Yatırım getirisi (YG) hakkında

Google Ads'i ister satışlarınızı artırmak ister potansiyel müşteri oluşturmak ister başka değerli müşteri etkinlikleri sağlamak için kullanın, yatırım getirinizi (YG) ölçmek iyi bir fikirdir. YG'nizi bilmek, Google Ads'de harcadığınız paranın iyi bir amaca, başka bir ifadeyle işletmeniz için sağlıklı bir kârlılığa hizmet edip etmediğini değerlendirmenize yardımcı olur.

YG'nin İşleyiş Şekli

YG, net kârınızın maliyetlerinize oranıdır. Kendi reklamcılık hedeflerinize göre belirlendiğinden ve reklam çalışmalarınızın işletmeniz üzerindeki gerçek etkisini gösterdiğinden, genellikle reklamverenler için en önemli ölçümdür. YG'yi tam olarak nasıl hesaplayacağınız, kampanyanızın hedeflerine bağlıdır.

YG'yi belirlemek için kullanılan formüllerden biri şudur:

    (Gelir - Satılan ürünlerin maliyeti) / Satılan ürünlerin maliyeti

Üretim maliyeti 100 TL olan ve 200 TL'ye satılan bir ürününüz olduğunu varsayalım. Google Ads'de reklamını yaparak bu ürünlerden 6 adet sattığınızda toplam maliyetiniz 600 TL, toplam satış tutarınız da 1.200 TL olur. Google Ads maliyetlerinizin de 200 TL olduğunu varsayarsak toplam maliyetiniz 800 TL olur. Buna göre YG'niz:

    (1200 TL - 800 TL) / 800 TL

    = 400 TL / 800 TL

    = %50

Bu örnekte, yatırımınızın size getirisi %50'dir. Bu, her 1 TL'lik harcamanız karşılığında 1,50 TL geri aldığınız anlamına gelir.

Fiziksel ürünler için, satılan ürünlerin maliyeti, sattığınız tüm ürünlerin üretim maliyeti ile reklam maliyetlerinizin toplamından oluşurken, geliriniz, söz konusu ürünlerin satışından elde ettiğiniz tutardır. Her bir satış için harcadığınız tutar, dönüşüm başına maliyet olarak adlandırılır.

İşletmeniz olası satış yarattığında, satılan ürünlerin maliyeti reklam maliyetlerinizle sınırlı olurken, geliriniz ise normal bir olası satıştan kazanacağınız tutardır. Örneğin, her 10 olası satıştan 1 satış elde ediyorsanız ve normal bir satış işleminizin tutarı 20 TL ise, her bir olası satışın gelirinize ortalama katkısı 2 TL'dir. Bir olası satış elde etmenin maliyeti, işlem başı maliyet (EBM - Edinme başına maliyet) olarak bilinir.

YG neden önemlidir?

YG'nizi hesapladığınızda, Google Ads ile reklam vererek ne kadar para kazandığınızı öğrenirsiniz. Bütçenizi nasıl harcayacağınıza karar vermenize yardımcı olması için de YG'den yararlanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kampanyanın diğerlerinden daha yüksek YG sağladığını tespit ederseniz, başarılı olan kampanyaya bütçenizin daha büyük bir kısmını ayırabilir, iyi performans göstermeyen kampanyalara ise daha az harcama yapabilirsiniz. Ayrıca daha az başarılı olan kampanyaların performansını artırmak için YG verilerini de kullanabilirsiniz.

YG'yi ölçmek için dönüşümlerden yararlanma

YG'nizi belirlemek için, ilk olarak dönüşümleri, yani değerli olduğunu düşündüğünüz müşteri işlemlerini (ör. satın alma, kaydolma, web sayfası ziyaretleri veya olası satışlar) ölçmeniz gerekir. Google Ads'de, dönüşümle sonuçlanan tıklamaların sayısını izlemek için ücretsiz dönüşüm izleme aracını kullanabilirsiniz. Dönüşüm izleme, bir anahtar kelime veya reklamın kârlılığını belirlemenize ve dönüşüm oranları ile dönüşüm başına maliyetleri izlemenize de yardımcı olabilir.

İpucu

Birçok Google reklamvereni, dönüşümleri izlemek için Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, müşterilerinizin web sitenizle nasıl etkileşime girdiğini öğrenmenize yardımcı olan ücretsiz bir web analizi aracıdır. Google Analytics'ten dönüşümleri içe aktarma hakkında daha fazla bilgi alın.

Dönüşümlerinizi ölçmeye başladıktan sonra YG'nizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Her bir dönüşümün değeri, dönüşümü elde etmek için harcadığınız tutardan büyük olmalıdır. Örneğin, bir satışı yapabilmek için 10 TL harcıyor ve bu satıştan 15 TL alıyorsanız, para kazanmış (5 TL) ve Google Ads yatırımınızdan iyi bir getiri elde etmiş olursunuz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın