Tworzenie wielu kampanii i zarządzanie nimi

Czy wiesz, że konto Google Ads może zawierać aż 10 000 kampanii (w tym aktywnych i wstrzymanych), 20 000 grup reklam w kampanii oraz 50 reklam tekstowych w każdej grupie reklam? Trudno nad tym wszystkim zapanować. Na szczęście kampaniami i reklamami można zarządzać, korzystając ze stron „Kampanie” i „Reklamy i rozszerzenia”. Możesz nawet zmienić ustawienia wielu kampanii jednocześnie i tworzyć nowe reklamy na podstawie już istniejących.

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko w nowej wersji Google Ads. Tylko w tej wersji jest dostępne automatyczne kierowanie reklam.

 

Co można zrobić na kartach Kampanie i Reklamy

Karty Kampanie i Reklamy to dwa miejsca na koncie, w których spędzisz dużo czasu.

Na tych kartach możesz m.in.:

 • szybko wyświetlać wszystkie informacje: od kosztów po liczbę kliknięć;
 • sortować kampanie i reklamy według budżetu, liczby kliknięć i innych statystyk;
 • wprowadzać bezpośrednie zmiany w kampaniach i reklamach po kliknięciu ikony ołówka;
 • wyświetlać coraz bardziej szczegółowe poziomy ustawień lub słów kluczowych powiązanych z kampanią lub reklamą; 
 • wprowadzać zmiany w wielu kampaniach lub reklamach, korzystając z menu Edytuj.

Kopiowanie kampanii

Jeśli masz już utworzoną skuteczną kampanię, możesz się nią posłużyć, by skonfigurować kolejną. W tym celu skopiuj kampanię, a potem zmodyfikuj jedną z kopii. Dzięki temu rozpoczniesz od tej samej struktury i ustawień dla grup reklam, reklam i słów kluczowych.

Aby powielić kampanię:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Zaznacz pole wyboru obok kampanii, która ma być powielona.
 4. W menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Następnie w menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 6. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nową kampanię po skopiowaniu”, aby nowo utworzona kampania została wstrzymana. W przeciwnym razie wszystkie kopie kampanii, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 7. Kliknij Wklej.

Powstanie nowa kampania o tej samej strukturze i tych samych ustawieniach co oryginalna kampania. Nie będzie ona jednak miała historii reklam czy słów kluczowych. Jeśli chcesz, aby obie kampanie pozostały aktywne, zalecamy dalsze wyświetlanie reklam w oryginalnej kampanii (co pozwoli kontynuować jej historię) i modyfikowanie nowej.

Zmiana ustawień wielu kampanii jednocześnie

Na karcie Kampanie możesz edytować poszczególne kampanie bezpośrednio, jak również zmienić ustawienia wielu kampanii jednocześnie. Następujące ustawienia można zmienić jednocześnie dla wielu kampanii:

 • Stan
 • Kierowanie na lokalizację
 • Budżet
 • Data zakończenia kampanii
 • Rotacja reklam
 • Metoda wyświetlania
 • Język
 • Harmonogram reklam

Aby jednocześnie zmienić ustawienia wielu kampanii:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Na stronie Wszystkie kampanie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Zaznacz pola wyboru obok kampanii, których ustawienia chcesz zmienić.
   

Wskazówka


Utwórz filtr, aby pokazać tylko te kampanie, których ustawienia chcesz zmienić. Wystarczy kliknąć menu Filtruj, wybrać ustawienia, według których chcesz filtrować, i kliknąć Zastosuj. Następnie możesz wybrać wszystkie filtrowane kampanie naraz, zaznaczając pole w lewym górnym rogu tabeli.
 1. Kliknij menu Edytuj na górze tabeli.
 2. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić dla wybranych kampanii. Przewiń „Ustawienia dodatkowe”, aby zobaczyć więcej opcji.
 3. Określ zmiany ustawienia wybranego w wyświetlonym oknie. Kliknij przycisk Podgląd zmian, by przejrzeć zmiany, jakie chcesz wprowadzić. Kiedy skończysz, kliknij przycisk Wprowadź zmiany.

Aby zmienić stan wielu kampanii jednocześnie:

 1. Na stronie Wszystkie kampanie zaznacz pola wyboru obok kampanii, które chcesz edytować.
 2. Kliknij menu Edytuj na górze tabeli.
 1. Wybierz nowy stan. 

ZRÓB TO TERAZ

Aby skopiować reklamy do innej grupy reklam:

 1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Przejdź na kartę Reklamy.
 4. Zaznacz pola obok reklam, które chcesz skopiować. Następnie w menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Otwórz kartę Grupy reklam.
 6. Kliknij grupę reklam, w której chcesz umieścić skopiowane reklamy.
 7. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję „Wstrzymaj nowe reklamy po skopiowaniu”, aby nowo utworzone reklamy były wstrzymane. W przeciwnym wypadku wszystkie kopie reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.

Sortowanie kampanii i reklam

Aby posortować kampanie i reklamy, wystarczy kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny. Kolumny mogą mieć różne reguły sortowania.  Na przykład kliknij kolumnę Kampanie, by posortować kampanie w kolejności alfabetycznej rosnącej lub malejącej. Kiedy klikniesz kolumny zawierające statystyki liczbowe, zostaną one uporządkowane w kolejności malejącej lub rosnącej.

 

 

Co można zrobić na stronach „Kampanie” i „Reklamy i rozszerzenia”

Strony „Kampanie” i „Reklamy i rozszerzenia” to dwa miejsca, w których spędzasz dużo czasu. Aby je wyświetlić, kliknij Kampanie lub Reklamy i rozszerzenia w menu po lewej stronie. 

Na stronach „Kampanie” i „Reklamy i rozszerzenia” możesz m.in.:

 • szybko wyświetlać wszystkie informacje: od kosztów po liczbę kliknięć;
 • sortować kampanie i reklamy według budżetu, liczby kliknięć i innych statystyk;
 • wprowadzać bezpośrednie zmiany w swoich kampaniach i reklamach;
 • wyświetlać coraz bardziej szczegółowe poziomy ustawień lub słów kluczowych powiązanych z kampanią lub reklamą; 
 • wprowadzać zmiany w wielu kampaniach lub reklamach.

Kopiowanie kampanii

Jeśli masz już skonfigurowaną skuteczną kampanię, możesz użyć jej jako szablonu w czasie konfiguracji kolejnej kampanii. Aby to zrobić, skopiuj kampanię, a następnie edytuj jedną z kopii. Dzięki temu rozpoczniesz od tej samej struktury i ustawień dla grup reklam, reklam i słów kluczowych.

Aby powielić kampanię:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pole wyboru obok kampanii, która ma być powielona.
 4. Kliknij menu Edytuj i wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Kliknij ponownie menu Edytuj i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  • Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru obok opcji „Wstrzymaj nowe kampanie po wklejeniu”, by nowo utworzone kampanie zostały wstrzymane. W przeciwnym razie wszystkie kopie kampanii, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
 6. Kliknij Wklej.

Powstanie nowa kampania o tej samej strukturze i tych samych ustawieniach co oryginalna kampania. Nie będzie jednak zawierała historii kampanii, słów kluczowych lub reklam. Jeśli chcesz, by obie kampanie były aktywne, zachowaj oryginalną kampanię (by nadal działała z historią, która już została wygenerowana) i edytuj nową kampanię.

Zmiana ustawień wielu kampanii jednocześnie

Na karcie Kampanie możesz edytować poszczególne kampanie albo zmieniać ustawienia wielu kampanii jednocześnie. Następujące ustawienia można zmienić jednocześnie dla wielu kampanii:

 • Stan
 • Kierowanie na lokalizację
 • Budżet
 • Data zakończenia kampanii
 • Rotacja reklam
 • Metoda wyświetlania
 • Język
 • Harmonogram reklam

Aby jednocześnie zmienić ustawienia wielu kampanii:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na stronie „Wszystkie kampanie” kliknij Ustawienia w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok kampanii (jednej lub kilku), których ustawienia chcesz zmienić.
  • Wskazówka: utwórz filtr, by wyświetlać tylko kampanie z ustawieniami, które chcesz zmienić. Wystarczy kliknąć menu Filtruj, wybrać ustawienia, według których chcesz filtrować, i kliknąć Zastosuj. Następnie możesz wybrać wszystkie filtrowane kampanie naraz, zaznaczając pole w lewym górnym rogu tabeli.
 4. Kliknij menu Edytuj na górze tabeli.
 5. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić dla wybranych kampanii. 
 6. Określ zmiany wybranego ustawienia. Kliknij Podgląd, by przejrzeć zmiany, jakie chcesz wprowadzić. Aby wprowadzić zmiany, kliknij Zastosuj.

Aby zmienić stan wielu kampanii jednocześnie:

 1. Na stronie „Wszystkie kampanie” zaznacz pola wyboru obok kampanii, które chcesz edytować.
 2. Kliknij menu Edytuj na górze tabeli.
 3. Wybierz nowy stan.

Kopiowanie reklam

Aby skopiować reklamy do innej grupy reklam:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na stronie „Wszystkie kampanie” kliknij Reklamy i rozszerzenia w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok reklam, które chcesz skopiować, a następnie w menu Edytuj wybierz Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 4. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam
 5. Kliknij grupę reklam, do której chcesz wkleić skopiowane reklamy.
 6. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  1. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru obok opcji „Wstrzymaj nowe reklamy po wklejeniu”, by nowo utworzone reklamy zostały wstrzymane. W przeciwnym wypadku wszystkie kopie reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą aktywne także po wklejeniu.
  2. Co najmniej jedna z właśnie skopiowanych reklam może już należeć do wybranej grupy reklam. Jeśli chcesz powielić te reklamy, zaznacz pole wyboru obok opcji „Jeśli reklama już istnieje w miejscu docelowym, utwórz duplikat”. 
 7. Kliknij Wklej.

Sortowanie kampanii i reklam

Aby posortować kampanie i reklamy, wystarczy kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny. Pamiętaj, że kolumny mogą być sortowane według różnych zasad. Na przykład kliknij kolumnę Kampanie, by posortować kampanie w kolejności alfabetycznej rosnącej lub malejącej. Kiedy klikniesz kolumny zawierające statystyki liczbowe, zostaną one uporządkowane w kolejności malejącej lub rosnącej.

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem