Σχετικά με τη θέση και την κατάταξη διαφήμισης

Η θέση διαφήμισης είναι η σειρά με την οποία η διαφήμισή σας εμφανίζεται στα αποτελέσματα δημοπρασίας, σε σύγκριση με άλλες διαφημίσεις. Για παράδειγμα, η θέση διαφήμισης "1" σημαίνει ότι η διαφήμισή σας ήταν η πρώτη διαφήμιση που εμφανίστηκε, χωρίς να προηγούνται άλλες διαφημίσεις. H θέση διαφήμισης "2" σημαίνει ότι η διαφήμισή σας ήταν η δεύτερη διαφήμιση που εμφανίστηκε και ούτω καθεξής. 

Λάβετε υπόψη ότι η θέση διαφήμισης δεν είναι απαραίτητα η τοποθεσία της διαφήμισής σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, η θέση διαφήμισης "1" δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διαφήμισή σας βρίσκεται επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης. Πρόκειται ενδεχομένως για τη θέση της διαφήμισής σας, εφόσον δεν υπάρχουν διαφημίσεις επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης και η διαφήμισή σας είναι η πρώτη διαφήμιση που εμφανίζεται κάτω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης. Αντίστοιχα, η θέση διαφήμισης "2" σημαίνει απλώς ότι η διαφήμισή σας εμφανίστηκε δεύτερη στη σειρά. Στην πράξη, οι διαφημίσεις με κείμενο μπορεί να βρίσκονται στη δεύτερη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης (αν η πρώτη διαφήμιση βρίσκεται επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης) ή στη δεύτερη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης (αν η πρώτη διαφήμιση βρίσκεται επίσης κάτω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης).

Μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζονται, κατά μέσο όρο, οι διαφημίσεις σας σε σχέση με άλλες διαφημίσεις, ρίχνοντας μια ματιά στη μέτρηση μέση θέση.

Μπορείτε να δείτε πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, ρίχνοντας μια ματιά στις μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης

Συμβουλή

Στο Δίκτυο αναζήτησης, αν θέλετε να κατανοήσετε την τοποθεσία των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις ποσοστού εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, "% εμφανίσεων (στην κορυφή σελίδας)" και "% εμφανίσεων (στην κορυφαία θέση)" αντίστοιχα. Αν θέλετε να υποβάλετε προσφορές για μια τοποθεσία σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις μεριδίου εμφάνισης στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, "Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας" και "Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση" αντίστοιχα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική προσφοράς "Μερίδιο εμφάνισης στόχου" με την επιλογή στόχευσης στην κορυφή ή στην κορυφαία θέση της σελίδας. Η υποβολή προσφορών ανάλογα με τη μέση θέση δεν συνιστάται, επειδή ορισμένες φορές η μέση θέση μπορεί να μειώνεται καθώς οι προσφορές αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή μερικές φορές με υψηλότερες προσφορές μπορείτε να συμμετέχετε σε ανταγωνιστικότερες δημοπρασίες, με αποτέλεσμα να έχετε χαμηλή κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Τρόπος προσδιορισμού της θέσης διαφήμισης

Elements of Ad Rank

Η δημοπρασία διαφήμισης είναι ο τρόπος με τον οποίο η Google αποφασίζει ποιες διαφημίσεις θα εμφανιστούν και πώς θα τοποθετηθούν. 

Το Google Ads υπολογίζει την κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφήμιση που συμμετέχει στη δημοπρασία. Η κατάταξη διαφήμισης προσδιορίζει τη θέση της διαφήμισής σας, καθώς και κατά πόσο οι διαφημίσεις σας είναι κατάλληλες για εμφάνιση. Σε γενικές γραμμές, η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης θα εμφανιστεί στην πρώτη θέση και η διαφήμιση με τη δεύτερη υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης θα εμφανιστεί στη δεύτερη θέση (με την προϋπόθεση ότι οι διαφημίσεις υπερβαίνουν τα σχετικά κατώτατα όρια) και ούτω καθεξής.

 Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε παράγοντες που καθορίζουν την κατάταξη διαφήμισης:

 1. Η προσφορά σας. Όταν ορίζετε την προσφορά σας, ενημερώνετε το Google Ads σχετικά με το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας. Το ποσό που τελικά πληρώνετε είναι συνήθως μικρότερο, ενώ μπορείτε να αλλάξετε την προσφορά σας ανά πάσα στιγμή.
 2. Η ποιότητα των διαφημίσεων και της σελίδας προορισμού. Το Google Ads εξετάζει, επίσης, κατά πόσο η διαφήμισή σας και ο ιστότοπος με τον οποίο συνδέεται είναι συναφή με τον χρήστη που θα τα δει και χρήσιμα για αυτόν. Η εκτίμησή μας για την ποιότητα της διαφήμισής σας συνοψίζεται στον Δείκτη ποιότητας, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε (και να προσπαθείτε να βελτιώνετε) στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 3. Τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης. Για να διασφαλίσουμε την εμφάνιση διαφημίσεων υψηλής ποιότητας, έχουμε ορίσει ελάχιστα όρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται μια διαφήμιση, προκειμένου να εμφανιστεί σε μια συγκεκριμένη θέση διαφήμισης.
 4. Το περιβάλλον της αναζήτησης του χρήστη. Με τη δημοπρασία διαφήμισης, το περιβάλλον έχει σημασία. Κατά τον υπολογισμό της κατάταξης διαφήμισης, εξετάζουμε τους όρους αναζήτησης που έχει εισαγάγει ο χρήστης, την τοποθεσία του χρήστη κατά τη στιγμή της αναζήτησης, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιεί (π.χ. κινητή συσκευή ή επιτραπέζιο υπολογιστή), τον χρόνο αναζήτησης, τη φύση των όρων αναζήτησης, άλλες διαφημίσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και ιδιότητες του χρήστη.
 5. Η αναμενόμενη επίδραση από τις επεκτάσεις διαφημίσεων και από άλλες μορφές διαφήμισης. Όταν δημιουργείτε τη διαφήμισή σας, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στη διαφήμιση, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή περισσότερους συνδέσμους προς συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό σας. Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται επεκτάσεις διαφημίσεων. Το Google Ads εκτιμά πώς οι επεκτάσεις και οι άλλες μορφές διαφήμισης που χρησιμοποιείτε θα επηρεάσουν την απόδοση της διαφήμισής σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι πέντε διαφημιζόμενοι ανταγωνίζονται για έναν μέγιστο αριθμό τεσσάρων θέσεων διαφήμισης επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Η αντίστοιχη κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφημιζόμενο είναι 80, 50, 30, 10 και 5.

Αν υποθέσουμε ότι η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 40, τότε μόνο οι δύο πρώτοι διαφημιζόμενοι (με κατατάξεις διαφήμισης 80 και 50) υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο και εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 8, τότε δύο από τους τρεις άλλους διαφημιζόμενους (με κατατάξεις διαφήμισης 30 και 10) θα εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 5 δεν ανταποκρίνεται στην ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης, οπότε δεν θα εμφανίζεται καθόλου.

Για τη μέτρηση της μέσης θέσης, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 80 (στην πρώτη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα πάρει τη θέση 1, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 50 (στη δεύτερη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα πάρει τη θέση 2, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 30 (στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα πάρει τη θέση 3 και ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 10 (στη δεύτερη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα πάρει τη θέση 4. Συνεπώς, με τον όρο "θέση" εννοούμε τη σειρά του διαφημιζομένου στη δημοπρασία και όχι μια συγκεκριμένη τοποθεσία στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επομένως, παρόλο που δύο από τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις διαφήμισης επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης (οι θέσεις που βρίσκονται αμέσως μετά τους διαφημιζομένους με κατατάξεις διαφήμισης 80 και 50) παρέμειναν κενές, οι επόμενοι δύο διαφημιζόμενοι στην κατάταξη (οι διαφημιζόμενοι με κατατάξεις διαφήμισης 30 και 10) παίρνουν τις θέσεις 3 και 4 για τους σκοπούς της μέσης θέσης.

Για τις μετρήσεις της κορυφής σελίδας και της κορυφαίας θέσης, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 80 (στην πρώτη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 1 εμφάνιση και στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 50 (στη δεύτερη θέση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 1 εμφάνιση στην κορυφή σελίδας και ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 30 (στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης) θα έχει 0 εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας ή στην κορυφαία θέση, μαζί με τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 10 (στη δεύτερη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης).

  Κατάταξη διαφήμισης Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση Εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας Μέση θέση % εμφανίσεων (στην κορυφαία θέση) % εμφανίσεων (στην κορυφή σελίδας)
 
Διαφημιζόμενος Α 80 1 1 1 100% 100%
Διαφημιζόμενος Β 50 0 1 2 0% 100%
Διαφημιζόμενος Γ 30 0 0 3 0% 0%
Διαφημιζόμενος Δ 10 0 0 4 0% 0%
 

Για να βελτιώσετε το μερίδιό σας στην κορυφή και στην κορυφαία τοποθεσία της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να βελτιώσετε την ποιότητα των διαφημίσεών σας και την εμπειρία σελίδας προορισμού
 • Να αυξήσετε την προσφορά σας

Καλύτερες διαφημίσεις συνεπάγονται καλύτερη κατάταξη διαφήμισης

Όποτε ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση η οποία ενεργοποιεί μια διαφήμιση που ανταγωνίζεται άλλες διαφημίσεις σε μια δημοπρασία, υπολογίζουμε την κατάταξη διαφήμισης. Σε αυτόν τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, η προσφορά και οι μετρήσεις κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας που σχετίζονται με το αναμενόμενο CTR, τη συνάφεια διαφημίσεων και την εμπειρία σελίδας προορισμού. Για τον προσδιορισμό των στοιχείων ποιότητας κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας, εξετάζουμε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Βελτιώνοντας τους ακόλουθους παράγοντες, μπορείτε να συμβάλετε στη βελτίωση της ποιότητας της κατάταξης διαφήμισης:
 • Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισής σας: Βασίζεται εν μέρει στα κλικ και τις εμφανίσεις που έχει λάβει η διαφήμισή σας βάσει ιστορικού (προσαρμόζοντας παράγοντες όπως είναι η θέση διαφήμισης, επεκτάσεις και άλλες μορφές που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την προβολή μιας διαφήμισης στην οποία κάποιος χρήστης έκανε προηγουμένως κλικ)
 • Συνάφεια της διαφήμισής σας με την αναζήτηση: Πόσο συναφής είναι η διαφήμισή σας με αυτό που αναζητά ο χρήστης
 • Ποιότητα της σελίδας προορισμού: Πόσο συναφής, ξεκάθαρη και εύκολη στην πλοήγηση είναι η σελίδα σας

Γιατί έχει σημασία η ποιότητα διαφήμισης

Τα στοιχεία ποιότητας της κατάταξης διαφήμισης χρησιμοποιούνται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορούν να επηρεάζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Καταλληλότητα για δημοπρασία διαφήμισης: Με τις μετρήσεις ποιότητας διαφήμισης μπορούμε να καθορίσουμε τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης για τη διαφήμισή σας και, κατά συνέπεια, να κρίνουμε αν η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για εμφάνιση.
 • Πραγματικό κόστος ανά κλικ (CPC): Οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε μείωση του CPC. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε λιγότερο ανά κλικ όταν η ποιότητα των διαφημίσεών σας είναι υψηλότερη.
 • Θέση διαφήμισης: Οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας οδηγούν σε υψηλότερη θέση διαφήμισης, δηλαδή μπορούν να εμφανίζονται σε υψηλότερο σημείο στη σελίδα.
 • Καταλληλότητα για επεκτάσεις διαφημίσεων και για άλλες μορφές διαφήμισης: Η κατάταξη διαφήμισης καθορίζει αν η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για προβολή με επεκτάσεις διαφημίσεων και με άλλες μορφές διαφήμισης, όπως είναι οι σύνδεσμοι ιστοτόπου.
Γενικά, οι διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα μείωση του κόστους, καλύτερη θέση διαφήμισης και πιο επιτυχημένη διαφήμιση. Το σύστημα Google Ads λειτουργεί ιδανικά για όλους (διαφημιζομένους, πελάτες, εκδότες, αλλά και την Google), όταν οι διαφημίσεις που προβάλλουμε είναι συναφείς και αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό που αναζητούν οι πελάτες. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;