Više o poziciji i rangu oglasa

Pozicija oglasa poredak je vašeg oglasa među rezultatima dražbe u usporedbi s drugim oglasima. Na primjer, pozicija oglasa pod brojem "1" znači da je oglas prvi prikazani oglas, a prije njega nema drugih oglasa. Pozicija oglasa pod brojem "2" bio je drugi prikazani oglas i tako dalje.

Napominjemo da pozicija oglasa nije nužno lokacija vašeg oglasa na stranici rezultata pretraživanja. Na primjer, pozicija oglasa pod brojem "1" ne znači nužno da je vaš oglas iznad rezultata organskog pretraživanja. Ako nema oglasa iznad rezultata pretraživanja, vaš oglas može biti prvi oglas koji se prikazuje ispod rezultata organskog pretraživanja. Slično tome, pozicija oglasa pod brojem "2" znači samo da je vaš oglas bio drugi po redu koji se prikazao, a u praksi za tekstualne oglase oglas bi se mogao nalaziti na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja ili na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja (ako je prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja) ili pak na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja (ako je prvi oglas također ispod rezultata organskog pretraživanja).

Kako se, u prosjeku, vaši oglasi prikazuju u odnosu na druge oglase, možete vidjeti tako da provjerite mjerni podatak prosječne pozicije.

Gdje se vaši oglasi prikazuju na stranici rezultata pretraživanja, možete vidjeti pomoću mjernih podataka prikaza na vrhu i apsolutnom vrhu.

Savjet

Ako želite shvatiti lokaciju oglasa na stranicama rezultata tražilice (SERP-ovima), na pretraživačkoj mreži možete koristiti mjerne podatke stope pojavljivanja na vrhu i apsolutne stope pojavljivanja na vrhu "Pojavlj. (aps.vrh) %" i "Pojavlj. (vrh) %". Ako želite licitirati za lokaciju na stranici, možete upotrijebiti mjerne podatke pojavljivanja na samom vrhu i stope pojavljivanja na samom vrhu "Na samom vrhu na pretraž. mreži JE" i "Na vrhu pretraž. mreže JE". Da biste to napravili, možete koristiti strategiju licitiranja Ciljana stopa pojavljivanja s opcijom ciljanja vrha ili apsolutnog vrha stranice. Licitiranje za prosječnu poziciju ne preporučuje se jer se ponekad prosječna pozicija može sniziti s porastom licitacija. To se događa zato što vam više licitacije ponekad omogućuju da uđete na konkurentnije dražbe na lošijoj poziciji.

Određivanje pozicije oglasa

Elements of Ad Rank

Dražba oglasa način je na koji Google odabire koje oglase prikazati i na kojoj poziciji.

Google Ads izračunava rang oglasa za svaki oglas na dražbi. Rang oglasa određuje poziciju oglasa i utvrđuje ispunjavaju li oglasi uopće uvjete za prikazivanje. Općenito, oglas s najvišim rangom oglasa pojavljuje se na najvišoj poziciji, a oglas s drugim najvišim rangom oglasa na drugoj poziciji (pod uvjetom da oglasi zadovolje relevantne pragove) i tako dalje.

Na visokoj razini, zamislite da se rang oglasa sastoji od pet čimbenika:

 1. Vaša licitacija – kada postavite licitaciju, poručujete Google Adsu koji je maksimalni iznos koji ste spremni platiti za klik na oglas. Na kraju ćete često platiti manje, a licitaciju možete izmijeniti u bilo kojem trenutku.
 2. Kvaliteta oglasa i odredišne stranice – Google Ads također gleda koliko su oglas i web-lokacija s kojom povezuje relevantni i korisni korisniku koji ih vidi. Naša procjena kvalitete oglasa sažeta je u ocjeni kvalitete, koju možete pratiti i poboljšati na Google Ads računu.
 3. Pragovi za rang oglasa – kako bismo osigurali visoku kvalitetu oglasa, postavili smo minimalne pragove koje oglas mora ispuniti da bi se prikazao.
 4. Kontekst korisničkog pretraživanja – za dražbu oglasa bitan je kontekst. Prilikom izračunavanja ranga oglasa gledamo koje je pojmove za pretraživanje korisnik unio, njegovu geografsku lokaciju u trenutku pretraživanja, vrstu korištenog uređaja (primjerice računala ili mobilni uređaji), ostale oglase i rezultate pretraživanja koji se pojavljuju na stranici te druge korisničke signale i atribute.
 5. Očekivani učinak oglasnih proširenja i drugih formata oglasa – kada napravite oglas, imate opciju dodati dodatne informacije u oglas, kao što je telefonski broj ili više veza na određene stranice na web-lokaciji. Nazivaju se oglasnim proširenjima. Google Ads procjenjuje kako će proširenja i drugi formati oglasa koje koristite utjecati na izvedbu oglasa.

