Всичко за насочването по език

Ако опитате да общувате с хора, които не говорят същия език, може да Ви е доста трудно да предадете посланието си. По същия начин, когато рекламирате с помощта на Google Ads, искате рекламите Ви да се показват на клиенти, които могат да ги разберат.

Насочването по език Ви дава възможност да насочвате рекламите си към потенциални клиенти, които използват продукти на Google, и уебсайтове на трети страни въз основа на езиците, които клиентите Ви разбират.

Изберете целеви език

Насочването по език Ви дава възможност да изберете езика на потенциалните клиенти, до които искате да достигнете. Ще показваме рекламите Ви на клиенти, които използват продукти на Google (като Търсене или Gmail) или посещават сайтове и приложения в Google Дисплейна мрежа на този език. Имайте предвид, че Google не превежда реклами или ключови думи.

Целеви езици в мрежата за търсене

Google Ads в мрежата за търсене може да насочва само по един език, по няколко езика или по всички езици. Рекламите Ви ще отговарят на условията за заявки, при които ключовите думи съвпадат и Google смята, че потребителят разбира поне един от целевите езици.

Може да Ви бъде от полза да насочвате по всички езици. Така можете да достигнете до хора, които говорят няколко езика и биха могли да търсят, използвайки всеки от тях.

Как Google Ads разпознава езиците

В мрежата за търсене

Google Ads използва различни сигнали, за да научи кой език знае потребителят, и се опитва да показва най-добрата налична реклама на език, който потребителят разбира. Тези сигнали могат да включват език на заявката, потребителски настройки и други езикови сигнали, извлечени от нашите алгоритми за машинно обучение.

Пример

Мария разбира английски и испански. Макар че мобилният ѝ браузър е настроен на испански интерфейс, останалата ѝ активност в Google предполага, че тя говори и английски език; много от заявките ѝ например са на английски, като например „buy shoes online“. Затова тя ще отговаря на условията да вижда реклами, които насочват по английски или испански език, когато ключовите думи съвпадат.

В дисплейната мрежа

При определянето кои реклами да се показват в Google Дисплейна мрежа Google Ads може да разпознава и взема предвид езика на страниците или приложенията, които някой разглежда или е посетил наскоро. Това означава, че може да засечем езика или от страниците или приложенията, който човекът е посетил в миналото, или от страницата, която разглежда в момента.

Пример

Мая е разгледала няколко блога за готварство в дисплейната мрежа на Google, които са написани на японски, и вижда реклами от кампании, насочени към говорещите този език. Тя може също да вижда японски реклами, дори когато чете други блогове в дисплейната мрежа, които са написани на английски, поради историята си на сърфиране.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си