Всичко за позицията на рекламата и рекламния ранг

Средната позиция (ср. позиция) ще бъде премахната през септември 2019 г. Процентът на челните и на най-челните импресии предоставя по-ясна представя за това къде се показват рекламите Ви в страниците за търсене. Можете да използвате тези нови показатели, за да оптимизирате позицията на рекламата си. Научете повече.

Позицията на рекламата представлява редът на рекламата Ви в резултатите от търга спрямо другите реклами. Например позиция на рекламата „1“ означава, че тя е първата показана, като преди нея няма други. Позиция на рекламата „2“ отговаря на втората показана реклама и т.н.

Обърнете внимание, че позицията на рекламата не е непременно положението рекламата на страницата с резултати от търсенето. Например позиция на рекламата „1“ не означава, че рекламата Ви е над органичните резултати от търсенето. Това може да е позицията на рекламата Ви, ако над органичните резултати от търсенето няма реклами, а Вашата е първата, която се показва под тях. Аналогично, позиция на рекламата „2“ означава само, че рекламата Ви е показана втора по ред. На практика при текстовите реклами е възможно тя да е на втора позиция над органичните резултати от търсенето, на първа позиция под тях (ако първата реклама е над тях) или на втора позиция под тях (ако първата реклама също е под резултатите).

От показателя Средна позиция можете да разберете средно как се показват рекламите Ви спрямо другите реклами.

Можете да разберете къде на страницата с резултати от търсенето се показват рекламите Ви, като разгледате показателите за челните и най-челните позиции.

Съвет

Ако за мрежата за търсене искате да получите данни за позицията на рекламите на страниците с резултати от търсачката, можете да използвате показателите за челните и най-челните позиции „% на импр.(най-челни)“ и „% на импр. (челни)“. Ако искате да оферирате за позиция в страницата, можете да използвате показателите за дял на челните и на най-челните импресии „Най-висок IS при търсене“ и „Дял на челните импр. в мр. за търсене“. За целта можете да използвате стратегията за офериране „Целеви дял на импресиите“ с опция за насочване към челната или най-челната позиция в страницата. Не се препоръчва офериране за средна позиция, тъй като понякога е възможно средната позиция да се влоши с увеличаването на офертите. Причината за това е, че понякога по-високите оферти Ви дават възможност да участвате в по-конкурентни търгове на по-лоша позиция.

Как се определя позицията на рекламата

Elements of Ad Rank

Рекламният търг показва как Google решава кои реклами да показва и как се променят позициите им.

Google Ads изчислява рекламния ранг за всяка реклама в търга. Този ранг определя позицията на рекламата Ви и дали рекламите Ви въобще ще се показват. Като цяло рекламата с най-висок рекламен ранг се показва на най-горната позиция, а тази със следващия – на втората (като приемаме, че рекламите преминават съответните прагове), и т.н.

На по-високо ниво мислете за рекламния ранг като състоящ се от пет фактора:

 1. Вашата оферта: Когато задавате офертата си, посочвате на Google Ads максималната сума, която сте готови да платите за кликване върху рекламата Ви. Често в действителност плащате по-малко и можете по всяко време да промените офертата си.
 2. Качеството на рекламите и целевата Ви страница: Google Ads следи също така колко подходяща и полезна е рекламата Ви и уебсайтът, към който води, за този, който ще я види. Оценката ни за качеството на рекламата Ви е обобщена в качествения Ви рейтинг, който можете да следите, а също и да работите за подобряването му, в профила си в Google Ads.
 3. Праговете за рекламния ранг: За да осигурим реклами с високо качество, задаваме минимални прагове, които рекламата трябва да достигне, за да се показва.
 4. Контекстът на потребителя при търсенето: В рекламния търг контекстът има значение. При изчисляване на рекламния ранг разглеждаме думите за търсене, въведени от потребителя, местоположението му по време на търсенето, използвания от него тип устройство (например мобилно или настолно), часа на търсенето, естеството на думите за търсене, други реклами и резултати от търсенето, които се показват на страницата, както и други сигнали от потребителя и негови атрибути.
 5. Очакваният ефект от разширенията на рекламите Ви и други рекламни формати: Когато създавате рекламата си, имате опцията да добавяте допълнителна информация към нея, като например телефонен номер или допълнителни връзки към конкретни страници на сайта Ви. Наричат се разширения на рекламите. Google Ads прави прогноза как разширенията и другите рекламни формати, които използвате, ще повлияят на ефективността на рекламата Ви.

Пример

Да допуснем, че пет рекламодатели се конкурират за максимум четири позиции на рекламите над резултатите от търсенето в страницата с резултати от търсенето с Google. Съответният рекламен ранг на всеки от рекламодателите е 80, 50, 30, 10 и 5.

Ако минималният рекламен ранг, необходим за показване над резултатите от търсенето, е примерно 40, само първите двама рекламодатели (с рекламен ранг 80 и 50) надхвърлят минимума и показват реклами над резултатите от търсенето.

Ако минималният рекламен ранг, необходим за показване над резултатите от търсенето, е 8, двама от останалите трима рекламодатели (с рекламен ранг 30 и 10) ще показват реклами под резултатите от търсенето. Рекламодателят с рекламен ранг 5 не е покрил минималния рекламен ранг и въобще няма да показва реклами.

При показателя за средната позиция рекламодателят с рекламен ранг 80 (на първата позиция над резултатите от търсенето) ще получи позиция 1, този с рекламен ранг 50 (на втората позиция над резултатите от търсенето) – позиция 2, този с рекламен ранг 30 (на първата позиция под резултатите от търсенето) – позиция 3, а този с рекламен ранг 10 (на втората позиция под резултатите от търсенето) – позиция 4. Следователно „позиция“ се отнася за реда на рекламодателя в търга, а не за конкретно място на страницата с резултати от търсенето. Ето защо, въпреки че две от четирите налични позиции на рекламите над резултатите от търсенето (непосредствено под рекламодателите с рекламен ранг 80 и 50) останаха празни, следващите двама рекламодатели в класирането (тези с рекламен ранг 30 и 10) получават позиции 3 и 4 за целите на средната позиция.

При показателите за челни и най-челни позиции рекламодателят с рекламен ранг 80 (на първата позиция над резултатите от търсенето) ще има 1 импресия, отчетена на челна и на най-челна позиция, този с рекламен ранг 50 (на втората позиция над резултатите от търсенето) ще има 1 импресия на челна позиция, а тези с рекламен ранг 30 (на първата позиция под резултатите от търсенето) и 10 (на втората позиция под резултатите от търсенето) ще имат по 0 импресии на челна и на най-челна позиция.

  Рекламен ранг Импр. на най-челна позиция Импр. на челна позиция Ср. позиция % на импр. (най-челни) % на импр. (челни)
Рекламодател А 80 1 1 1 100% 100%
Рекламодател Б 50 0 1 2 0% 100%
Рекламодател В 30 0 0 3 0% 0%
Рекламодател Г 10 0 0 4 0% 0%

За да подобрите дела си на челна и най-челна позиция на страницата с резултати от търсенето, можете:

 • да подобрите качеството на рекламите си и практическата работа с целевата Ви страница.
 • да увеличите офертата си;

По-добри реклами означават по-добър рекламен ранг

Всеки път, когато някой извърши търсене, задействащо реклама, която се конкурира в търг, изчисляваме рекламен ранг. Това изчисление включва офертата Ви и измервания по време на търга на очакваната CTR, уместността на рекламата, практическата работа с целевата страница и други фактори. За да определим компонентите на качеството по време на търга, разглеждаме редица различни фактори. Като подобрите следните фактори, можете да способствате за подобряване на качествените компоненти на рекламния си ранг.
 • Очакваната честота на кликване на рекламата Ви: Отчасти се определя въз основа на кликванията и импресиите на рекламата Ви за минали периоди (като се вземат под внимание фактори като позиция на рекламата, разширения и други формати, които може да са повлияли на видимостта на реклама, върху която е било кликнато).
 • Уместността на рекламата Ви спрямо търсенето: Доколко е уместна рекламата Ви спрямо това, което търсят хората.
 • Качеството на целевата Ви страница: Колко подходяща, прозрачна и лесна за навигация е страницата Ви.

Защо качеството на рекламата има значение

Качествените компоненти на рекламния ранг се използват по няколко различни начина и могат да засегнат следните неща:
 • Изпълнение на условията за участие в рекламния търг: Показателите ни за качество на рекламите помагат да се определят праговете за рекламния ранг за рекламата Ви и съответно дали тя изобщо отговаря на условията за показване.
 • Действителната Ви цена на кликване (CPC): По-качествените реклами често могат да доведат до по-ниска CPC. Това означава, че плащате по-малко на кликване, когато рекламите Ви имат по-високо качество.
 • Позицията на рекламата: По-високото качество на рекламите води до по-високи позиции, което означава, че те могат да се показват по-високо в страницата.
 • Изпълнение на условията за разширения на рекламите и други рекламни формати: Рекламният ранг определя дали рекламата Ви изпълнява условията за показване с разширения на рекламите и други рекламни формати, като например връзки към сайта.
Като цяло, по-високото качество на рекламите обикновено води до по-ниски разходи, по-добри позиции на рекламите и по-голям рекламен успех. Системата на Google Ads работи най-добре за всички – рекламодатели, клиенти, издатели, а също и за Google, когато показваните от нас реклами са подходящи и отговарят на това, което търсят потребителите.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си