Primjer

Zamislite da se pet oglašivača natječe za maksimalno četiri pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja na stranici rezultata Google pretraživanja. Rang oglasa oglašivača je sljedeći: 80, 50, 30, 10 i 5.

Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo dva prva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja.

Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa pet nije ispunio najmanji rang oglasa, pa se uopće neće prikazati.

Za mjerni podatak prosječne pozicije oglašivač s rangom oglasa 80 (na prvoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) dobit će prvu poziciju, oglašivač s rangom oglasa 50 (na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) dobit će drugu poziciju, oglašivač s rangom oglasa 30 (na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) dobit će treću poziciju, a oglašivač s rangom oglasa 10 (na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) dobit će četvrtu poziciju. "Pozicija" se tako odnosi na oglašivačev poredak na dražbi, a ne na konkretno mjesto na stranici rezultata pretraživanja. Dakle, premda su dvije od četiri dostupne pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja (pozicije odmah ispod oglašivača s rangovima oglasa 80 i 50) ostale prazne, sljedeća dva oglašivača u poretku (oglašivači s rangovima oglasa od 30 i 10) dobivaju treću i četvrtu poziciju u svrhu prosječne pozicije.

Za mjerne podatke vrha i apsolutnog vrha oglašivač s rangom oglasa 80 (na prvoj poziciji iznad rezultata) imat će prvu poziciju, oglašivač s rangom oglasa 50 (na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) imat će jedno pojavljivanje na vrhu, a oglašivač s rangom oglasa 30 (na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) neće imati nijedno pojavljivanje na vrhu ili apsolutnom vrhu, baš kao ni oglašivač s rangom oglasa 10 (na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja).

  Rang oglasa Pojavlj. na apsolutnom vrhu Pojavlj. na vrhu Prosj. pozicija Pojavlj. (aps. na vrhu) % Pojavlj. (vrh) %
Oglašivač A 80 1 1 1 100% 100%
Oglašivač B 50 0 1 2 0% 100%
Oglašivač C 30 0 0 3 0% 0%
Oglašivač D 10 0 0 4 0% 0%

Da biste poboljšali svoj udio na vrhu i apsolutnoj vršnoj lokaciji na stranici rezultata pretraživanja, možete:

 • poboljšati kvalitetu oglasa i doživljaja odredišne stranice
 • povećati licitaciju.

Bolji oglasi znače bolji rang oglasa

Svaki put kada netko izvrši pretraživanje koje pokrene prikazivanje oglasa koji se natječe na dražbi, izračunavamo rang oglasa. Ovaj izračun, između ostalih čimbenika, objedinjuje vašu licitaciju, mjerne podatke očekivanog CTR-a za vrijeme dražbe, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice. Kako bismo odredili komponente kvalitete za vrijeme dražbe, pregledavamo brojne različite čimbenike. Poboljšavanjem sljedećih čimbenika možete poboljšati komponente kvalitete ranga oglasa:
 • očekivana stopa klikanja oglasa: djelomično se temelji na povijesnim klikovima i pojavljivanjima vašeg oglasa (uzimajući u obzir čimbenike kao što su pozicija oglasa, proširenja i drugi formati koji su možda utjecali na vidljivost oglasa koji je netko prethodno kliknuo)
 • relevantnost oglasa u odnosu na pretraživanje: koliko je oglas relevantan za ono što osoba traži
 • kvaliteta odredišne stranice: koliko je stranica relevantna i transparentna stranica te koliko se na njoj jednostavno snalaziti.

Zašto je kvaliteta oglasa važna

Komponente kvalitete ranga oglasa upotrebljavaju se na nekoliko različitih načina i mogu utjecati na:
 • Ispunjavanje uvjeta za dražbu oglasa: naši mjerni podaci kvalitete oglasa pomažu u određivanju pragova za rang oglasa za vaš oglas, pa tako i je li vaš oglas uopće kvalificiran za prikazivanje.
 • Stvarnu cijenu po kliku (CPC): kvalitetniji oglasi često mogu rezultirati nižim CPC-ovima. To znači da manje plaćate po kliku kada su vaši oglasi kvalitetniji.
 • Poziciju oglasa: kvalitetniji oglasi rezultiraju višim pozicijama oglasa, što znači da se mogu prikazati na višoj poziciji na stranici.
 • Ispunjavanje uvjeta za oglasna proširenja i druge formate oglasa: rang oglasa određuje ispunjava li oglas uvjete za prikazivanje s oglasnim proširenjima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokacije.
Ukratko, kvalitetniji oglasi obično znače niže troškove, poboljšane pozicije oglasa i uspješnije oglašavanje. Google Ads sustav najučinkovitiji je za sve sudionike – oglašivače, korisnike, izdavače i za Google – kada su oglasi koje prikazujemo relevantni, usko povezani s onime što korisnici pretražuju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem