Om annonceposition og annoncerangering

Annonceposition er ​​din annonces position i forhold til andre annoncer i auktionsresultaterne. Eksempelvis betyder annoncepositionen "1", at annoncen er blevet vist som den første annonce, dvs. før alle de øvrige annoncer. Annoncepositionen "2" betyder, at annoncen er blevet vist som den næste annonce, og så fremdeles. 

Bemærk! Annonceposition er ikke nødvendigvis et udtryk for ​​din annonces placering på søgeresultatsiden. Eksempelvis betyder annoncepositionen "1" ikke nødvendigvis, at din annonce er placeret over de organiske søgeresultater. Det kan også betyde, at din annonce vises som den første annonce under de organiske søgeresultater, hvis der ikke er nogen annoncer over søgeresultaterne. På samme måde betyder annoncepositionen "2" kun, at annoncen er blevet vist som den næste annonce i rækken. Hvis der er tale om tekstannoncer, kan annoncen i praksis være placeret enten på den anden position over søgeresultaterne eller på den første position under søgeresultaterne (hvis den første annonce er placeret over de organiske søgeresultater) eller på den anden position under søgeresultaterne (hvis den første annonce også er placeret under de organiske søgeresultater).

Du kan bruge metric'en gennemsnitlig position til at se dine annoncers gennemsnitlige position i forhold til andre annoncer.

Du kan bruge metrics'ene rate for visning øverst på siden og rate for visning allerøverst på siden til at se, hvor på søgeresultatsiden dine annoncer er blevet vist. 

Tip!

For at se dine annoncers placering på siden med søgemaskineresultater (SERP, search engine results page) på søgenetværket kan du bruge "Eksp. (øverst) i %" og "Eksp. (allerøverst) i %". Disse står for metrics'ene eksponeringsrate for visning øverst på søgesiden og eksponeringsrate for visning allerøverst på søgesiden. Hvis du vil byde på en sideplacering, kan du bruge "IS for Søgning (allerøverst)" og "IS for Søgning (øverst)". Disse står for metrics'ene eksponeringsandel for visning øverst på siden og eksponeringsandel for visning allerøverst på siden. Det kan du gøre ved at bruge budstrategien Måleksponeringsandel, hvor der er mulighed for at målrette mod visning øverst på siden eller visning allerøverst på siden. Budgivning baseret på gennemsnitlig position frarådes, da den gennemsnitlige position i nogle tilfælde kan blive lavere, når der angives højere bud. Det skyldes, at højere bud nogle gange gør det muligt at deltage i mere konkurrenceprægede auktioner med en lavere position til følge.

Sådan afgøres annoncepositionen

Elements of Ad Rank

Annonceauktionen er det sted, hvor Google afgør, hvilke annoncer der skal vises, og hvilken position de skal have. 

Google Ads beregner en annoncerangering for hver annonce på auktionen. Annoncerangeringen er afgørende for annoncepositionen og for, om annoncen overhovedet er kvalificeret til at blive vist. Normalt er det sådan, at den annonce der har den højeste annoncerangering, bliver vist på den øverste position, den annonce, der har den næsthøjeste annoncerangering, bliver vist på den næste position og så fremdeles (forudsat at den relevante grænse for annoncerangering er nået).

 Overordnet set er annoncerangeringen et resultat af fem forskellige faktorer:

 1. Dit bud. Når du angiver et bud, fortæller du Google Ads, hvor meget du maksimalt er villig til at betale for et klik på din annonce. Du kommer typisk til at betale mindre, og du kan til enhver tid ændre dit bud.
 2. Dine annoncers og din landingssides kvalitet. Google Ads ser også på, hvor relevant din annonce og det website, der linkes til, er for den aktuelle bruger. Vores vurdering af din annonces kvalitet opsummeres i kvalitetsresultatet, som du kan holde øje med (og forsøge at forbedre) på din Google Ads-konto.
 3. Grænserne for annoncerangering. For at sikre, at der vises annoncer af høj kvalitet, angiver vi minimumgrænser, som en annonce skal nå for at blive vist på en bestemt annonceposition.
 4. Konteksten for personens søgning − i forbindelse med annonceauktionen er konteksten vigtig. Ved beregning af annoncerangering ser vi på de søgetermer, personen har indtastet, personens placering på søgetidspunktet, den type enhed, personen bruger (f.eks. mobilenhed eller computer), tidspunktet for søgningen, arten af søgetermer, andre annoncer og søgeresultater, der vises på siden, samt andre brugersignaler og -attributter.
 5. Den forventede effekt af dine annonceudvidelser og andre annonceformater – når du opretter din annonce, har du mulighed for at føje supplerende oplysninger til din annonce, f.eks. et telefonnummer, eller tilføje flere links til bestemte sider på dit website. De kaldes annonceudvidelser. Google Ads estimerer, hvilken indvirkning udvidelser og andre annonceformater, du bruger, har på din annonces effektivitet.

Eksempel

Lad os antage, at vi har fem annoncører, der kæmper om maksimalt fire annoncepositioner over søgeresultaterne på Googles søgeresultatside. Den respektive annoncerangering for hver af annoncørerne er eksempelvis 80, 50, 30, 10 og 5.

Hvis den laveste annoncerangering, der er nødvendig for at blive vist over søgeresultaterne, f.eks. er 40, vil kun de første to annoncører (med annoncerangeringerne 80 og 50) overstige den laveste nødvendige rangering og blive vist over søgeresultaterne.

Hvis den laveste annoncerangering, der er nødvendig for at blive vist under søgeresultaterne, er 8, bliver to af de tre resterende annoncører (med annoncerangering 30 og 10) vist under søgeresultaterne. Den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 5, har ikke nået minimumgrænsen for annoncerangering, og vedkommendes annonce bliver derfor slet ikke vist.

Når det gælder metric'en gennemsnitlig position, tildeles den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 80 (for den første position over søgeresultaterne), position 1, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 50 (for anden position over søgeresultaterne), tildeles position 2, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 30 (for den første position under søgeresultaterne), tildeles position 3, og den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 10 (for anden position under søgeresultaterne), tildeles position 4. "Position" henviser altså til en annoncørs placering på auktionen og ikke til en bestemt placering på søgeresultatsiden. Selvom to af de fire tilgængelige annoncepositioner over søgeresultaterne er ubesatte (positionerne umiddelbart under de positioner, som de annoncører, der har opnået en annoncerangering på henholdsvis 80 og 50, er blevet tildelt), tildeles de to næste annoncører i rangeringen (de annoncører, der har opnået en annoncerangering på henholdsvis 30 og 10) position 3 og 4 ved beregningen af gennemsnitlig position.

Når det gælder metrics'ene rate for visning øverst på siden og rate for visning allerøverst på siden, tildeles den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 80 (for den første position over søgeresultaterne), én eksponering både øverst på siden og allerøverst på siden, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 50 (for anden position over søgeresultaterne), tildeles én eksponering øverst på siden, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 30 (for den første position under søgeresultaterne), tildeles ingen eksponeringer øverst på siden eller allerøverst på siden, og det samme gælder den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 10 (for anden position under søgeresultaterne).

  Annoncerangering Eksp. allerøverst på siden Eksp. øverst på siden Gns. position Eksp. (allerøverst) i % Eksp. (øverst) i %
 
Annoncør A 80 1 1 1 100 % 100 %
Annoncør B 50 0 1 2 0 % 100 %
Annoncør C 30 0 0 3 0 % 0 %
Annoncør D 10 0 0 4 0 % 0 %
 

Du kan gøre følgende for at forbedre din eksponeringsandel for visning øverst og allerøverst på søgeresultatsiden:

 • Forbedre kvaliteten af dine annoncer og din landingssideoplevelse
 • Forhøje dit bud

Bedre annoncer er lig med en bedre annoncerangering

Hver gang en person foretager en søgning, der udløser visning af en annonce, som konkurrerer på en auktion, beregner vi en annoncerangering. I denne beregning medtages dit bud, målinger af forventet CTR, annoncerelevans og landingssideoplevelse på auktionstidspunktet samt en række andre faktorer. For at kunne fastslå kvaliteten af komponenterne i din annoncerangering på auktionstidspunktet ser vi på en række forskellige faktorer. Du kan medvirke til at forbedre kvaliteten af komponenterne i din annoncerangering ved at forbedre følgende faktorer:
 • Din annonces forventede klikrate: Denne faktor er til dels baseret på tidligere klik på og eksponeringer af din annonce (der tages højde for faktorer såsom annonceposition, udvidelser og andre formater, der kan have indvirket på synligheden af en annonce, der er blevet klikket på tidligere)
 • Din annonces relevans i forhold til søgningen: Hvor relevant din annonce er i forhold til det, en person søger efter
 • Din landingssides kvalitet: Hvor relevant og gennemskuelig din side er, og hvor let det er at navigere på den

Hvorfor er annoncekvalitet vigtigt?

Kvalitetsresultatkomponenterne i annoncerangeringen bruges på forskellige måder og kan indvirke på følgende ting:
 • Kvalifikation til annonceauktioner: Vi tager vores mål for annoncekvalitet i betragtning, når vi skal fastsætte grænserne for annoncerangering for din annonce og fastslå, om den overhovedet er kvalificeret til at blive vist.
 • Din faktiske pris pr. klik (CPC, cost-per-click): Ofte er det sådan, at jo højere annoncekvaliteten er, jo lavere er CPC. Det vil sige, at du betaler mindre pr. klik, når dine annoncer er af høj kvalitet.
 • Annonceposition: Højere annoncekvalitet fører ofte til højere annoncepositioner, hvilket betyder, at annoncerne kan blive vist højere oppe på siden.
 • Kvalifikation til brug af annonceudvidelser og andre annonceformater: Annoncerangeringen er afgørende for, om din annonce er kvalificeret til at blive vist med annonceudvidelser og andre annonceformater, f.eks. undersidelinks.
Overordnet set fører højere annoncekvalitet som hovedregel til lavere priser, bedre annoncepositioner og større succes med annonceringen. Google Ads-systemet fungerer optimalt for alle (både annoncører, potentielle kunder, udgivere og Google), når de annoncer, der vises, er relevante og matcher det, som potentielle kunder søger efter. 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?