och andra annonsformat, som webbplatslänkar.
Sammantaget leder annonser med högre kvalitet till lägre kostnader och bättre annonspositioner – och större framgångar med annonseringen. Google Ads-systemet fungerar bäst för alla, både annonsörer, kunder, utgivare och Google, om annonserna som visas är relevanta och i så hög utsträckning som möjligt överensstämmer med det kunderna söker efter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false