Zobrazovanie reklám nad výsledkami vyhľadávania Google

Keď ľudia vyhľadávajú na Googli, textové reklamy sa im môžu zobraziť nad výsledkami vyhľadávania alebo pod nimi. Na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania sú vhodné len maximálne štyri reklamy.

Pozíciu vašej reklamy na stránke určuje hodnotenie reklamy. Ide o kombináciu vašej cenovej ponuky, kvality reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa (oblasť, zariadenie, čas vyhľadávania, hľadané výrazy, ostatné reklamy a výsledky vyhľadávania na stránke a ďalšie signály a atribúty používateľa) a očakávaného vplyvu rozšírení a iných formátov reklamy.

V tomto článku nájdete tipy, ako zlepšiť pozíciu reklamy.

Na čo treba pamätať

Ak chcete splniť podmienky zobrazenia na hornej pozícii, vaša reklama musí dosiahnuť príslušné minimálne hodnotenia reklám. Limity požadované na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania sú vo všeobecnosti náročnejšie než pri zobrazení pod výsledkami vyhľadávania, preto majú reklamy nad výsledkami vyhľadávania zvyčajne vyššiu CZK než reklamy pod výsledkami vyhľadávania.

Kroky na možné dosiahnutie zobrazovania vašich reklám v hornej časti stránky

Tu je niekoľko tipov na dosiahnutie zobrazovania vašich reklám v hornej časti stránky:

  • Zlepšite svoje hodnotenie reklamy: zvážte možnosť zahrnúť do svojich reklám viac relevantných informácií o svojej firme, aby ste zvýšili očakávanú mieru prekliknutí (CTR), a vytvorenie reklám s rozšíreniami, ako sú napríklad odkazy na podstránky. Ďalšie informácie
  • Zamerajte sa na relevanciu: zabezpečte, aby vaše reklamy a vstupné stránky boli relevantné pre to, čo zákazníci hľadajú. Ak vaše reklamy nie sú relevantné, môžu sa zobraziť, no nezískajú veľa kliknutí a môžu mať vyššiu CZK, čo dlhodobo vedie k nízkej výkonnosti.
  • Udržiavajte konkurencieschopnú cenovú ponuku: skúste svoju cenovú ponuku udržiavať na hodnote konkurencieschopnej voči ostatným inzerentom, ktorí ponúkajú ceny za tie isté kľúčové slová. Ak potrebujete pomoc pri zisťovaní sumy, ktorú asi bude potrebné ponúknuť, aby ste uspeli v konkurencii súperiacej o zobrazenie v hornej časti stránky, pozrite si odhady ponuky pre hornú časť stránky.
  • Monitorujte výsledky svojej kampane: drobné, ale pravidelné zlepšenia môžu mať v budúcnosti veľký vplyv na vašu úspešnosť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory