Par reklāmas pozīciju un reklāmas rangu

Vidējās pozīcijas rādītājs (vid. poz.) tika noņemts 2019. gada septembrī. Procentuālais augstākās un visaugstākās pozīcijas seansu rādītājs ļauj skaidrāk saprast, kur reklāmas tiek rādītas meklēšanas lapās. Varat izmantot šo jauno metriku, lai optimizētu reklāmas pozīciju. Uzziniet vairāk.

Reklāmas pozīcija ir reklāmas secība izsoles rezultātos salīdzinājumā ar citām reklāmām. Piemēram, reklāmas 1. pozīcija nozīmē, ka reklāma tika rādīta pirmā un pirms tās netika rādītas citas reklāmas. Reklāmas 2. pozīcija nozīmē, ka reklāma tika rādīta kā otrā utt.

Ņemiet vērā, ka reklāmas pozīcija ne vienmēr ir jūsu reklāmas atrašanās vieta meklēšanas rezultātu lapā. Piemēram, reklāmas 1. pozīcija nenozīmē, ka jūsu reklāma noteikti atradīsies virs dabiskās meklēšanas rezultātiem. Tā var būt reklāmas pozīcija, ja virs meklēšanas rezultātiem reklāmas netiek rādītas un jūsu reklāma ir pirmā, kas tiek rādīta zem dabiskās meklēšanas rezultātiem. Tāpat reklāmas 2. pozīcija nozīmē tikai to, ka jūsu reklāma bija otrā pēc kārtas rādāmā reklāma un ka faktiski jūsu teksta reklāmas var atrasties vai nu otrajā pozīcijā virs meklēšanas rezultātiem, vai arī pirmajā pozīcijā zem meklēšanas rezultātiem (ja pirmā reklāma ir virs dabiskās meklēšanas rezultātiem) vai otrajā pozīcijā zem meklēšanas rezultātiem (ja arī pirmā reklāma ir zem dabiskās meklēšanas rezultātiem).

Lai noskaidrotu, kur meklēšanas rezultātu lapā tiek rādītas jūsu reklāmas, skatiet augstākās un visaugstākās pozīcijas rādītājus.

Padoms

Lai saprastu, kāda meklēšanas tīklā ir jūsu reklāmu atrašanās vieta meklētājprogrammas rezultātu lapās (MPRL), varat izmantot augstākās un visaugstākās pozīcijas seansu līmeņa rādītāju “Seansi (visaugst. poz.), %” un ”Seansi (augst. poz.), %”. Ja vēlaties noteikt cenu par atrašanās vietu lapā, varat izmantot augstākās un visaugstākās pozīcijas seansu daļas rādītāju “Visaugstākās poz. SD meklēšanas tīklā” un “Augstākās poz. SD meklēšanas tīklā”. Šim nolūkam varat izmantot cenu noteikšanas stratēģiju “Mērķa seansu daļa”, kuras gadījumā pieejama iespēja atlasīt reklāmas rādīšanu lapas augstākajā vai visaugstākajā pozīcijā.

Reklāmas pozīcijas noteikšana

Elements of Ad Rank

Google izmanto reklāmu izsoli, lai izlemtu, kuras reklāmas tiks rādītas un kur tās tiks izvietotas.

Katrai reklāmai, kas piedalās izsolē, Google Ads sistēma aprēķina reklāmas rangu. Reklāmas rangs nosaka jūsu reklāmas pozīciju un to, vai jūsu reklāmas vispār ir piemērotas rādīšanai. Kopumā var teikt, ka reklāma ar visaugstāko reklāmas rangu tiek rādīta augstākajā pozīcijā, bet reklāma ar otru augstāko reklāmas rangu — otrajā augstākajā pozīcijā (pieņemot, ka šīs reklāmas atbilst attiecīgo sliekšņu kritērijiem) utt.

Aplūkojot detalizētāk, jārunā par sešiem tālāk norādītajiem reklāmas ranga faktoriem.

 1. Jūsu noteiktā cena — nosakot cenu, jūs programmai Google Ads norādāt maksimālo summu, kādu esat gatavs maksāt par klikšķi uz savas reklāmas. Summa, kas jums faktiski jāmaksā, bieži vien ir mazāka, un jebkurā brīdī varat mainīt šo cenu.
 2. Jūsu reklāmu un galvenās lapas kvalitāte — programmā Google Ads tiek arī ņemts vērā, cik lielā mērā jūsu reklāma un ar to saistītā vietne ir atbilstoša un noderīga lietotājam, kurš tās varētu skatīt. Mūsu aprēķinātais reklāmas kvalitātes novērtējums tiek apkopots kvalitātes rādītājā, kuru varat pārraudzīt un uzlabot savā Google Ads kontā.
 3. Reklāmas ranga sliekšņi — lai labāk varētu nodrošināt augstas kvalitātes reklāmas, mēs nosakām minimālos sliekšņus, kas jāsasniedz, lai reklāma tiktu rādīta.
 4. Konkurētspēja izsolē — ja divām reklāmām, kuras sacenšas par vienu pozīciju, reklāmas rangs ir vienāds, šīm reklāmām ir līdzīgas iespējas uzvarēt. Pieaugot atšķirībai starp divu reklāmdevēju reklāmu rangiem, reklāmai ar augstāku rangu būs lielākas iespējas uzvarēt, bet var pieaugt arī maksa par klikšķi, lai panāktu drošāku uzvaru.
 5. Lietotāja meklēšanas vaicājuma konteksts — konteksts reklāmu izsolē ir nozīmīgs faktors. Aprēķinot reklāmas rangu, mēs ņemam vērā lietotāja ievadītos meklēšanas vaicājumus, viņa atrašanās vietu meklēšanas brīdī, izmantotās ierīces veidu (mobilā ierīce vai dators), meklēšanas laiku, meklēšanas vaicājumu veidu, citas reklāmas un lapā parādītos meklēšanas rezultātus, kā arī citus lietotāja signālus un atribūtus.
 6. Jūsu izmantoto reklāmu paplašinājumu un citu reklāmu formātu paredzamā ietekme — veidojot reklāmu, varat reklāmai pievienot papildu informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai papildu saites uz noteiktām savas vietnes lapām. Tos sauc par reklāmu paplašinājumiem. Programma Google Ads novērtē paplašinājumu un citu reklāmu formātu paredzamo ietekmi uz jūsu reklāmas veiktspēju.

Piemērs

Tālāk ir sniegts vienkāršots piemērs par to, kā darbojas reklāmas rangs. Tas neaptver visus iepriekš aprakstītos faktorus — tā mērķis ir sniegt vispārīgu kopsavilkumu par mūsu izmantotajiem algoritmiem.

Pieņemsim, ka pieci reklāmdevēji sacenšas par ne vairāk kā četru reklāmu pozīcijām virs meklēšanas rezultātiem Google meklēšanas rezultātu lapā. Katra reklāmdevēja reklāmas rangs attiecīgi ir, piemēram, 80, 50, 30, 10 un 5.

Ja ir noteikts, ka minimālais reklāmas rangs, lai reklāma tiktu rādīta virs meklēšanas rezultātiem, ir, piemēram, 40, tad virs meklēšanas rezultātiem tiek rādītas tikai to divu pirmo reklāmdevēju reklāmas, kuru reklāmas rangs attiecīgi ir 80 un 50, jo viņi ir nodrošinājuši atbilstību minimālajām ranga prasībām.

Ja ir noteikts, ka minimālais reklāmas rangs, lai reklāma tiktu rādīta zem meklēšanas rezultātiem, ir, piemēram, 8, tad zem meklēšanas rezultātiem tiks rādītas to nākamo divu (no atlikušajiem trijiem) reklāmdevēju reklāmas, kuru reklāmas rangs attiecīgi ir 30 un 10. Reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 5, nav sasniedzis minimālo reklāmas ranga slieksni, tāpēc viņa reklāma vispār netiks rādīta.

Runājot par augstākās un visaugstākās pozīcijas rādītājiem, reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 80 (pirmā pozīcija virs meklēšanas rezultātiem), iegūst 1 seansu gan augstākajai, gan visaugstākajai pozīcijai, reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 50 (otrā pozīcija virs meklēšanas rezultātiem), iegūst 1 seansu augstākajā pozīcijā, un reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 30 (pirmā pozīcija zem meklēšanas rezultātiem), iegūst 0 seansu augstākajā vai visaugstākajā pozīcijā, tieši tāpat kā reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 10 (otrā pozīcija zem meklēšanas rezultātiem).

  Reklāmas rangs Seansi visaugstākajā poz. Seansi augst. poz. Seansi (visaugst. poz.), % Seansi (augst. poz.), %
A reklāmdevējs 80 1 1 100% 100%
B reklāmdevējs 50 0 1 0% 100%
C reklāmdevējs 30 0 0 0% 0%
D reklāmdevējs 10 0 0 0% 0%

Lai uzlabotu seansu daļu meklēšanas rezultātu lapas visaugstākajā pozīcijā, varat:

 • uzlabot reklāmu kvalitāti un pieredzi galvenajā lapā;
 • paaugstināt cenu.

Labākas reklāmas nodrošina augstāku reklāmas rangu

Katru reizi, kad lietotājs veic meklēšanu, kas aktivizē izsolei piemērotu reklāmu, tiek aprēķināts reklāmas rangs. Šajos aprēķinos ir ietverta jūsu noteiktā cena un tādi rādītāji izsoles laikā kā paredzamais VKS, reklāmas atbilstība un pieredze galvenajā lapā, kā arī citi faktori. Lai noteiktu kvalitātes komponentus izsoles laikā, tiek ņemti vērā vairāki atšķirīgi faktori. Reklāmas ranga kvalitātes komponentu uzlabošanā var palīdzēt tālāk norādīto faktoru uzlabošana.
 • Jūsu reklāmas paredzamais vidējais klikšķu skaits: šī rādītāja pamatā daļēji ir jūsu reklāmas klikšķu un seansu vēsture (pielāgojoties tādiem faktoriem kā reklāmas pozīcija, paplašinājumi un citi formāti, kas var ietekmēt redzamību tādai reklāmai, uz kuras lietotājs ir noklikšķinājis iepriekš).
 • Jūsu reklāmas atbilstība meklēšanas vaicājumam: cik atbilstoša jūsu reklāma ir tam, ko meklē lietotājs.
 • Jūsu vietnes galvenās lapas kvalitāte: cik atbilstoša un pārskatāma ir šī lapa un cik vienkārša ir pārvietošanās tajā.

Kāpēc reklāmas kvalitāte ir svarīga

Reklāmas ranga kvalitātes komponenti tiek izmantoti vairākos dažādos veidos, un tie var ietekmēt tālāk minētos rādītājus.
 • Piemērotība reklāmu izsolei: mūsu reklāmu kvalitātes novērtēšanas sistēma palīdz noteikt reklāmas ranga sliekšņus jūsu reklāmai un arī to, vai šī reklāma vispār ir piemērota rādīšanai.
 • Faktiskā maksa par klikšķi (MPK): augstākas kvalitātes reklāmas bieži vien nodrošina zemāku MPK. Proti, ja jūsu reklāmas ir kvalitatīvākas, par klikšķi jums jāmaksā mazāk.
 • Reklāmas pozīcija: augstākas kvalitātes reklāmas bieži iegūst augstākas reklāmu pozīcijas un attiecīgi var tikt rādītas augstāk lapā.
 • Tiesības izmantot reklāmu paplašinājumus un citus reklāmas formātus: reklāmas rangs nosaka, vai jūsu reklāma ir piemērota rādīšanai, izmantojot reklāmu paplašinājumus un citus reklāmu formātus, piemēram, vietnes saites.
Kopumā augstākas kvalitātes reklāmas parasti nozīmē zemākas cenas, augstākas reklāmu pozīcijas un vairāk panākumu reklamēšanā. Google Ads sistēma ir visnoderīgākā visiem (reklāmdevējiem, klientiem, izdevējiem un arī uzņēmumam Google), ja mūsu rādītās reklāmas ir piemērotas un precīzi atbilst tam, ko klienti meklē.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.