Več o položaju in uvrstitvi oglasa

Povprečna pozicija (povpr. poz.) je bila odstranjena v septembru 2019. Odstotki prikazov na najvišjih mestih in absolutno najvišjem mestu zagotavljajo jasnejši pregled tega, kje na straneh za iskanje se prikažejo vaši oglasi. Na podlagi teh novih meritev konverzij lahko optimizirate pozicijo oglasov. Več o tem

Položaj oglasa je uvrstitev oglasa v rezultatih dražb v primerjavi z drugimi oglasi. Položaj oglasa »1« na primer pomeni, da je bil oglas prvi prikazani oglas in da pred njim ni nobenega oglasa. Položaj oglasa »2« pomeni, da je bil oglas prikazan na drugem mestu itd.

Upoštevajte, da položaj oglasa ni nujno enak lokaciji oglasa na strani z rezultati iskanja. Tako na primer položaj oglasa »1« ne pomeni nujno, da je oglas prikazan nad rezultati neplačanega iskanja. To je lahko položaj oglasa, če nad rezultati iskanja ni oglasov in je vaš oglas prvi, ki je prikazan pod rezultati neplačanega iskanja. Podobno velja, da če je položaj oglasa »2«, to pomeni samo, da gre za oglas, ki je bil prikazan drugi v vrstnem redu. Za besedilne oglase to v praksi pomeni, da se lahko oglas nahaja na drugem položaju nad rezultati iskanja ali pa na prvem položaju pod rezultati iskanja (če je prvi oglas nad rezultati neplačanega iskanja) ali pa na drugem položaju pod rezultati iskanja (če je tudi prvi oglas pod rezultati neplačanega iskanja).

Mesto prikazovanja vaših oglasov na strani z rezultati iskanja lahko preverite tako, da si ogledate meritve prikazov na najvišjem in absolutno najvišjem mestu.

Namig

Če želite za prikazno omrežje razumeti lokacijo oglasov na straneh z rezultati iskanja v iskalniku, lahko uporabite meritvi stopnje prikazov na najvišjem in absolutno najvišjem mestu, »% prik. (abs. najv.)« in »% prik. (najv.)«. Če želite določiti ponudbo za lokacijo strani, lahko uporabite meritvi deleža prikazov na najvišjem in absolutno najvišjem mestu »Delež prik. na abs. najv. mestu v iskalnem omrežju« in »Delež prik. na najv. mestu v iskalnem omrežju«. To lahko storite tako, da uporabite strategijo ponudb »Ciljni delež prikazov« z možnostjo ciljanja na najvišje mesto ali absolutno najvišje mesto strani.

Kako se določa položaj oglasa

Elements of Ad Rank

Google prek dražbe oglasov določi, kateri oglasi so prikazani in na katerem položaju.

Google Ads za vsak oglas na dražbi izračuna uvrstitev oglasa. Na podlagi uvrstitve oglasa se določi položaj oglasa in ali so vaši oglasi sploh primerni za prikaz. Na splošno bo oglas z najvišjo uvrstitvijo oglasa prikazan na zgornjem položaju, oglas z drugo najvišjo uvrstitvijo oglasa bo prikazan na drugem položaju (če predpostavljamo, da oglasi dosegajo ustrezne prage) in tako naprej.

Na splošno si lahko predstavljate, da ima uvrstitev oglasa šest dejavnikov:

 1. Vaša ponudba – ko določite ponudbe, programu Google Ads s tem sporočite najvišji znesek, ki ste ga pripravljeni plačati za klik oglasa. Znesek, ki ga boste na koncu dejansko plačali, je pogosto nižji, ponudbo pa lahko kadar koli spremenite.
 2. Kakovost oglasov in ciljne strani – Google Ads upošteva tudi, kako ustrezna in uporabna sta oglas in spletno mesto, do katerega prikazuje povezave, za uporabnika, kateremu bosta prikazana. Povzetek naše ocene kakovosti oglasa je ocena kakovosti, ki jo lahko spremljate v računu Google Ads in si jo prizadevate izboljšati.
 3. Pragi za uvrstitev oglasov – ker želimo zagotoviti visokokakovostne oglase, nastavimo prage za najnižjo kakovost, ki jih mora doseči oglas za prikazovanje.
 4. Konkurenčnost na dražbi – če imata dva oglasa, ki se potegujeta za isti položaj, podobni uvrstitvi oglasov, bosta oba imela podobno možnost za osvojitev tega položaja. Ko se razlika v uvrstitvi oglasov med oglasoma dveh oglaševalcev veča, bo višje uvrščen oglas verjetno zmagal, vendar bo morda plačal tudi višjo ceno na klik, da bo imel več možnosti za zmago.
 5. Kontekst uporabnikovega iskanja – pri dražbi oglasov je kontekst zelo pomemben. Pri izračunavanju uvrstitve oglasa si ogledamo iskalne poizvedbe, ki jih je uporabnik vnesel, uporabnikovo lokacijo v času iskanja, vrsto uporabljene naprave (npr. mobilna naprava ali računalnik), čas iskanja, naravo iskalnih izrazov, druge oglase in rezultate iskanja, ki so prikazani na strani, ter druge uporabniške signale in atribute.
 6. Pričakovan učinek razširitev oglasa in drugih oblik oglasov – ko ustvarite oglas, imate možnost, da oglasu dodate podatke, kot so telefonska številka ali druge povezave do določenih strani na spletnem mestu. Te podatke imenujemo razširitve. Google Ads oceni, kako bodo razširitve in druge oblike oglasov vplivale na uspešnost oglasa.

Primer

Oglejmo si poenostavljen primer delovanja uvrstitve oglasa. Ne upošteva vseh dejavnikov, ki smo jih obravnavali zgoraj, ampak je namenjen temu, da vam zagotovi kakovosten pregled nad našimi algoritmi:

Recimo, da pet oglaševalcev tekmuje za največ štiri položaje oglasov nad rezultati iskanja na strani z rezultati Iskanja Google. Uvrstitev oglasa za posameznega oglaševalca je npr. 80, 50, 30, 10 oziroma 5.

Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, npr. 40, se bosta nad rezultati iskanja prikazala prva dva oglaševalca (z uvrstitvijo oglasa 80 oz. 50).

Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, 8, potem bosta pod rezultati iskanja prikazana dva od treh preostalih oglaševalcev (z uvrstitvijo oglasa 30 oz. 10). Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 5 ni izpolnil najnižje potrebne uvrstitve oglasa, zato sploh ne bo prikazan.

Za meritvi najvišjega in absolutno najvišjega mesta bo oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 80 (na prvem položaju nad rezultati iskanja) imel 1 prikaz (šteje se za najvišje in absolutno najvišje mesto), oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 50 (na drugem položaju nad rezultati iskanja) 1 prikaz na najvišjem mestu, oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 30 (na prvem položaju pod rezultati iskanja) pa bo na najvišjem ali absolutno najvišjem mestu imel 0 – enako kot oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 10 (na drugem položaju pod rezultati iskanja).

  Uvrstitev oglasa Prik. na abs. najv. mestu Prik. na najv. mestu Prik. (abs. najv.) % prik. (najv.)
Oglaševalec A 80 1 1 100 % 100 %
Oglaševalec B 50 0 1 0 % 100 %
Oglaševalec C 30 0 0 0 % 0 %
Oglaševalec D 10 0 0 0 % 0 %

Če želite izboljšati delež najvišje in absolutno najvišje lokacije na strani z rezultati iskanja, lahko:

 • izboljšate kakovost oglasov in izkušnje s ciljno stranjo,
 • zvišate svojo ponudbo.

Boljši oglasi prinesejo boljšo uvrstitev

Pri vsakem iskanju, ki sproži prikaz oglasa, ki sodeluje na dražbi, izračunamo uvrstitev oglasa. Ta izračun med drugim upošteva vašo ponudbo ter meritve pričakovanega CTR-ja, ustreznost oglasa in izkušnjo s ciljno stranjo v času dražbe. Pri določanju komponent kakovosti v času dražbe si ogledamo številne različne dejavnike. Komponente kakovosti, ki vplivajo na uvrstitev oglasa, lahko izboljšate tako, da izboljšate naslednje dejavnike:
 • Pričakovano razmerje med prikazi in kliki za oglas: to deloma temelji na preteklih klikih in prikazih oglasa (ob upoštevanju dejavnikov, kot so položaj oglasa, razširitve in druge oblike, ki bi lahko vplivale na vidnost oglasa, ki ga je v preteklosti nekdo kliknil).
 • Ustreznost vašega oglasa za iskanje: kako ustrezen je vaš oglas za to, kar išče uporabnik.
 • Kakovost ciljne strani: kako ustrezna in pregledna je vaša stran ter kako preprosto se je premikati po njej.

Zakaj je kakovost oglasa pomembna

Komponente kakovosti uvrstitve oglasa se uporabljajo na različne načine in lahko v vašem računu vplivajo na naslednje:
 • Primernost za dražbo oglasov: naše meritve kakovosti določajo prage za uvrstitev oglasov za vaš oglas in posledično tudi, ali je vaš oglas sploh primeren za prikazovanje.
 • Dejanska cena na klik (CPC): oglasi višje kakovosti imajo pogosto nižje CPC-je. To pomeni, da pri oglasih višje kakovosti plačate manj na klik.
 • Položaj oglasa: oglasi višje kakovosti so prikazani na višjih položajih oglasov, kar pomeni, da so prikazani višje na strani.
 • Primernost za razširitve oglasov in druge oblike oglasov: uvrstitev oglasa določa, ali je oglas primeren za prikazovanje z razširitvami oglasov in drugimi oblikami oglasov, kot so povezave do spletnih mest.
Oglasi višje kakovosti na splošno zagotovijo nižje cene, boljše položaje oglasov in večjo uspešnost pri oglaševanju. Sistem Google Ads je najučinkovitejši za vse – oglaševalce, stranke, izdajatelje ter Google – takrat, ko so prikazani oglasi ustrezni in se čim bolj ujemajo s tem, kar uporabniki iščejo.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave