Om annonseplassering og annonserangering

Annonseplassering er posisjonen annonsen din oppnår i forhold til andre annonser i auksjonsresultatene. Annonseplassering 1 betyr for eksempel at annonsen ble vist øverst, uten andre annonser ovenfor. På annonseplassering 2 finner vi den andre annonsen som ble vist, og så videre. 

Vær oppmerksom på at annonseplasseringen ikke angir den nøyaktige posisjonen til annonsen din på søkeresultatsiden. En annonse med annonseplassering 1 vises ikke nødvendigvis ovenfor de organiske søkeresultatene. Dette kan for eksempel forekomme hvis ingen annonser vises ovenfor søkeresultatene, og annonsen med annonseplassering 1 vises som den første annonsen nedenfor de organiske søkeresultatene. På samme måte betyr annonseplassering 2 bare at annonsen din ble vist som nummer to. For tekstannonser betyr dette i praksis at annonsen kan være oppført som nummer to ovenfor søkeresultatene, på den første plasseringen nedenfor søkeresultatene (hvis den første annonsen var plassert ovenfor de organiske søkeresultatene) eller på den andre plasseringen nedenfor søkeresultatene (hvis den første annonsen også var plassert nedenfor de organiske søkeresultatene).

Med beregningen gjennomsnittlig plassering kan du se hva slags plassering annonsene dine oppnår sammenlignet med andre annonser.

Med beregningene for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel ser du hvor annonsene dine vises på søkeresultatsiden. 

Tips

For å få oversikt over annonseplasseringene dine på søkeresultatsidene for kampanjer i Søkenettverket kan du bruke «% visn. (abs. topp.)» og «% visn. (topp)», som er beregninger for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel for dine egne annonser. Hvis du vil by på en sideplassering, kan du bruke «Abs. topp VA for søk» eller «Abs. topp VA for søk», som er beregninger for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel for annonsene til alle annonsører. I så fall kan du bruke budstrategien «Mål for visningsandel» med målretting mot toppvisninger eller absolutte toppvisninger på siden. Her bør du unngå å bruke budstrategien Gjennomsnittlig plassering, ettersom den gjennomsnittlige plasseringen kan synke i takt med at budene øker. Årsaken er at du med høyere bud kan delta i auksjoner med hardere konkurranse, der du oppnår lavere plasseringer.

Slik fastsettes annonseplasseringen

Elements of Ad Rank

Google bestemmer hvilke annonser som skal vises, og i hvilken rekkefølge, ved hjelp av en annonseauksjon

Google Ads beregner annonserangeringen til hver enkelt av annonsene i auksjonen. Annonseplasseringen og om annonsene dine i det hele tatt er kvalifisert for visning, fastsettes på grunnlag av annonserangeringen. Annonsen med den høyeste annonserangeringen får vanligvis topplasseringen. Deretter vises annonsen med den nest høyeste annonserangeringen, og så videre (forutsatt at annonsene oppfyller de relevante minstekravene).

 Annonserangeringen bygger på fem hovedfaktorer:

 1. Budet ditt – Når du angir et bud, oppgir du hvor mye du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. I praksis betaler du ofte mindre enn dette, og du kan når som helst endre budet ditt.
 2. Kvaliteten på annonsene dine og landingssiden din – Google Ads vurderer også hvor relevant og nyttig annonsen din og nettstedet den fører videre til, er for brukerne. Vurderingen av annonsekvaliteten uttrykkes i form av kvalitetspoeng i Google Ads-kontoen din, der du også kan jobbe med å øke poengsummen.
 3. Grenser for annonserangeringer – For å sikre at annonsene har høy kvalitet, har vi fastsatt visse minstekrav som annonsene må oppfylle for å kunne vises på en bestemt annonseplassering.
 4. Konteksten for personens søk – Ved annonseauksjonen betyr konteksten mye. Når annonserangering beregnes, ser vi på søketermene personen har skrevet inn, vedkommendes geografiske plassering på søketidspunktet, hvilken type enhet som brukes (f.eks. mobiltelefon eller datamaskin), tidspunktet for søket, innholdet i søketermene, de andre annonsene og søkeresultatene som vises på siden, og andre brukersignaler og attributter.
 5. Den forventede virkningen av annonseutvidelser og andre annonseformater – Når du lager en annonse, kan du velge å legge til mer informasjon i annonsen, for eksempel et telefonnummer, eller flere linker til bestemte sider på nettstedet ditt. Dette kalles annonseutvidelser. Google Ads anslår hvordan utvidelser og andre annonseformater du bruker, kommer til å påvirke annonseresultatene.

Eksempel

Se for deg at fem annonsører konkurrerer om maksimalt fire annonseplasseringer ovenfor søkeresultatene på Googles søkeresultatside. Tenk deg at den respektive annonserangeringen til hver av annonsørene er 80, 50, 30, 10 og 5.

Hvis den laveste annonserangeringen som er nødvendig for å vises ovenfor søkeresultatene, er 40, går bare de to første annonsørene (med annonserangeringene 80 og 50) som overskrider grensen og vises ovenfor søkeresultatene.

Hvis den laveste annonserangeringen som er nødvendig for å vises nedenfor søkeresultatene, er 8, blir to av de tre gjenværende annonsørene (med annonserangeringene 30 og 10) vist nedenfor søkeresultatene. Annonsøren med annonserangeringen 5 oppfyller ikke minstekravet til annonserangering og vises derfor ikke i det hele tatt.

Når det gjelder beregningen for gjennomsnittlig plassering, får annonsøren med annonserangeringen 80 (på den første plasseringen ovenfor søkeresultatene) den første plasseringen, annonsøren med annonserangeringen 50 (på den andre plasseringen ovenfor søkeresultatene) får den andre plasseringen, annonsøren med annonserangeringen 30 (på den første plasseringen nedenfor søkeresultatene) får den tredje plasseringen, og annonsøren med annonserangeringen 10 (på den andre plasseringen nedenfor søkeresultatene) får den fjerde plasseringen. «Plassering» viser altså hvor i annonserekkefølgen i auksjonen annonsørens annonse befinner seg – ikke den nøyaktige plasseringen til annonsen på søkeresultatsiden. Selv om to av de fire tilgjengelige annonseplasseringene ovenfor søkeresultatene (plasseringene like nedenfor annonsørene med annonserangeringene 80 og 50) blir stående tomme, vises annonsen fra de to neste annonsørene i rangeringen (annonsørene med annonserangeringene 30 og 10) på den tredje og fjerde plasseringen med hensyn til gjennomsnittlig plassering.

Når det gjelder beregningene for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel har annonsøren med annonserangeringen 80 (på den første plasseringen ovenfor søkeresultatene) én visning som kvalifiserer for både toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel, og annonsøren med annonserangeringen 50 (på den andre plasseringen ovenfor søkeresultatene) har én toppvisning. Annonsørene med annonserangeringen 30 og 10 (henholdsvis på den første og den andre plasseringen nedenfor søkeresultatene) har ingen toppvisninger eller absolutte toppvisninger.

  Annonserangering Absolutte toppvisninger Toppvisninger Gj.sn. plassering % visn. (abs. topp.) % visn. (topp)
 
Annonsør A 80 1 1 1 100 % 100 %
Annonsør B 50 0 1 2 0 % 100 %
Annonsør C 30 0 0 3 0 % 0 %
Annonsør D 10 0 0 4 0 % 0 %
 

For å få en større andel av topplasseringene og de absolutte topplasseringene på søkeresultatsiden kan du

 • forbedre kvaliteten på annonsene dine og opplevelsen av landingssiden
 • øke budet ditt

Bedre annonser gir bedre annonserangering

Hver gang noen utfører et søk som fører til at en annonse kan konkurrere i en auksjon, beregner vi en annonserangering. Denne beregningen utføres på grunnlag av budet ditt, målinger av forventet CTR, annonserelevans, opplevelsen av landingssiden og andre faktorer i auksjonsøyeblikket. Vi avgjør kvalitetskomponentene i auksjonsøyeblikket ved å se på en rekke forskjellige faktorer. Ved å forbedre faktorene nedenfor kan du forbedre kvalitetskomponentene i annonserangeringen din:
 • Forventet klikkfrekvens for annonsen din: Denne verdien bygger delvis på tidligere klikk og visninger for annonsen din (med justeringer for faktorer som annonseplassering, utvidelser og andre formater som kan ha påvirket synligheten til en annonse noen har klikket på).
 • Hvor relevant annonsen er for søket: Annonsetekstens relevans for det folk søker etter.
 • Kvaliteten på landingssiden din: Hvor relevant og oversiktlig siden din er, og hvor enkelt det er å navigere på den.

Derfor er annonsekvalitet viktig

Kvalitetskomponentene i annonserangeringen brukes på flere forskjellige måter og kan påvirke følgende:
 • Om du er kvalifisert for annonseauksjonen: Vurderingen av annonsekvalitet påvirker også grensene for annonserangering for annonsen din – og dermed også om annonsene dine er kvalifisert for å vises i det hele tatt.
 • Den faktiske kostnaden per klikk (CPC): Jo høyere kvaliteten på annonsene er, dess lavere blir som regel CPC-verdiene. Du betaler med andre ord mindre per klikk jo høyere kvaliteten på annonsene dine er.
 • Annonseplassering: Jo høyere kvaliteten på annonsene er, dess høyere annonseplasseringer oppnår du som regel (annonsene kan altså vises høyere opp på siden).
 • Om annonsen er kvalifisert for annonseutvidelser og andre annonseformater: Annonserangeringen avgjør om annonsen din kan vises med annonseutvidelser og andre annonseformater, som for eksempel nettstedslinker.
Kort sagt medfører høy annonsekvalitet som regel lavere kostnader, bedre annonseplasseringer og bedre annonseresultater. Google Ads-systemet fungerer best for alle parter – annonsører, brukere, utgivere og Google – når annonsene vi viser, er relevante og i høy grad gjenspeiler det brukerne søker etter. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?