Uw instellingen voor locatie en taal selecteren

Zorg ervoor dat uw advertenties de klanten bereiken die u wilt door gebruik te maken van instellingen voor locatie en taal. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze instellingen bepaalt voor een nieuwe campagne.

Met locatie-instellingen kunt u de geografische gebieden targeten waar uw advertenties kunnen worden weergegeven. Met taalinstellingen kunt u uw advertenties weergeven op websites van Google-producten en van derden in de talen die uw klanten spreken.

Voorbeeld

Stel dat u eigenaar bent van een bedrijf in Noorwegen, dat u uw advertenties heeft getarget op het land Noorwegen en dat u de targettaal heeft ingesteld op Noors. Dit betekent dat uw advertenties op Google kunnen worden weergegeven voor klanten in Noorwegen die Noors als hun computertaal hebben ingesteld.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Klik in het linkervenster op Alle campagnes.
 3. Klik op de knop + Campagne.
 4. Er wordt een pagina geopend waarop u uw campagne-instellingen kunt updaten. Ga naar het gedeelte 'Locaties en talen'.
 5. Voor het targeten van locaties beschikt u over de volgende opties:
  • Selecteer een locatie uit de weergegeven opties...
  •  Of geef een locatie op in het zoekvak. Select locations
 6. Klik in het gedeelte Talen op Bewerken om uw targettaal te bewerken. Edit languages
 7. Vink de vakjes aan naast de talen die u wilt targeten. Select languages
 8. Nadat u de overige campagne-instellingen heeft geselecteerd, klikt u op Opslaan en doorgaan.
De taal instellen voor meerdere campagnes tegelijk

Om talen in te stellen voor meerdere campagnes tegelijk, gaat u als volgt te werk:

 1. Log in op uw AdWords-account op https://adwords.google.nl.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het subtabblad Instellingen.
 4. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer in het menu Bewerken de optie Geavanceerde instellingen > Taal….
 6. Kies in het vak dat nu wordt weergegeven de gewenste talen voor de geselecteerde campagnes.
 7. Optioneel: we adviseren u te klikken op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien wat er verandert aan de taalinstellingen van uw campagnes.
 8. Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u op Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

Targeting op locatie instellen voor meerdere campagnes tegelijk

Om targeting op locatie in te stellen voor meerdere campagnes tegelijk, gaat u als volgt te werk:

 • Log in op uw AdWords-account op https://adwords.google.nl.
 • Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 • Klik op het subtabblad Instellingen.
 • Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 • Selecteer Locatie… in het menu Bewerken.
 • Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven. Kies hier of u locaties wilt toevoegen aan de geselecteerde campagnes, of de locaties in deze campagnes wilt vervangen.
 • Typ vervolgens een locatie in het tekstveld. Nadat u een locatie heeft geselecteerd, worden er extra tekstvelden weergegeven waarin u meer locaties kunt toevoegen.
 • Optioneel: we adviseren u te klikken op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien wat er verandert aan de locatie van uw campagnes.
 • Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u op Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe