Đảm bảo quảng cáo của bạn có liên quan

Trong Google Ads, "mức độ liên quan" đề cập đến thông tin của bạn hữu ích cho khách hàng như thế nào. Khi xác định mức độ liên quan, chúng tôi xem xét một số điều bên trong tài khoản của bạn, bao gồm quảng cáo, từ khóatrang đích của bạn.

  • Quảng cáo của bạn là quảng cáo có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.
  • Từ khóa của bạn là cụm từ mà bạn nghĩ ai đó có thể tìm kiếm.
  • Trang đích của bạn là trang web mà bạn muốn mọi người truy cập vào sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Có liên quan nghĩa là quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn tất cả đều có liên quan chặt chẽ với những gì khách hàng có thể tìm kiếm.

Ví dụ:

Nếu có khách hàng đang tìm kiếm đôi vớ sọc và trang web của bạn bán vớ sọc, chúng tôi muốn ghép hai người với nhau. Chiến dịch có liên quan sẽ thực hiện điều sau:

  • Bao gồm "vớ sọc" dưới dạng từ khóa của bạn.
  • Đề cập đến "vớ sọc" trong văn bản quảng cáo của bạn.
  • Hiển thị rõ vớ sọc trên trang đích của bạn.

Quảng cáo có liên quan

Quảng cáo có liên quan sẽ đưa người dùng đến trực tiếp sản phẩm mà họ đang tìm kiếm.

Tại sao mức độ liên quan lại quan trọng

Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất, do đó, quan trọng là tập trung vào mức độ liên quan khi tạo các chiến dịch của bạn. Có quảng cáo liên quan cũng có thể làm giảm giá mỗi nhấp chuột của bạn, giúp bạn tiết kiệm tiền với mỗi nhấp chuột. Quảng cáo không có liên quan có xu hướng nhận được ít nhấp chuột hơn hoặc thậm chí quảng cáo có thể hoàn toàn không được hiển thị.

Cách đo lường mức độ liên quan

Mức độ liên quan được đo lường bởi yếu tố mà chúng tôi gọi là Điểm chất lượng. Điểm chất lượng thấp có nghĩa là chúng tôi nghĩ quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn không có liên quan nhiều, trong khi Điểm chất lượng cao có nghĩa là chúng tôi nghĩ quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn rất có liên quan. Ngoài ra mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn, có nhiều điều khác cũng ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn, như hiệu suất trước đây của quảng cáo và chất lượng trang đích của bạn. Đọc thêm về Điểm chất lượng để khám phá thêm chi tiết về Điểm chất lượng bị ảnh hưởng như thế nào bởi mức độ liên quan.

Mẹo

Dưới đây là một số đề xuất để cải thiện mức độ liên quan:

  • Bao gồm các cụm từ của danh sách từ khóa trong văn bản quảng cáo của bạn.
  • Đảm bảo trang đích của bạn mô tả rõ ràng những gì bạn đã hứa trong quảng cáo của mình.
  • Tạo các nhóm quảng cáo với các chủ đề chặt chẽ trong số các từ khóa và quảng cáo của bạn.
  • Liên kết đến trang trên trang web của bạn có thông tin hữu ích nhất về sản phẩm trong quảng cáo của bạn. Ví dụ: đưa khách hàng của bạn đến trang nơi họ có thể mua sản phẩm được quảng cáo, thay vì chỉ đến trang chủ của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố