Показване на рекламите Ви над резултатите от търсенето с Google

Когато хората търсят с Google, текстовите реклами могат да се показват над или под резултатите от търсенето. Над резултатите от търсенето могат да се показват само до четири реклами.

Позицията на рекламата Ви на страницата се определя от рекламния Ви ранг – комбинация от офертата Ви, качеството на рекламата по време на търга (включително очаквана честота на кликване, уместност на рекламата и практическа работа с целевата страница), праговете на рекламния ранг, контекста на търсенето на потребителя (местоположение, устройство, дата и час на търсенето, думи за търсене, останалите реклами и резултати от търсенето на страницата, както и други сигнали и атрибути на потребителите), както и очакваното въздействие на разширенията и другите видове форматиране на рекламите.

В тази статия ще получите съвети за подобряване на позицията на рекламата Ви

Имайте предвид следното

За да отговаря на условията за показване на челна позиция, рекламата Ви трябва да покрива съответните прагове за рекламния ранг. Праговете, необходими за показване над резултатите от търсенето, като цяло са по-високи от тези за показване под тях, ето защо рекламите над резултатите от търсенето обикновено имат по-висока СРС от тези под резултатите от търсенето.

Как можете да помогнете рекламите Ви да се издигнат до челните места

По-долу сме посочили няколко съвета как рекламите Ви да отговорят на условията за челните места:

  • Подобрете рекламния си ранг: Добре е в рекламите си да включите по-уместна информация за бизнеса си, за да подобрите очакваната честота на кликване (CTR), както и да създадете реклами с разширения, каквито са връзките към сайта. Научете повече.
  • Наблегнете на уместността: Уверете се, че рекламите и целевите Ви страници са подходящи за това, което клиентите търсят. Ако рекламите Ви не са подходящи, може да се показват, но няма да получават много кликвания и може да имат висока СРС. С времето това води до слаба ефективност.
  • Поддържайте конкурентността на офертата си: Опитайте да поддържате офертата си достатъчно висока, за да можете да се конкурирате с останалите рекламодатели, които оферират за същите ключови думи като Вас. Разгледайте прогнозните оферти за горната част на страницата, които могат да помогнат да разберете каква трябва да е офертата Ви, за да се конкурирате за челно място на страницата.
  • Следете резултатите от кампанията си: Малките, но редовни и своевременни подобрения могат да окажат голямо въздействие по-късно.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си