Điểm khác biệt giữa kết quả tìm kiếm của Google và quảng cáo

Khi mọi người tìm kiếm điều gì đó họ muốn trên Google, họ sẽ tìm thấy hai loại kết quả: kết quả tìm kiếm và quảng cáo Google Ads. Kết quả tìm kiếm xuất hiện dưới dạng liên kết trên các trang kết quả tìm kiếm và không phải là một phần của chương trình quảng cáo của Google. Quảng cáo Google Ads xuất hiện trong nhãn "Quảng cáo" và có thể được đặt tại một vài vị trí xung quanh các kết quả tìm kiếm miễn phí.

Làm nổi bật quảng cáo và kết quả tìm kiếm trên Google

1. Quảng cáo Google Ads

  • Vị trí quảng cáo xuất hiện: Thường dọc theo cạnh trang (như đầu trang, bên phải hay cuối trang)
  • Cách quảng cáo được đối sánh: Google đối sánh quảng cáo với tìm kiếm của một người dựa trên mực độ gần của tìm kiếm đối sánh với từ khóa và cài đặt chiến dịch của bạn
  • Cách quảng cáo được sắp xếp: Quảng cáo được sắp xếp dựa trên sự kết hợp của giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) và mức độ liên quan

Nếu bạn chưa phải là nhà quảng cáo Google Ads nhưng muốn hiển thị quảng cáo tại đây, bạn có thể đăng ký trên trang chủ Google Ads.

2. Kết quả tìm kiếm

  • Vị trí kết quả tìm kiếm xuất hiện: Thường ở giữa trang
  • Cách kết quả tìm kiếm được đối sánh: Google đối sánh các trang web với tìm kiếm của một người bằng cách sử dụng thông tin như văn bản trên trang và liên kết đến trang đó
  • Cách kết quả tìm kiếm được sắp xếp: Kết quả được sắp xếp trên trang dựa trên các yếu tố như mức độ liên quan với cụm từ tìm kiếm và tính phổ biến

Ngoài các liên kết đến trang web, bạn cũng có thể xem kết quả có liên quan trên bản đồ liệt kê vị trí doanh nghiệp địa phương, thông tin liên hệ và hướng dẫn chỉ đường. Kết quả tìm kiếm của Google độc lập với các chương trình quảng cáo của Google.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố