Giới thiệu về lợi tức đầu tư (ROI)

Dù bạn sử dụng Google Ads để tăng doanh số bán hàng, tạo khách hàng tiềm năng hay thúc đẩy hoạt động có giá trị khác của khách hàng, thì bạn đều nên đo lường lợi tức đầu tư (ROI). Biết ROI sẽ giúp bạn đánh giá xem liệu tiền bạn chi tiêu vào quảng cáo Google Ads có đúng mục đích hay không: lợi nhuận cao cho doanh nghiệp của bạn.

Cách hoạt động của ROI

ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí của bạn. Thông thường, đây là số liệu quan trọng nhất đối với nhà quảng cáo, bởi vì số liệu này dựa trên các mục tiêu quảng cáo cụ thể và cho thấy ảnh hưởng thực tế của nỗ lực quảng cáo lên việc kinh doanh của bạn. Phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính ROI tùy thuộc vào các mục tiêu chiến dịch của bạn.

Một cách để xác định lợi tức đầu là:

    (Doanh thu - Chi phí hàng bán) / Chi phí hàng bán

Giả sử bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm này nhờ quảng cáo chúng trên Google Ads, do đó, tổng chi phí là 600 đô la và tổng doanh số bán hàng là 1.200 đô la. Giả sử chi phí Google Ads của bạn là 200 đô la, với tổng chi phí là 800 đô la. ROI của bạn là:

    ($1.200 - $800) / $800

    = $400 / $800

    = 50%

Trong ví dụ này, bạn kiếm được lợi tức đầu tư 50%. Với mỗi 1 đô la bạn bỏ ra, bạn thu về được 1,5 đô la.

Đối với những sản phẩm vật chất, chi phí bán hàng bằng chi phí sản xuất của tất cả các mặt hàng bạn bán cộng với chi phí quảng cáo của bạn và doanh thu là số tiền bạn kiếm được từ việc bán các sản phẩm này. Số tiền bạn chi cho mỗi lần bán hàng được gọi là giá mỗi chuyển đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra khách hàng tiềm năng, chi phí bán hàng chỉ là chi phí quảng cáo và doanh thu là số tiền bạn thu được từ một khách hàng tiềm năng điển hình. Ví dụ: nếu bạn thường có được 1 lần bán hàng cho mỗi 10 khách hàng tiềm năng và lần bán hàng điển hình của bạn thu được 20 đô la, khi đó trung bình mỗi khách hàng tiềm năng tạo ra doanh thu 2 đô la. Số tiền bạn phải trả để có một khách hàng tiềm năng được gọi là giá mỗi chuyển đổi.

Tại sao ROI lại quan trọng

Bằng cách tính ROI, bạn có thể xác định số tiền bạn đã kiếm được nhờ quảng cáo với Google Ads. Bạn cũng có thể sử dụng ROI để giúp quyết định cách chi tiêu ngân sách của mình. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng một chiến dịch nhất định tạo ra ROI cao hơn so với những chiến dịch khác, bạn có thể sử dụng nhiều ngân sách hơn cho chiến dịch thành công và ít tiền hơn cho chiến dịch hoạt động không hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu ROI để tìm cách cải thiện hiệu suất của chiến dịch kém thành công hơn.

Sử dụng chuyển đổi để đo lường ROI

Để xác định ROI của mình, trước tiên bạn cần đo lường chuyển đổi, đó là những hành động của khách hàng bạn tin là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, truy cập trang web hoặc khách hàng tiềm năng. Trong Google Ads, bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi miễn phí để giúp theo dõi số lần nhấp dẫn đến chuyển đổi. Theo dõi chuyển đổi cũng có thể giúp bạn xác định lợi nhuận của một từ khóa hoặc quảng cáo và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi cũng như giá mỗi chuyển đổi.

Mẹo

Nhiều nhà quảng cáo Google Ads sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi. Đó là công cụ phân tích trang web miễn phí giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về nhập chuyển đổi từ Google Analytics..

Khi bạn đã bắt đầu đo lường chuyển đổi, bạn có thể bắt đầu đánh giá ROI của mình. Giá trị của mỗi chuyển đổi nên lớn hơn số tiền bạn chi tiêu để có được chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn chi 10 đô la cho các lần nhấp để có được một lần bán hàng và nhận được 15 đô la cho lần bán hàng đó, bạn đã kiếm được tiền (5 đô la) và nhận được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư vào Google Ads của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố