Više o poziciji i rangu oglasa

Pozicija oglasa predstavlja redoslijed prikazivanja vašeg oglasa na stranici. Na primjer, pozicija oglasa pod brojem "1" znači da je vaš oglas na najvišoj poziciji na stranici u odnosu na druge oglase iste vrste. To ne znači nužno da je vaš oglas iznad rezultata pretraživanja. Ako nema oglasa iznad rezultata pretraživanja, to znači da je vaš oglas prvi oglas koji se prikazuje ispod rezultata pretraživanja. Općenito, visoka pozicija na stranici znači da će veći broj korisnika vidjeti vaš oglas.

Oglasi se mogu prikazivati na vrhu ili na dnu stranice rezultata pretraživanja. Provjerite svoju prosječnu poziciju da biste saznali na kojoj se poziciji prikazuju vaši oglasi.

Prije nego što započnete

Napominjemo da je "prosječna pozicija" mjerni podatak najprikladniji za provjeru napretka na pretraživačkoj mreži. Prosječna pozicija, zbog raznolikosti web-lokacija na prikazivačkoj mreži, može biti manje korisna za optimizaciju za izvedbu na prikazivačkoj mreži.

Određivanje pozicija oglasa

Elements of Ad Rank

Dražba oglasa način je na koji Google odabire koje oglase prikazati i na kojoj poziciji. 

Google Ads izračunava rang oglasa za svaki oglas na dražbi. Rang oglasa određuje poziciju oglasa i utvrđuje ispunjavaju li oglasi uopće uvjete za prikazivanje. Općenito, oglas s najvišim rangom oglasa pojavljuje se na najvišoj poziciji, a oglas s drugim najvišim rangom oglasa na drugoj poziciji (pod uvjetom da oglas zadovolji relevantne pragove) i tako dalje. Na visokoj razini, zamislite da se rang oglasa sastoji od pet čimbenika:

 1. Vaša licitacija – kada postavite licitaciju, poručujete Google Adsu koji je maksimalni iznos koji ste spremni platiti za klik na oglas. Na kraju ćete često platiti manje, a licitaciju možete izmijeniti u bilo kojem trenutku.
 2. Kvaliteta oglasa i odredišne stranice – Google Ads također gleda koliko su oglas i web-lokacija s kojom povezuje relevantni i korisni korisniku koji ih vidi. Naša procjena kvalitete oglasa sažeta je u ocjeni kvalitete koju možete pratiti i poboljšati na Google Ads računu.
 3. Pragovi za rang oglasa – kako bismo osigurali visoku kvalitetu oglasa, postavili smo minimalne pragove kvalitete koje oglas mora zadovoljiti da bi se prikazao na određenoj poziciji oglasa.
 4. Kontekst korisničkog pretraživanja – za dražbu oglasa bitan je kontekst. Prilikom izračunavanja ranga oglasa gledamo koje je pojmove za pretraživanje korisnik unio, njegovu geografsku lokaciju u trenutku pretraživanja, vrstu korištenog uređaja (primjerice računala ili mobilni uređaji), ostale oglase i rezultate pretraživanja koji se pojavljuju na stranici te druge korisničke signale i atribute.
 5. Očekivani učinak oglasnih proširenja i drugih formata oglasa – kada napravite oglas, imate opciju dodati dodatne informacije u oglas, kao što je telefonski broj ili više veza na određene stranice na web-lokaciji. Nazivaju se oglasnim proširenjima. Google Ads procjenjuje kako će proširenja i drugi formati oglasa koje koristite utjecati na izvedbu oglasa.

Primjer

Zamislite da se pet oglašivača natječe za maksimalno četiri pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja na stranici rezultata Google pretraživanja. Rang oglasa oglašivača je sljedeći: 80, 50, 30, 10 i 5.

Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo dva prva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja.

Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 5 nije ispunio najmanji rang oglasa, pa se uopće neće prikazati.

U svrhu utvrđivanja mjernog podatka prosječne pozicije, oglašivač s rangom oglasa 80 (na prvoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) dobit će prvu poziciju, oglašivač s rangom oglasa 50 (na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) dobit će drugu poziciju, oglašivač s rangom oglasa 30 (na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) dobit će treću poziciju, a oglašivač s rangom oglasa 10 (na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) dobit će četvrtu poziciju. "Pozicija" se tako odnosi na oglašivačev poredak na dražbi, a ne na konkretno mjesto na stranici rezultata pretraživanja. Dakle, premda su dvije od četiri dostupne pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja (pozicije odmah ispod oglašivača s rangovima oglasa 80 i 50) ostale su prazne, sljedeća dva oglašivača u poretku (oglašivači s rangovima oglasa od 30 i 10) dobivaju treću i četvrtu poziciju u svrhu prosječne pozicije.

Da biste poboljšali poziciju oglasa, možete:

 • povećati licitaciju
 • poboljšati kvalitetu oglasa i doživljaja odredišne stranice.

Bolji oglasi znače bolji rang oglasa

Svaki put kada netko izvrši pretraživanje koje pokrene prikazivanje oglasa koji se natječe na dražbi, izračunavamo rang oglasa. Ovaj izračun, između ostalih čimbenika, objedinjuje vašu licitaciju, mjerne podatke očekivanog CTR-a za vrijeme dražbe, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice. Kako bismo odredili komponente kvalitete za vrijeme dražbe, pregledavamo brojne različite čimbenike. Poboljšavanjem sljedećih čimbenika možete poboljšati komponente kvalitete ranga oglasa:
 • očekivana stopa klikanja oglasa: djelomično se temelji na povijesnim klikovima i pojavljivanjima vašeg oglasa (uzimajući u obzir čimbenike kao što su pozicija oglasa, proširenja i drugi formati koji su možda utjecali na vidljivost oglasa koji je netko prethodno kliknuo)
 • relevantnost oglasa u odnosu na pretraživanje: koliko je oglas relevantan za ono što osoba traži
 • kvaliteta odredišne stranice: koliko je stranica relevantna i transparentna stranica te koliko se na njoj jednostavno snalaziti.

Zašto je kvaliteta oglasa važna

Komponente kvalitete ranga oglasa upotrebljavaju se na nekoliko različitih načina i mogu utjecati na:
 • Ispunjavanje uvjeta za dražbu oglasa: naši mjerni podaci kvalitete oglasa pomažu u određivanju pragova za rang oglasa za vaš oglas, pa tako i je li vaš oglas uopće kvalificiran za prikazivanje.
 • Stvarnu cijenu po kliku (CPC): kvalitetniji oglasi često mogu rezultirati nižim CPC-ovima. To znači da manje plaćate po kliku kada su vaši oglasi kvalitetniji.
 • Poziciju oglasa: kvalitetniji oglasi rezultiraju višim pozicijama oglasa, što znači da se mogu prikazati na višoj poziciji na stranici.
 • Ispunjavanje uvjeta za oglasna proširenja i druge formate oglasa rang oglasa određuje ispunjava li oglas uvjete za prikazivanje s oglasnim proširenjima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokacije.
Ukratko, kvalitetniji oglasi obično znače niže troškove, poboljšane pozicije oglasa i uspješnije oglašavanje. Sustav Google Ads najučinkovitiji je za sve sudionike – oglašivače, korisnike, izdavače i za Google – kada su oglasi koje prikazujemo relevantni, usko povezani s onime što korisnici pretražuju. 
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?