Over advertentiepositie en advertentierangschikking

Advertentiepositie is de positie van uw advertentie in de veilingresultaten in vergelijking met andere advertenties. Advertentiepositie '1' betekent bijvoorbeeld dat een advertentie als eerste werd weergegeven, zonder dat andere advertenties daarvoor werden weergegeven. Advertentiepositie '2' is de tweede advertentie die werd weergegeven, enzovoort.

Houd er rekening mee dat de advertentiepositie niet noodzakelijkerwijs de locatie van uw advertentie is op de pagina met zoekresultaten. Advertentiepositie '1' betekent bijvoorbeeld niet dat uw advertentie automatisch boven de organische zoekresultaten staat. Uw advertentie kan deze positie ook innemen als er geen advertenties boven de zoekresultaten staan en uw advertentie de eerste advertentie is die onder de organische zoekresultaten wordt weergegeven. Op dezelfde manier betekent advertentiepositie '2' alleen dat uw advertentie de tweede was die in volgorde werd getoond. In de praktijk zou dat voor een tekstadvertentie betekenen dat deze op de tweede positie boven de zoekresultaten zou staan of op de eerste positie onder de zoekresultaten (als de eerste advertentie boven de organische zoekresultaten staat) of op de tweede positie onder de zoekresultaten (als de eerste advertentie ook onder de organische zoekresultaten staat).

U kunt een gemiddelde zien van hoe uw advertenties ten opzichte van andere advertenties worden weergegeven door de statistiek gemiddelde positie te bekijken.

U kunt zien waar uw advertenties op de pagina met zoekresultaten worden weergegeven door de statistieken voor de toppositie en absolute toppositie te bekijken.

Tip

Als u de locatie van uw advertenties op de zoekresultatenpagina in het zoeknetwerk wilt begrijpen, kunt u de statistieken vertoningspercentage voor de toppositie en vertoningspercentage voor de absolute toppositie 'Verton. (toppositie) %' en 'Verton. (abolute toppositie) %' gebruiken. Als u op de locatie van een pagina wilt bieden, kunt u de statistieken vertoningspercentage voor de toppositie en vertoningspercentage voor de absolute toppositie 'VP voor toppositie in zoeknetwerk' en 'Abs. top-VP zoeknetwerk' gebruiken. Hiervoor kunt u de biedstrategie 'Vertoningspercentage targeten' gebruiken met de optie om 'Vertoning bovenaan de pagina' of 'Vertoning op de absolute toppositie van de pagina' te targeten. Bieden op gemiddelde positie wordt afgeraden omdat de gemiddelde positie kan zakken wanneer de biedingen toenemen. Dit gebeurt omdat u bij hogere biedingen soms in een slechtere positie aan sterker concurrerende veilingen kunt deelnemen.

Hoe de advertentiepositie wordt bepaald

Elements of Ad Rank

De advertentieveiling is de manier waarop Google bepaalt welke advertenties worden weergegeven en hoe ze worden gepositioneerd.

Google Ads berekent de advertentierangschikking voor elke advertentie in de veiling. De advertentierangschikking bepaalt uw advertentiepositie en of uw advertentie voor weergave in aanmerking komt. Over het algemeen krijgt de advertentie met de hoogste advertentierangschikking de eerste advertentiepositie en krijgt de advertentie met de op een na hoogste advertentierangschikking de tweede advertentiepositie, enzovoort (ervan uitgaande dat de advertenties de relevante drempelwaarden overschrijden).

U kunt de advertentierangschikking beschouwen als bestaande uit de combinatie van vijf factoren:

 1. Uw bod: Als u een bod gaat instellen in Google Ads, geeft u aan welk maximum bedrag u bereid bent te betalen voor een klik op uw advertentie. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt, is vaak lager. Bovendien kunt u een bod op elk moment aanpassen.
 2. De kwaliteit van uw advertenties en bestemmingspagina: Google Ads bekijkt ook hoe relevant en nuttig uw advertentie en de website waarnaar deze linkt, zijn voor de mensen die deze te zien krijgen. Onze beoordeling van de kwaliteit van uw advertentie wordt samengevat in een kwaliteitsscore. Bekijk de verschillende onderdelen van de score in uw Google Ads-account om te zien wat de eventuele verbeterpunten zijn.
 3. De drempels voor advertentierangschikking: Om advertenties van hoge kwaliteit te garanderen, stellen we minimum drempels in die een advertentie moet overschrijden zodat deze kan worden weergegeven.
 4. De context van de zoekopdracht van de persoon: Bij de advertentieveiling is de context van belang. Bij het berekenen van de advertentierangschikking kijken we naar de zoektermen die de persoon heeft ingevoerd, de locatie van de persoon op het moment van de zoekopdracht, het type apparaat dat is gebruikt (bijvoorbeeld mobiel of desktop), het tijdstip van de zoekopdracht, de aard van de zoektermen, andere advertenties en zoekresultaten die op de pagina worden weergegeven, en andere gebruikerssignalen en -kenmerken.
 5. Het verwachte effect van uw advertentie-extensies en andere advertentie-indelingen: Als u een advertentie maakt, kunt u extra informatie toevoegen aan uw advertentie, zoals een telefoonnummer of links naar specifieke pagina's op uw site. Dit worden advertentie-extensies genoemd. Google Ads schat het effect van uw advertentie-extensies en andere advertentie-indelingen op de positie van uw advertentie.

Voorbeeld

Stel dat vijf adverteerders concurreren om maximaal vier advertentieposities boven de zoekresultaten op de pagina met zoekresultaten van Google. De advertentierangschikking van de adverteerders is respectievelijk 80, 50, 30, 10 en 5.

