Izrada više kampanja i upravljanje njima

Jeste li znali da Google Ads može sadržavati čak 10.000 kampanja (uključujući aktivne i pauzirane kampanje) po računu, 20.000 grupa oglasa po kampanji i 50 tekstualnih oglasa po grupi oglasa? Tolikom količinom podataka nije jednostavno upravljati! Srećom, svojim kampanjama i oglasima možete upravljati na stranicama "Kampanje" i "Oglasi i proširenja". Možete i mijenjati postavke za više kampanja odjednom te izrađivati nove oglase na temelju postojećih.

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Napominjemo da je automatsko ciljanje dostupno samo u novom doživljaju Google Adsa.

 

Čemu služe kartice Kampanje i Oglasi

Kartice Kampanje i Oglasi dva su mjesta na vašem računu na kojima ćete se najviše zadržavati.

Evo samo nekoliko stvari koje možete učiniti na tim lokacijama:

 • jednostavno vidjeti sve, od troškova do klikova
 • sortirati kampanje i oglase na temelju proračuna, klikova i ostale statistike
 • izravno mijenjati svoje kampanje i oglase kada kliknete ikonu olovke
 • postavljati podrobnije postavke ključnih riječi koje su pridružene kampanji ili oglasu 
 • izmijeniti više kampanja ili oglasa putem padajućeg izbornika Uredi.

Kopiranje kampanja

Ako ste već postavili uspješnu kampanju, možete je upotrijebiti kako biste uštedjeli na vremenu pri postavljanju sljedeće kampanje. Kako biste to učinili, kopirajte kampanju, a zatim izmijenite jednu od kopija. Na taj način počinjete s istom strukturom i postavkama za grupe oglasa, oglase i ključne riječi.

Kako duplicirati kampanju?

 1. Prijavite se na AdWords račun na adresi https://adwords.google.hr.
 2. Kliknite karticu Kampanje.
 3. Potvrdite okvir kampanje koju želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku Uredi kliknite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Zatim na izborniku Uredi kliknite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).
 6. Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir opcije "Pauziraj novu kampanju nakon kopiranja" kako biste izradili nove kampanje koje su pauzirane. U suprotnom, kopije kampanja koje su bile aktivne pri kopiranju bit će aktivne i nakon lijepljenja.
 7. Kliknite Zalijepi.

Sada imate novu kampanju s istom strukturom i postavkama kao i vaša izvorna kampanja. No ona neće sadržavati povijest kampanje, ključnih riječi i oglasa. Ako želite da obje kampanje ostanu aktivne, preporučujemo da nastavite prikazivati izvornu kampanju (kako bi se nastavila već generirana povijest) i izmijenite novu kampanju.

Izmjena postavki za više kampanja odjednom

Na kartici Kampanje možete izravno uređivati pojedinačne kampanje i mijenjati postavke za više kampanja odjednom. Slijedi popis postavki koje je moguće izmijeniti za više kampanja odjednom:

 • status
 • ciljanje lokacije
 • proračun
 • datum završetka kampanje
 • izmjenjivanje oglasa
 • način prikazivanja
 • jezik
 • zakazivanje oglasa.

Kako izmijeniti postavke za više kampanja odjednom

 1. Prijavite se na AdWords račun na adresi https://adwords.google.hr.
 2. Na stranici Sve kampanje kliknite karticu Postavke.
 3. Potvrdite okvire kampanja čije postavke želite izmijeniti.
   

Savjet


Izradite filtar da bi se prikazale samo kampanje s postavkama koje želite izmijeniti. Jednostavno kliknite padajući izbornik Filtar, odaberite postavke prema kojima želite filtrirati, a zatim kliknite Primijeni. Zatim možete odabrati sve filtrirane kampanje odjednom tako da potvrdite okvir u gornjem lijevom kutu tablice.
 1. Kliknite padajući izbornik Uredi na vrhu tablice.
 2. Odaberite postavku koju želite izmijeniti za kampanje koje ste odabrali. Pomaknite se do stavke "Dodatne postavke" kako biste vidjeli više opcija.
 3. U okviru koji se prikaže odredite izmjene za postavke koje sve odabrali. Kliknite Pregled izmjena kako biste pregledali izmjene koje ćete izvršiti. Kada budete spremni, kliknite Izvrši izmjene.

Kako izmijeniti status više kampanja odjednom?

 1. Na stranici Sve kampanje potvrdite okvire kampanja koje želite urediti.
 2. Kliknite padajući izbornik Uredi na vrhu tablice.
 1. Odaberite novi status. 

ISPROBAJTE ODMAH

Kako kopirati oglase u drugu grupu oglasa?

 1. Prijavite se na AdWords račun na adresi https://adwords.google.hr.
 2. Kliknite karticu Kampanje.
 3. Otvorite karticu Oglasi.
 4. Potvrdite okvire oglasa koje želite kopirati. Zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Otvorite karticu Grupe oglasa.
 6. Kliknite grupu oglasa u koju želite staviti kopirane oglase.
 7. S padajućeg izbornika Uredi odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).
 8. Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir opcije "Pauziraj nove oglase nakon kopiranja" kako biste izradili nove oglase koji su pauzirani. U suprotnom, kopije oglasa koje su bile aktivne pri kopiranju bit će aktivne i kad se zalijepe.
 9. Kliknite Zalijepi.

Sortiranje kampanja i oglasa

Da biste sortirali kampanje ili oglase, jednostavno kliknite zaglavlje stupca koji želite sortirati. Stupci mogu imati različita pravila sortiranja.  Na primjer, kada kliknete stupac Kampanje da biste sortirali svoje kampanje, one će se sortirati abecednim redom uzlazno ili silazno. Kada kliknete stupce koji sadrže numeričku statistiku, oni će se poredati od najvećeg prema najmanjem broju ili obratno.

 

 

Što možete učiniti na stranicama "Kampanje" i "Oglasi i proširenja"

Stranice "Kampanje" i "Oglasi i proširenja" dva su mjesta na kojima ćete se najviše zadržavati. Te stranice možete vidjeti tako da kliknete Kampanje ili Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva. 

Evo samo nekoliko stvari koje možete učiniti na stranicama "Kampanje" i "Oglasi i proširenja":

 • jednostavno vidjeti sve, od troškova do klikova
 • sortirati kampanje i oglase na temelju proračuna, klikova i ostale statistike
 • unijeti izravne izmjene u kampanje i oglase
 • postavljati podrobnije postavke ključnih riječi koje su pridružene kampanji ili oglasu 
 • izmijeniti više kampanja ili oglasa.

Kopiranje kampanja

Ako ste već postavili uspješnu kampanju, možete je koristiti kao predložak prilikom postavljanja sljedeće kampanje. Da biste to učinili, kopirajte kampanju, a zatim uredite jednu od kopija. Na taj način počinjete s istom strukturom i postavkama za grupe oglasa, oglase i ključne riječi.

Kako duplicirati kampanju?

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 3. Potvrdite okvir kampanje koju želite duplicirati.
 4. Kliknite padajući izbornik Uredi, a zatim kliknite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Ponovno kliknite izbornik Uredi, a zatim kliknite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).
  • Izborno: potvrdite okvir opcije "Pauziraj nove kampanje nakon lijepljenja" kako biste izradili nove kampanje koje su pauzirane. U suprotnom, kopije kampanja koje su bile aktivne pri kopiranju bit će aktivne i nakon lijepljenja.
 6. Kliknite Zalijepi.

Sada imate novu kampanju s istom strukturom i postavkama kao i vaša izvorna kampanja. Međutim, ona neće sadržavati nijednu kampanju, ključnu riječ ni povijest oglasa. Ako želite da obje kampanje ostanu aktivne, nastavite prikazivati izvornu kampanju (kako bi se nastavila već generirana povijest) i uredite novu kampanju.

Izmjena postavki za više kampanja odjednom

Na kartici Kampanje možete urediti pojedinačne kampanje ili izmijeniti postavke za više kampanja odjednom. Slijedi popis postavki koje je moguće izmijeniti za više kampanja odjednom:

 • status
 • ciljanje lokacije
 • proračun
 • datum završetka kampanje
 • izmjenjivanje oglasa
 • način prikazivanja
 • jezik
 • zakazivanje oglasa.

Kako izmijeniti postavke za više kampanja odjednom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na stranici "Sve kampanje" kliknite Postavke na izborniku stranica slijeva.
 3. Potvrdite okvir kampanje (ili kampanja) čije postavke želite izmijeniti.
  • Savjet: izradite filtar da bi se prikazale samo kampanje s postavkama koje želite izmijeniti. Jednostavno kliknite padajući izbornik Filtar, odaberite postavke prema kojima želite filtrirati, a zatim kliknite Primijeni. Zatim možete odabrati sve filtrirane kampanje odjednom tako da potvrdite okvir u gornjem lijevom kutu tablice.
 4. Kliknite padajući izbornik Uredi na vrhu tablice.
 5. Odaberite postavku koju želite izmijeniti za kampanje koje ste odabrali. 
 6. Navedite izmjene postavke koju ste odabrali. Kliknite Pregled kako biste pregledali izmjene koje ćete izvršiti. Kada budete spremni primijeniti izmjene, kliknite Primijeni.

Kako izmijeniti status više kampanja odjednom?

 1. Na stranici "Sve kampanje" potvrdite okvire kampanja koje želite urediti.
 2. Kliknite padajući izbornik Uredi na vrhu tablice.
 3. Odaberite novi status.

Kopiranje oglasa

Kako kopirati oglase u drugu grupu oglasa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na stranici "Sve kampanje" kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva.
 3. Potvrdite okvire oglasa koje želite kopirati, a zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 4. Kliknite Grupe oglasa na izborniku stranica slijeva. 
 5. Kliknite grupu oglasa u koju želite zalijepiti kopirane oglase.
 6. S padajućeg izbornika Uredi odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).
  1. U dijaloškom okviru potvrdite okvir opcije “Pauziraj nove oglase nakon lijepljenja" kako biste izradili nove oglase koji su pauzirani. U suprotnom, kopije oglasa koje su bile aktivne pri kopiranju bit će aktivne i kad se zalijepe.
  2. Jedan ili više oglasa koje ste upravo kopirali možda je već dio grupe oglasa koju ste odabrali. Potvrdite okvir opcije "Ako oglas već postoji na odredištu, izradi duplikat" ako želite duplicirati te oglase. 
 7. Kliknite Zalijepi.

Sortiranje kampanja i oglasa

Da biste sortirali kampanje ili oglase, jednostavno kliknite zaglavlje stupca koji želite sortirati. Različiti stupci mogu imati različita pravila za sortiranje. Na primjer, kada kliknete stupac Kampanje da biste sortirali svoje kampanje, one će se sortirati abecednim redom uzlazno ili silazno. Kada kliknete stupce koji sadrže numeričku statistiku, oni će se poredati od najvećeg prema najmanjem broju ili obratno.

 

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem