Om annoncerangeringen

Annoncerangering er et sæt værdier, som bruges til at afgøre, om dine annoncer er kvalificerede til at blive vist, og hvor de i givet fald skal vises i forhold til andre annoncørers annoncer på siden. På hver auktion foretages der først beregning af annoncerangering for at afgøre, om din annonce er kvalificeret til at blive vist, og derefter endnu en beregning for at afgøre, hvor din annonce skal rangeres i forhold til andre kvalificerede annoncørers annoncer. Disse annoncerangeringsværdier beregnes ud fra flere forskellige faktorer, heriblandt konkurrencen, konteksten for den aktuelle søgning og den aktuelle annoncekvalitet. Du kan bruge metrics'ene rate for visning øverst på siden og rate for visning allerøverst på siden til at se, hvor på søgeresultatsiden dine annoncer er blevet vist.

Tip!

Du kan få nærmere oplysninger om dine annoncers placering på sider med søgemaskineresultater (SERP, search engine results pages) på Søgenetværket ved at bruge metrics'ene rate for eksponering øverst på siden og rate for eksponering allerøverst på siden, dvs. "Eksp. (allerøverst) i %" og "Eksp. (øverst) i %". Hvis du vil byde på sideplacering, kan du bruge metrics'ene andel af eksponering øverst på siden og andel af eksponeringer allerøverst på siden "IS for Søgning (allerøverst)" og "IS for Søgning (øverst)". Det kan du gøre ved at bruge budstrategien Måleksponeringsandel, hvor der er mulighed for at målrette mod visning øverst på siden eller visning allerøverst på siden.

Sådan afgøres annoncerangeringen

Elements of Ad Rank

Annonceauktionen er det sted, hvor Google afgør, hvilke annoncer der er kvalificerede til at blive vist, og hvordan de kvalificerede annoncer skal rangeres.

Google beregner annoncerangeringsresultatet på både kvalifikations- og rangeringstrinnet. Normalt er det sådan, at den annonce, der har den højeste annoncerangering, bliver vist på topplaceringen, den annonce, der har den næsthøjeste annoncerangering, bliver vist på den næste position og så fremdeles, forudsat at den relevante grænse for annoncerangering er nået.

Annoncerangeringsresultater er overordnet set baseret på seks forskellige faktorer:

 • Dit bud – når du angiver dit bud, oplyser du, hvor meget du maksimalt er villig til at betale for et klik på din annonce via Google Ads. Du kommer typisk til at betale mindre, og du kan til enhver tid ændre dit bud.
 • Dine annoncers og din landingssides kvalitet – i Google Ads tjekkes det også, hvor relevant og nyttig din annonce og det website, der linkes til, er for potentielle kunder. Vores vurdering af din annonces kvalitet opsummeres i det kvalitetsresultat, du kan se på din Google Ads-konto.
 • Grænser for annoncerangering – for at hjælpe med at sikre annoncer af høj kvalitet angiver vi minimumsgrænser, som en annonce skal opfylde for at blive vist.
 • En auktions konkurrenceevne - hvis to annoncer, der konkurrerer om den samme position, har annoncerangeringer, der ligner hinanden, har hver annonce samme mulighed for at vinde denne placering. Hvis forskellen i annoncerangeringen mellem to annoncørers annoncer forøges, vil den højest rangerede annonce være mere tilbøjelig til at vinde, men også betale en højere pris pr. klik fordi der er større sandsynlighed for, at den vinder.
 • Konteksten for personens søgning − i forbindelse med annonceauktionen er konteksten vigtig. Ved beregning af annoncerangering tjekker vi de søgetermer, personen har indtastet, personens lokation på søgetidspunktet, den type enhed, personen bruger (f.eks. mobilenhed eller computer), tidspunktet for søgningen, arten af søgetermer, andre annoncer og søgeresultater, der vises på siden, samt andre brugersignaler og -attributter.
 • Den forventede effekt af dine annonceaktiver og annonceformater – når du opretter din annonce, har du mulighed for at føje supplerende oplysninger til din annonce, f.eks. et telefonnummer, eller tilføje flere links til bestemte sider på dit website. Disse kaldes annonceaktiver. Google Ads estimerer, hvilken indvirkning aktiver og andre annonceformater, du bruger, har på din annonces effektivitet.

Eksempel

Her er et forenklet eksempel på, hvordan annoncerangering fungerer. Der er ikke taget højde for alle ovennævnte faktorer, for hovedformålet med dette eksempel er at give dig et overblik over, hvordan vores algoritmer fungerer:

Lad os sige, at de forskellige annoncører har en annoncerangering på henholdsvis 80, 50, 30, 10, -10, -30 og -35.

Hvis vi antager, at den laveste annoncerangeringsværdi, der kan føre til visning på søgeresultatsider, er 0, er de sidste tre annoncører, hvis annoncer har opnået et resultat på henholdsvis -10, -30 og -35, altså ikke kvalificerede til at få deres annonce vist på siden.

Hvis vi også antager, at den laveste annoncerangeringværdi, der kan føre til visning på den øverste annonceplacering (typisk oven for søgeresultaterne), er 40, er det kun de to første annoncører (hvis annonce har en annoncerangering på henholdsvis 80 og 50), som kan få deres annonce vist oven for søgeresultaterne.

De annoncører, hvis annonce har en annoncerangering på henholdsvis 30 og 10, er dog kvalificerede til at få deres annonce vist på en annonceplacering længere nede på siden.

Når det gælder metrics'ene rate for visning øverst på siden og rate for visning allerøverst på siden, tildeles den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 80 (for første position på den øverste annonceplacering), én eksponering både øverst på siden og allerøverst på siden, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 50 (for anden position på den øverste annonceplacering), tildeles én eksponering øverst på siden, den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 30 (for den første position under søgeresultaterne), tildeles ingen eksponeringer øverst på siden eller allerøverst på siden, og det samme gælder den annoncør, der har opnået annoncerangeringen 10 (for anden position under søgeresultaterne).

  Annoncerangering Eksp. allerøverst på siden Eksp. øverst på siden Eksp. (allerøverst) i % Eksp. (øverst) i %
Annoncør A 80 1 1 100 % 100 %
Annoncør B 50 0 1 0 % 100 %
Annoncør C 30 0 0 0 % 0 %
Annoncør D 10 0 0 0 % 0 %

Du kan gøre følgende for at forbedre din eksponeringsandel for visning øverst og allerøverst på søgeresultatsiden:

 • Forbedre kvaliteten af dine annoncer og din landingssideoplevelse
 • Forhøje dit bud

Bedre annoncer er lig med en bedre annoncerangering

Ved beregning af annoncerangering tages der højde for dit bud og kvaliteten på auktionstidspunktet, hvilket blandt andet kan omfatte målinger såsom forventet CTR, annoncerelevans og landingssideoplevelse. Der foretages beregning af annoncerangering, hver gang en bruger foretager en søgning, og en ny beregning for forskellige positioner på søgeresultatsiden.

Vores vurdering af din annonces kvalitet opsummeres i det kvalitetsresultat, du kan se på din Google Ads-konto.

Hvorfor er annoncekvalitet en vigtig faktor?

Kvalitetsresultatkomponenterne i annoncerangeringen bruges på forskellige måder og kan indvirke på følgende ting:
 • Kvalifikation til annonceauktioner: Vi tager vores mål for annoncekvalitet i betragtning, når vi skal fastsætte grænserne for annoncerangering for din annonce og fastslå, om den er kvalificeret til at blive vist.
 • Din faktiske pris pr. klik (CPC, cost-per-click): Ofte er det sådan, at jo højere annoncekvaliteten er, jo lavere er CPC. Det vil sige, at du betaler mindre pr. klik, når dine annoncer er af høj kvalitet.
 • Kvalifikation til brug af annonceaktiver og andre annonceformater: Din annoncerangering afgør, om din annonce er kvalificeret til at blive vist med annonceaktiver og andre annonceformater, f.eks. undersidelinks.
Overordnet set fører annoncer af høj kvalitet som hovedregel til lavere priser og større succes med annonceringen. Google Ads-systemet fungerer optimalt for alle, når de annoncer, der vises, er relevante og nøje matcher det, som potentielle kunder søger efter.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
8593707447978931076
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067