Als de minimaal benodigde advertentierangschikking voor weergave boven de zoekresultaten bijvoorbeeld 40 is, overschrijden alleen de eerste twee adverteerders (met advertentierangschikking 80 en 50) het minimum en worden ze boven de zoekresultaten weergegeven.

Als de minimaal benodigde advertentierangschikking voor weergave onder de zoekresultaten 8 is, worden twee van de drie resterende adverteerders (met advertentierangschikking 30 en 10) onder de zoekresultaten weergegeven. De adverteerder met de advertentierangschikking 5 voldoet niet aan de minimale advertentierangschikking en wordt daarom helemaal niet weergegeven.

Aan de hand van de statistische gemiddelde positie krijgt de adverteerder met advertentierangschikking 80 (op de eerste positie boven de zoekresultaten) advertentiepositie 1, de adverteerder met advertentierangschikking 50 (op de tweede positie boven de zoekresultaten) advertentiepositie 2, de adverteerder met advertentierangschikking 30 (op de eerste positie onder de zoekresultaten) advertentiepositie 3 en krijgt de adverteerder met advertentierangschikking 10 (op de tweede positie onder de zoekresultaten) advertentiepositie 4. 'Advertentiepositie' verwijst naar de volgorde van een adverteerder in de veiling, niet naar een specifieke locatie op de pagina met zoekresultaten. Dus hoewel twee van de vier beschikbare posities boven de zoekresultaten (de posities direct onder de adverteerders met advertentierangschikking 80 en 50) leeg waren, ontvingen de volgende twee adverteerders in de ranglijst (de adverteerders met advertentieschikking 30 en 10) de advertentieposities 3 en 4 als gemiddelde positie.

In de statistieken voor de top- en de absolute toppositie heeft de adverteerder met een advertentierangschikking van 80 (op de eerste positie boven de zoekresultaten) één vertoning die zowel meetelt voor de top- als de absolute toppositie. De adverteerder met een advertentierangschikking van 50 (op de tweede positie boven de zoekresultaten) heeft één vertoning die meetelt voor de toppositie. De adverteerder met een advertentierangschikking van 30 (op de eerste positie onder de zoekresultaten) heeft geen (nul) vertoningen die meetellen voor de top- of de absolute toppositie, net zoals de adverteerder met een advertentierangschikking van 10 (op de tweede positie onder de zoekresultaten).

  Advertentierangschikking Vert. op abs. top Vert. op top Gem. positie Vert. (abs. top) % Verton. (top) %
Adverteerder A 80 1 1 1 100% 100%
Adverteerder B 50 0 1 2 0% 100%
Adverteerder C 30 0 0 3 0% 0%
Adverteerder D 10 0 0 4 0% 0%

Als u het aandeel in de top- en absolute toppositie op de pagina met zoekresultaten wilt verbeteren, kunt u:

 • de kwaliteit van uw advertenties en ervaring op de bestemmingspagina verbeteren
 • uw bod verhogen

Betere advertenties betekenen een betere advertentierangschikking

Telkens wanneer iemand een zoekopdracht uitvoert die resulteert in de weergave van een advertentie die in een veiling concurreert, wordt een advertentierangschikking berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met uw bod, metingen tijdens de veiling van de verwachte CTR, de advertentierelevantie, de ervaring op de bestemmingspagina en andere factoren. Om de kwaliteitscomponenten ten tijde van de veiling te bepalen, houden we rekening met verschillende factoren. Door de volgende factoren te verbeteren, kunt u de kwaliteitscomponenten van uw advertentierangschikking verbeteren:
 • De verwachte klikfrequentie (CTR) van uw advertentie: deze is deels gebaseerd op de historische klikken en vertoningen van uw advertentie (waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals advertentiepositie, extensies en andere indelingen die de zichtbaarheid van een advertentie waarop iemand eerder heeft geklikt, kunnen hebben beïnvloed).
 • Relevantie van uw advertentie bij de zoekopdracht: hoe relevant uw advertentie is voor datgene waarnaar iemand zoekt.
 • De kwaliteit van uw bestemmingspagina: hoe relevant, transparant en overzichtelijk uw pagina is.

Waarom advertentiekwaliteit belangrijk is

De kwaliteitscomponenten van de advertentierangschikking worden op verschillende manieren gebruikt en kunnen invloed hebben op het volgende:
 • Geschiktheid voor advertentieveiling: Met onze advertentiekwaliteitsmetingen bepalen we de drempels voor advertentierangschikking voor uw advertentie, en dus of uw advertentie wel of niet geschikt is voor weergave.
 • Uw werkelijke kosten per klik (CPC): Advertenties van hogere kwaliteit leiden vaak tot lagere kosten per klik. Met andere woorden: u betaalt minder per klik naarmate de kwaliteit van uw advertenties hoger is.
 • Advertentiepositie: Advertenties van hogere kwaliteit leiden tot hogere advertentieposities. Dit betekent dat uw advertentie hoger op de pagina kan worden weergegeven.
 • Geschiktheid voor advertentie-extensies en andere advertentie-indelingen: De advertentierangschikking bepaalt of uw advertentie geschikt is voor weergave met advertentie-extensies en andere advertentie-indelingen, zoals sitelinks.
In het algemeen leiden advertenties van hogere kwaliteit meestal tot lagere kosten, een hogere advertentiepositie en meer succes met adverteren. Het Google Ads-systeem werkt het beste voor iedereen (adverteerders, gebruikers, uitgevers en Google) wanneer de weergegeven advertenties relevant zijn en zo veel mogelijk overeenkomen met datgene waar klanten naar zoeken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen