Pozícia a hodnotenie reklamy

Pozícia reklamy je poradie vašej reklamy vo výsledkoch aukcie v porovnaní s ostatnými reklamami. Pozícia reklamy 1 napríklad znamená, že reklama sa zobrazila ako prvá a neboli pred ňou žiadne reklamy. Pozícia reklamy 2 znamená, že sa zobrazila ako druhá, atď.

Pripomíname, že pozícia reklamy sa nemusí nevyhnutne zhodovať s umiestnením reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania. Napríklad pozícia reklamy 1 nevyhnutne neznamená, že vaša reklama sa zobrazuje nad výsledkami organického vyhľadávania. Môže ísť o vašu pozíciu reklamy, ak sa nad výsledkami vyhľadávania nezobrazujú žiadne reklamy a vaša reklama sa zobrazuje ako prvá pod výsledkami organického vyhľadávania. Podobne platí, že 2. pozícia reklamy znamená len to, že reklama sa zobrazila druhá v poradí. V prípade textových reklám sa mohla v praxi zobraziť na druhej pozícii nad výsledkami vyhľadávania alebo na prvej pozícii pod výsledkami vyhľadávania (ak sa prvá reklama zobrazila nad výsledkami organického vyhľadávania), prípadne na druhej pozícii pod výsledkami vyhľadávania (ak sa aj prvá reklama zobrazila pod výsledkami organického vyhľadávania).

Metriky zobrazenia navrchu a celkom navrchu umožňujú zistiť, kde sa vaše reklamy zobrazujú na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Tip

Ak chcete zistiť, aké je umiestnenie vašich reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP) vo Vyhľadávacej sieti, môžete si pozrieť metriky miera zobrazení navrchu a miera zobrazení celkom navrchu: % zobr. (celkom navrchu) a % zobr. (navrchu). Ak chcete ponúkať ceny za umiestnenie na stránke, môžete použiť metriky podiel zobrazení navrchu a podiel zobrazení celkom navrchu: Podiel zobr. celkom navrchu vo Vyhľ. a Podiel zobr. navrchu vo Vyhľ. Ak tak chcete urobiť, môžete použiť stratégiu ponúk Cieľový podiel zobrazení s možnosťou zacielenia na vrch alebo úplný vrch stránky.

Ako sa určuje pozícia reklamy

Elements of Ad Rank

Reklamná aukcia je spôsob, akým Google určuje, ktoré reklamy má zobraziť a na akých pozíciách.

Google Ads vypočítava hodnotenie reklamy pre každú reklamu v aukcii. Hodnotenie reklamy určuje vašu pozíciu reklamy a to, či sú vaše reklamy vhodné na zobrazenie. Vo všeobecnosti platí, že reklama s najvyšším hodnotením sa zobrazí na najvyššej pozícii a reklama s druhým najvyšším hodnotením sa zobrazí na druhej pozícii (za predpokladu, že dosiahnu príslušné minimálne hodnotenia) a tak ďalej.

Celkove má na hodnotenie reklamy vplyv šesť faktorov:

 1. Vaša ponuka: Nastavením ponuky informujete Google Ads, akú maximálnu sumu chcete platiť za kliknutie na reklamu. Suma, ktorú skutočne zaplatíte, je však často nižšia a cenovú ponuku môžete kedykoľvek zmeniť.
 2. Kvalita reklám a vstupnej stránky: Google Ads tiež zohľadňuje relevanciu a užitočnosť vašej reklamy a prepojeného webu pre osobu, ktorej sa reklama zobrazí. Naše hodnotenie kvality reklamy je zhrnuté do skóre kvality, ktoré môžete sledovať a zlepšovať v účte Google Ads.
 3. Minimálne hodnotenia reklám: V snahe zaistiť vysokú kvalitu reklám stanovujeme minimálne hodnotenia, ktoré musí reklama dosiahnuť, aby sa mohla zobraziť.
 4. Konkurencia v aukcii: Ak majú dve reklamy súťažiace o tú istú pozíciu podobné hodnotenia, budú mať podobnú šancu dosiahnuť danú pozíciu. Čím väčší je rozdiel v hodnotení reklám týchto dvoch inzerentov, tým vyššia je pravdepodobnosť, že danú pozíciu získa reklama s lepším hodnotením. Za vyššiu pravdepodobnosť úspechu však daný inzerent môže zaplatiť vyššiu cenu za kliknutie.
 5. Kontext používateľského vyhľadávania: V reklamnej aukcii záleží na kontexte. Pri výpočte hodnotenia reklamy sledujeme hľadané výrazy, ktoré osoba zadala, jej polohu v čase vyhľadávania, typ použitého zariadenia (napr. mobilné zariadenie alebo počítač), čas vyhľadávania, povahu hľadaných výrazov, ostatné reklamy a výsledky vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú na príslušnej stránke, a ďalšie signály a atribúty používateľov.
 6. Očakávaný vplyv rozšírení reklamy a ďalších formátov reklamy: pri vytváraní reklamy do nej môžete pridať ďalšie informácie, napríklad telefónne číslo alebo ďalšie odkazy na konkrétne stránky na vašom webe. Tieto prvky sa nazývajú rozšírenia reklamy. Google Ads vytvára odhady, ako použité rozšírenia reklamy a ďalšie formáty reklamy ovplyvnia výkonnosť reklamy.

Príklad

Tu je zjednodušený príklad toho, ako funguje hodnotenie reklamy. Nezohľadňuje všetky faktory uvedené vyššie. Jeho cieľom je poskytnúť všeobecný prehľad o našich algoritmoch.

Predpokladajme, že päť inzerentov súťaží o maximálne štyri pozície reklamy nad výsledkami vyhľadávania na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli. Povedzme, že príslušné hodnotenie reklamy každého inzerenta je 80, 50, 30, 10 a 5.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 40, presahujú ho iba prví 2 inzerenti (s hodnoteniami reklamy 80 a 50). Nad výsledkami vyhľadávania sa teda budú zobrazovať iba oni.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie pod výsledkami vyhľadávania napríklad 8, pod výsledkami vyhľadávania sa budú zobrazovať 2 z 3 zostávajúcich inzerentov (s hodnoteniami reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnotením reklamy 5 nesplnil minimálne hodnotenie reklamy, a preto sa jeho reklama nezobrazí vôbec.

Pokiaľ ide o metriky zobrazení navrchu a celkom navrchu, inzerentovi s hodnotením reklamy 80 (na prvej pozícii nad výsledkami) sa započíta 1 zobrazenie navrchu aj celkom navrchu, inzerent s hodnotením reklamy 50 (na druhej pozícii nad výsledkami vyhľadávania) bude mať 1 zobrazenie navrchu a inzerent s hodnotením reklamy 30 (na prvej pozícii pod výsledkami vyhľadávania) bude mať 0 zobrazení navrchu a celkom navrchu rovnako ako inzerent s hodnotením reklamy 10 (na druhej pozícii pod výsledkami vyhľadávania).

  Hodnotenie reklamy Zobr. na úplnom vrchu stránky Zobr. navrchu % zobr. (celkom navrchu) % zobr. (na vrchu stránky)
Inzerent A 80 1 1 100 % 100 %
Inzerent B 50 0 1 0 % 100 %
Inzerent C 30 0 0 0 % 0 %
Inzerent D 10 0 0 0 % 0 %

Ak chcete zvýšiť svoj podiel na vrchu a na úplnom vrchu stránky na stránke s výsledkami vyhľadávaniam, môžete:

 • zlepšiť kvalitu reklám a dojem zo vstupnej stránky,
 • zvýšiť cenovú ponuku.

Lepšie reklamy znamenajú lepšie hodnotenie reklamy

Vždy, keď niekto uskutoční vyhľadávanie, ktoré spustí reklamu súťažiacu v aukcii, vypočítame hodnotenie reklamy. Tento výpočet zahŕňa vašu cenovú ponuku, merania očakávaného CTR v čase aukcie, relevanciu reklamy, dojem zo vstupnej stránky a iné faktory. Pri určovaní komponentov kvality v čase aukcie prihliadame na rozličné ďalšie faktory. Prostredníctvom zlepšenia nasledujúcich faktorov môžete zlepšiť komponenty kvality hodnotenia reklamy:
 • Očakávaná miera prekliknutí reklamy: je sčasti založená na historických kliknutiach a zobrazeniach reklamy (so zohľadnením faktorov, ako sú pozícia reklamy, rozšírenia a iné formáty, ktoré mohli mať vplyv na viditeľnosť reklamy, na ktorú niekto v minulosti klikol).
 • Relevancia reklamy pre vyhľadávanie: do akej miery je vaša reklama relevantná pre to, čo používateľ vyhľadáva.
 • Kvalita vstupnej stránky: do akej miery je vaša stránka relevantná, prehľadná a ako jednoducho sa na nej možno zorientovať.

Prečo na kvalite reklamy záleží

Komponenty kvality hodnotenia reklamy sa využívajú rôznymi spôsobmi a môžu ovplyvniť nasledujúce prvky:
 • Podmienky účasti v reklamnej aukcii: Naše ukazovatele kvality reklamy pomáhajú určiť minimálne hodnotenia reklám a zistiť, či daná reklama vôbec spĺňa podmienky na zobrazenie.
 • Skutočná cena za kliknutie (CZK): Kvalitnejšie reklamy často vedú k nižším CZK. Znamená to, že ak sú vaše reklamy kvalitnejšie, za kliknutie zaplatíte menej.
 • Pozícia reklamy: Kvalitnejšie reklamy majú často vyššie pozície, čo znamená, že sa môžu zobraziť vyššie na stránke.
 • Vhodnosť zobrazenia rozšírení reklamy a ďalších formátov reklamy: Hodnotenie reklamy určuje, či sa reklama môže zobraziť s rozšíreniami reklamy a ďalšími formátmi reklamy, napríklad odkazmi na podstránky.
Vo všeobecnosti platí, že kvalitnejšie reklamy majú zvyčajne nižšie ceny, lepšie pozície a sú úspešnejšie. Systém Google Ads pracuje najlepšie pre všetkých (inzerentov, zákazníkov, vlastníkov aj Google) vtedy, keď sú zobrazované reklamy relevantné a čo najviac zodpovedajú tomu, čo zákazníci hľadajú.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory