O rangu oglasa

Rang oglasa vrijednost je koja se upotrebljava za određivanje mjesta prikazivanja oglasa na stranici u odnosu na druge oglase i toga hoće li se oglasi uopće prikazati. Rang oglasa ponovno se izračunava svaki put kada oglas ispunjava kriterije za prikazivanje. Oglas se natječe na dražbi, što može rezultirati promjenom svaki put ovisno o konkurenciji, kontekstu korisničkog pretraživanja i kvaliteti oglasa u tom trenutku. Pomoću mjernih podataka prikaza na vrhu i samom vrhu možete pratiti gdje se vaši oglasi prikazuju na stranici rezultata pretraživanja.

Savjet

Ako želite shvatiti lokaciju oglasa na stranicama rezultata tražilice (SERP-ovima), na pretraživačkoj mreži možete koristiti mjerne podatke stope pojavljivanja na vrhu i apsolutne stope pojavljivanja na vrhu "Pojavlj. (na samom vrhu) % i Pojavlj. (na vrhu) %. Ako želite licitirati za lokaciju na stranici, možete upotrijebiti mjerne podatke stope pojavljivanja na vrhu i stope pojavljivanja na samom vrhu SP na vrhu na pretraživačkoj mreži i SP na samom vrhu na pretraživačkoj mreži. Da biste to napravili, možete koristiti strategiju licitiranja za ciljanu stopu pojavljivanja s opcijom ciljanja vrha ili samog vrha stranice.

Kako se određuje rang oglasa

Elements of Ad Rank

Dražba oglasa način je na koji Google odabire koje oglase prikazati i na kojoj poziciji.

Google Ads izračunava rang oglasa za svaki oglas na dražbi. Rang oglasa određuje ispunjavaju li vaši oglasi uopće kriterije za prikazivanje. Općenito, oglas s najvišim rangom oglasa pojavljuje se na najvišoj poziciji, a oglas s drugim najvišim rangom oglasa na drugoj poziciji (pod uvjetom da oglasi zadovolje relevantne pragove) i tako dalje.

Na visokoj razini, zamislite da se rang oglasa sastoji od šest čimbenika:

 • Vaša licitacija – kada postavite licitaciju, poručujete Google Adsu koji je maksimalni iznos koji ste spremni platiti za klik na oglas. Na kraju ćete često platiti manje, a licitaciju možete izmijeniti u bilo kojem trenutku.
 • Kvaliteta oglasa i odredišne stranice – Google Ads također provjerava koliko su oglas i web-lokacija na koju oglas upućuje relevantni i korisni za korisnika. Naša procjena kvalitete oglasa sažeta je u ocjeni kvalitete, koju možete pratiti i poboljšati na Google Ads računu.
 • Pragovi za rang oglasa – kako bismo osigurali oglase visoke kvalitete, postavili smo minimalne pragove koje oglas mora doseći da bi se prikazao.
 • Konkurentnost dražbe – ako dva oglasa koji se natječu za istu poziciju imaju slične rangove oglasa, svaki će imati sličnu priliku za osvajanje te pozicije. Kako raste razlika u rangu oglasa između dva oglašavača, više rangiran oglas ima veću vjerojatnost osvajanja te pozicije, ali biste također mogli platiti veću cijenu po kliku u korist povećane sigurnosti pobjede.
 • Kontekst korisničkog pretraživanja – za dražbu oglasa bitan je kontekst. Prilikom izračunavanja ranga oglasa provjeravamo koje je pojmove za pretraživanje korisnik unio, njegovu geografsku lokaciju u trenutku pretraživanja, vrstu upotrijebljenog uređaja (npr. mobilni uređaj ili računalo), vrijeme pretraživanja, prirodu pojmova za pretraživanje, ostale oglase i rezultate pretraživanja koji se prikazuju na stranici te druge korisničke signale i atribute.
 • Očekivani učinak oglasnih elemenata i drugih formata oglasa: kada izradite oglas, možete mu dodati dodatne informacije, npr. telefonski broj ili više veza na određene stranice na web-lokaciji. Ti se podaci nazivaju elementima oglasa. Google Ads procjenjuje kako će elementi i drugi formati oglasa koje koristite utjecati na izvedbu oglasa.

Primjer

Slijedi pojednostavljeni primjer funkcioniranja ranga oglasa. Ne uzima u obzir sve gore navedene čimbenike, već umjesto toga nastoji dati pregled naših algoritama na visokoj razini:

Pretpostavimo da je rang oglasa svakog oglašivača 80, 50, 30, 10 i 5.

Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo prva dva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja.

Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 5 nije ispunio najmanji rang oglasa, pa se uopće neće prikazati.

Za mjerne podatke pojavljivanja na vrhu i samom vrhu oglašivač s rangom oglasa 80 (na prvoj poziciji iznad rezultata) imat će jedno pojavljivanje na vrhu i samom vrhu, oglašivač s rangom oglasa 50 (na drugoj poziciji iznad rezultata pretraživanja) imat će jedno pojavljivanje na vrhu, a oglašivač s rangom oglasa 30 (na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja) neće imati nijedno pojavljivanje na vrhu ili samom vrhu, baš kao ni oglašivač s rangom oglasa 10 (na drugoj poziciji ispod rezultata pretraživanja).

  Rang oglasa Pojavlj. na apsolutnom vrhu Pojavlj. na vrhu Pojavlj. (aps. vrh) % Pojavlj. (vrh) %
Oglašivač A 80 1 1 100% 100%
Oglašivač B 50 0 1 0% 100%
Oglašivač C 30 0 0 0% 0%
Oglašivač D 10 0 0 0% 0%

Da biste poboljšali svoj udio na vrhu i apsolutnoj vršnoj lokaciji na stranici rezultata pretraživanja, možete:

 • poboljšati kvalitetu oglasa i doživljaja odredišne stranice
 • povećati licitaciju.

Bolji oglasi znače bolji rang oglasa

Svaki put kada netko izvrši pretraživanje koje pokrene prikazivanje oglasa koji se natječe na dražbi, izračunavamo rang oglasa. Ovaj izračun, između ostalih čimbenika, objedinjuje vašu licitaciju, mjerne podatke očekivanog CTR-a za vrijeme dražbe, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice. Kako bismo odredili komponente kvalitete za vrijeme dražbe, pregledavamo brojne različite čimbenike. Poboljšavanjem sljedećih čimbenika možete poboljšati komponente kvalitete ranga oglasa:
 • očekivanu stopu klikanja oglasa: djelomično se temelji na povijesnim klikovima i pojavljivanjima vašeg oglasa (uzimajući u obzir čimbenike kao što su elementi i drugi formati koji su možda utjecali na vidljivost oglasa koji je netko prethodno kliknuo)
 • relevantnost oglasa u odnosu na pretraživanje: koliko je oglas relevantan za ono što osoba traži
 • kvalitetu odredišne stranice: koliko je stranica relevantna i transparentna te koliko se njome jednostavno kretati.

Zašto je kvaliteta oglasa važna

Komponente kvalitete ranga oglasa upotrebljavaju se na nekoliko različitih načina i mogu utjecati na:
 • Ispunjavanje kriterija za dražbu oglasa: naši mjerni podaci za kvalitetu oglasa pomažu u određivanju pragova za rang oglasa, pa tako i za utvrđivanje je li vaš oglas ispunio kriterije za prikazivanje.
 • Stvarnu cijenu po kliku (CPC): kvalitetniji oglasi često mogu rezultirati nižim CPC-ovima. To znači da manje plaćate po kliku kada su vaši oglasi kvalitetniji.
 • Ispunjavanje kriterija za oglasne elemente i druge formate oglasa rang oglasa određuje ispunjava li oglas kriterije za prikazivanje s oglasnim elementima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokaciju.
U načelu, oglasi više kvalitete obično dovode do nižih troškova i većeg uspjeha u oglašavanju. Sustav Google Ads najučinkovitiji je za sve sudionike kad su oglasi koje prikazujemo relevantni i usko povezani s onim što korisnici traže.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
13834095738270621402
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067