מידע כללי על 'דירוג המודעה'

דירוג המודעה הוא קבוצת ערכים שלפיהם נקבע אם המודעות כשירות להצגה, ואם הן כשירות, באיזה מיקום בדף הן יוצגו (אם בכלל) ביחס למודעות של מפרסמים אחרים. בכל מכרז, דירוג המודעה מחושב פעמיים – בפעם הראשונה כדי לקבוע אם המודעה כשירה להצגה, ובפעם השנייה כדי לקבוע איפה המודעה מדורגת ביחס למודעות כשירות של מפרסמים אחרים. החישוב של ערכי דירוג המודעה מבוסס על כמה גורמים, כולל המתחרים, ההקשר שבו המשתמש מבצע את החיפוש ואיכות המודעה באותו רגע. כדי לעקוב אחרי המיקומים שבהם המודעות מוצגות בדף תוצאות החיפוש, אתם יכולים לבדוק את המדדים מסוג 'חשיפה בראש הדף' ו'חשיפה במיקום הראשון'.

טיפ

ברשת החיפוש, אם אתם רוצים להבין את המיקום של המודעות שלכם בדפי התוצאות של מנועי החיפוש (SERP), תוכלו להשתמש במדדים מסוג 'שיעור החשיפה בראש הדף' ו'שיעור החשיפה במיקום הראשון' – '% חשיפות (מיקום ראשון)' ו-'% חשיפות (ראש הדף)'. אם אתם רוצים להגיש הצעת מחיר למיקום בדף, תוכלו להשתמש במדדים מסוג 'נתח חשיפות בראש הדף' ו'נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר' – 'נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר בתוצאות החיפוש' ו'נתח חשיפות בראש דף תוצאות החיפוש'. כדי לעשות זאת, אפשר להשתמש בבידינג לפי יעד נתח החשיפות, עם האפשרות לטרגט את ראש הדף או המיקום הראשון בדף.

איך נקבע דירוג המודעה?

Elements of Ad Rank

המכרז של המודעות מאפשר ל-Google להחליט קודם אילו מודעות כשירות להצגה, ולאחר מכן להחליט מה הדירוג שלהן ביחס למודעות כשירות אחרות.

‫Google מחשבת את דירוגי המודעות גם בשלב בדיקת הכשירות וגם בשלב הדירוג. באופן כללי, המודעה של המפרסם עם דירוג המודעה הגבוה ביותר מופיעה במיקום הראשון, והמודעה של המפרסם עם דירוג המודעה הבא אחריו מופיעה במיקום השני, בהנחה שהמודעות עומדות בדרישות הסף הרלוונטיות וכן הלאה.

ככלל, דירוגי המודעות מבוססים על 6 גורמים:

 • הצעת המחיר – כשאתם מגדירים את הצעת המחיר, אתם מציינים למערכת Google Ads מה הסכום המקסימלי שאתם מוכנים לשלם עבור קליק על המודעה. בהרבה מקרים הסכום שתשלמו בפועל יהיה נמוך יותר, ואפשר לשנות את הצעת המחיר בכל שלב.
 • האיכות של המודעות ודף הנחיתה – מערכת Google Ads בודקת גם עד כמה המודעה והאתר שאליו היא מקשרת הם רלוונטיים ושימושיים מבחינת הלקוח. ההערכה שלנו לגבי איכות המודעה מסוכמת בציון האיכות. אפשר לעקוב אחרי הציון הזה בחשבון Google Ads.
 • ערכי הסף לדירוג המודעה – כדי להבטיח שהמודעות יהיו באיכות גבוהה, הגדרנו ערכי סף מינימליים שהמודעות צריכות לעמוד בהם כדי להופיע.
 • התחרות במכרז – אם שתי מודעות שיש להן דירוג מודעה דומה מתחרות על אותו מיקום, לשתיהן יש סיכוי דומה לזכות במרכז. ככל שהפער בין דירוגי המודעות של שני מפרסמים גדול יותר, יש יותר סיכוי שהמודעה שהדירוג שלה יותר גבוה תזכה, אבל העלות לקליק שתשולם בפועל כדי להגדיל את הסיכוי לזכייה יכולה להיות גבוהה יותר.
 • הקשר החיפוש של המשתמש – כשמדובר במכרז של מודעות, ההקשר הוא גורם חשוב. כשאנחנו מחשבים את דירוג המודעה, אנחנו בודקים את מונחי החיפוש של המשתמש, המיקום שלו בזמן החיפוש, סוג המכשיר שבו נעשה שימוש (למשל, מכשיר נייד או מחשב), שעת החיפוש, טיב מונחי החיפוש, מודעות ותוצאות חיפוש אחרות שמופיעות בדף ואותות ומאפיינים אחרים שקשורים למשתמש.
 • ההשפעה הצפויה מהנכסים שיצורפו למודעות ומפורמטים אחרים של מודעות – כשתיצרו את המודעה שלכם, תהיה לכם אפשרות להוסיף לה עוד פרטים, כגון מספר טלפון או קישורים נוספים לדפים ספציפיים באתר. הפרטים הנוספים האלה נקראים נכסים שמצורפים למודעות. מערכת Google Ads מעריכה כיצד ביצועי המודעה יושפעו מנכסים ומפורמטים אחרים של מודעות שבהם אתם משתמשים.

דוגמה

הדוגמה שבהמשך היא הדגמה פשוטה שמבהירה איך המערכת מתייחסת לדירוג המודעה. היא לא מכסה את כל הגורמים שהוזכרו למעלה, אלא מספקת סקירה כללית של האלגוריתמים שלנו:

נניח שדירוגי המודעות של המפרסמים הם: 80, 50, 30, 10, ‎-10,‏ ‎-30 ו-‎-35.

נניח שדירוג המודעה המינימלי להצגה במיקום כלשהו בדפי תוצאות החיפוש הוא 0. במקרה כזה, המודעות של 3 המפרסמים האחרונים עם הדירוגים ‎-10,‏ ‎-30 ו-‎-35 לא כשירות להצגה בשום מיקום בדף.

אם דירוג המודעה המינימלי להצגה במיקום הגבוה ביותר (בדרך כלל מעל תוצאות החיפוש) הוא 40, רק המודעות של 2 המפרסמים הראשונים (עם הדירוגים 80 ו-50) עוברות את הסף הזה ויכולות להופיע מעל תוצאות החיפוש.

עם זאת, המודעות של המפרסמים עם הדירוגים 30 ו-10 כשירות להצגה במיקומים נמוכים יותר בדף.

לגבי המדדים 'חשיפה בראש הדף' ו'חשיפה במיקום הראשון', למפרסם עם דירוג המודעה 80 (במיקום הראשון מבין המיקומים הגבוהים ביותר) תהיה חשיפה אחת בראש הדף וגם במיקום הראשון, למפרסם עם דירוג המודעה 50 (במיקום השני מבין המיקומים הגבוהים ביותר) תהיה חשיפה אחת בראש הדף, למפרסם עם דירוג המודעה 30 (במיקום הראשון מתחת לתוצאות החיפוש) יהיו 0 חשיפות בראש הדף או במיקום הראשון, וכך גם למפרסם עם דירוג המודעה 10 (במיקום השני מתחת לתוצאות החיפוש).

  דירוג המודעה חשיפות במיקום הראשון חשיפות בראש הדף % חשיפות (מיקום ראשון) % חשיפות (ראש הדף)
מפרסם א' 80 1 1 100% 100%
מפרסם ב' 50 0 1 0% 100%
מפרסם ג' 30 0 0 0% 0%
מפרסם ד' 10 0 0 0% 0%

כדי לשפר את נתח החשיפות במיקום בולט ובמיקום הבולט ביותר בדף תוצאות החיפוש, אפשר:

 • לשפר את איכות המודעות וחוויית המשתמש בדף הנחיתה
 • להגדיל את הצעות המחיר

מודעות איכותיות יותר מעלות את דירוג המודעה

החישובים של דירוג המודעה משלבים את הצעת המחיר ואת האיכות בזמן המכרז, שכוללת מדידות שמתבצעות בזמן המכרז למדדים כמו שיעור הקליקים הצפוי, הרלוונטיות של המודעה וחוויית המשתמש בדף הנחיתה, וגם גורמים אחרים. חישוב של דירוג המודעה מתבצע בכל פעם שמשתמש מבצע חיפוש, והוא מתבצע מחדש לגבי מיקומים שונים בדף תוצאות החיפוש.

ההערכה שלנו לגבי איכות המודעה מסוכמת בציון האיכות. אפשר לעקוב אחרי הציון הזה בחשבון Google Ads.

למה איכות המודעות חשובה

אנחנו משתמשים במרכיבי האיכות של דירוג המודעה בכמה דרכים, והם יכולים להשפיע על הגורמים הבאים:
 • העמידה בדרישות להשתתפות במכרז של המודעות: המדידות שלנו לבדיקת איכות המודעה עוזרות לקבוע את ערכי הסף לדירוג המודעה והאם המודעה כשירה להופיע.
 • העלות בפועל לקליק (CPC): בחלק גדול מהמקרים, מודעות באיכות גבוהה מובילות לערכים נמוכים של עלות לקליק. המשמעות היא שכאשר המודעות איכותיות, אתם משלמים פחות על כל קליק.
 • כשירות לנכסים שיצורפו למודעות ולפורמטים אחרים של מודעות: דירוג המודעה קובע אם המודעה כשירה להצגה עם תוספים למודעה ופורמטים אחרים של מודעות, כמו קישורי Sitelink.
באופן כללי, מודעות באיכות גבוהה בדרך כלל מובילות לעלויות נמוכות ולשיפור בתוצאות הפרסום. מערכת Google Ads מספקת את התוצאות הטובות ביותר מבחינת כולם כאשר המודעות שאנחנו מציגים הן רלוונטיות ומתאימות למה שהלקוחות מחפשים.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי