O rangu oglasa

Rang oglasa vrijednost je koja se upotrebljava za određivanje mjesta prikazivanja oglasa na stranici u odnosu na druge oglase, odnosno hoće li se oglasi uopće prikazati. Rang oglasa ponovno se izračunava svaki put kada oglas ispunjava uvjete za prikazivanje. Oglas se natječe na dražbi, zbog čega rang oglasa može svaki put biti drugačiji ovisno o konkurenciji, kontekstu korisničkog pretraživanja i kvaliteti oglasa u tom trenutku. Pomoću pokazatelja za prikaz na vrhu i prikaz na samom vrhu možete vidjeti gdje se vaši oglasi prikazuju na stranici rezultata pretraživanja.

Savjet

Ako želite shvatiti lokaciju oglasa na stranicama rezultata tražilice (SERP-ovima), na pretraživačkoj mreži možete koristiti mjerne podatke stope pojavljivanja na vrhu i apsolutne stope pojavljivanja na vrhu "Pojavlj. (na samom vrhu) % i Pojavlj. (na vrhu) %. Ako želite licitirati za lokaciju na stranici, možete upotrijebiti mjerne podatke stope pojavljivanja na vrhu i stope pojavljivanja na samom vrhu SP na vrhu na pretraživačkoj mreži i SP na samom vrhu na pretraživačkoj mreži. Da biste to napravili, možete koristiti strategiju licitiranja za ciljanu stopu pojavljivanja s opcijom ciljanja vrha ili samog vrha stranice.

Kako se određuje rang oglasa

Elements of Ad Rank

Dražba oglasa način je na koji Google odabire koje oglase prikazati i na kojoj poziciji.

Google Ads izračunava rang oglasa za svaki oglas na dražbi. Rang oglasa određuje ispunjavaju li vaši oglasi uopće kriterije za prikazivanje. Općenito, oglas s najvišim rangom oglasa pojavljuje se na najvišoj poziciji, a oglas s drugim najvišim rangom oglasa na drugoj poziciji (pod uvjetom da oglasi zadovolje relevantne pragove) i tako dalje.

Drugim riječima zamislite da se rang oglasa sastoji od šest čimbenika:

Primjer

Slijedi pojednostavljeni primjer funkcioniranja ranga oglasa. Ne uzima u obzir sve gore navedene čimbenike, već umjesto toga nastoji dati pregled naših algoritama na visokoj razini:

Pretpostavimo da je rang oglasa svakog oglašivača 80, 50, 30, 10 i 5.

Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo prva dva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja.

Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 5 nije ispunio najmanji rang oglasa, pa se uopće neće prikazati.

Za pokazatelje o pojavljivanju na vrhu i na samom vrhu oglašivač s rangom oglasa 80 (na prvoj poziciji iznad rezultata) imat će jedno pojavljivanje na vrhu i na samom vrhu, oglašivač s rangom oglasa 50 (na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) imat će jedno pojavljivanje na vrhu, a oglašivač s rangom oglasa 30 (na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) neće imati nijedno pojavljivanje na vrhu ili na samom vrhu, baš kao ni oglašivač s rangom oglasa 10 (na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja).

  Rang oglasa Pojavlj. na apsolutnom vrhu Pojavlj. na vrhu Pojavlj. (aps. vrh) % Pojavlj. (vrh) %
Oglašivač A 80 1 1 100% 100%
Oglašivač B 50 0 1 0% 100%
Oglašivač C 30 0 0 0% 0%
Oglašivač D 10 0 0 0% 0%

Da biste poboljšali svoj udio na vrhu i apsolutnoj vršnoj lokaciji na stranici rezultata pretraživanja, možete:

  • poboljšati kvalitetu oglasa i doživljaja odredišne stranice
  • povećati licitaciju.

Bolji oglasi znače bolji rang oglasa

Rang oglasa izračunavamo svaki put kada netko izvrši pretraživanje koje pokrene prikazivanje oglasa koji se natječe na dražbi. Ovaj izračun, između ostalih čimbenika, objedinjuje vašu licitaciju, mjerne podatke očekivanog CTR-a za vrijeme dražbe, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice. Da bismo odredili komponente kvalitete za vrijeme dražbe, procjenjujemo niz različitih čimbenika. Poboljšavanjem sljedećih čimbenika možete poboljšati komponente kvalitete ranga oglasa:
  • očekivanu stopu klikanja oglasa: djelomično se temelji na povijesnim klikovima i pojavljivanjima vašeg oglasa (uzimajući u obzir čimbenike kao što su proširenja i drugi formati koji su možda utjecali na vidljivost oglasa koji je netko prethodno kliknuo)
  • relevantnost oglasa u odnosu na pretraživanje: koliko je oglas relevantan za ono što osoba traži
  • kvalitetu odredišne stranice: koliko je stranica relevantna i transparentna te koliko se njome jednostavno kretati.

Zašto je kvaliteta oglasa važna

Komponente kvalitete ranga oglasa upotrebljavaju se na nekoliko različitih načina i mogu utjecati na:
  • Ispunjavanje kriterija za dražbu oglasa: naši mjerni podaci za kvalitetu oglasa pomažu u određivanju pragova za rang oglasa, pa tako i za utvrđivanje je li vaš oglas ispunio kriterije za prikazivanje.
  • Stvarnu cijenu po kliku (CPC): kvalitetniji oglasi često mogu rezultirati nižim CPC-ovima. To znači da manje plaćate po kliku kada su vaši oglasi kvalitetniji.
  • Ispunjavanje kriterija za oglasna proširenja i druge formate oglasa: rang oglasa određuje ispunjava li vaš oglas kriterije za prikazivanje s oglasnim proširenjima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokacije.
U načelu, oglasi više kvalitete obično dovode do nižih troškova i većeg uspjeha u oglašavanju. Sustav Google Ads najučinkovitiji je za sve sudionike kad su oglasi koje prikazujemo relevantni i usko povezani s onim što korisnici traže.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false
false
false