Om avkastning på din investering (ROI)

Vare sig du använder Google Ads för att öka försäljningen, generera potentiella kunder eller öka antalet kundaktiviteter av andra slag som är av intresse för dig, är det alltid klokt att mäta avkastningen på investeringen. Genom att känna till avkastningen på din investering kan du utvärdera om pengarna du spenderar på Google Ads kommer till nytta och genererar vinst för ditt företag.

Så fungerar avkastningen på din investering

Avkastning på investering är förhållandet mellan nettovinst och kostnader. Det är ofta det viktigaste måttet för annonsörer, eftersom det baseras på dina specifika annonseringsmål och visar hur annonseringen bidrar till företagets intäkter. Vilken metod du ska använda när du beräknar avkastningen, beror på målet med kampanjen.

Här är ett sätt att definiera avkastning på investering:

    (intäkter – kostnad för sålda varor) / kostnad för sålda varor

Anta att du har en produkt som kostar 1 000 kronor att producera och att du säljer den för 2 000 kronor. Du säljer sex av dessa produkter tack vare att du annonserar om dem på Google Ads, så din totalkostnad är 6 000 kronor och din totala försäljning är 12 000 kronor. Anta att dina Google Ads-utgifter är 2 000 kronor, vilket ger en totalkostnad på 8 000 kronor. Avkastningen på din investeringen blir då:

    (12 000 kr – 8 000 kr) / 8 000 kr

    = 4 000 kr / 8 000 kr

    = 50 %

I det här exemplet får du 50 % avkastning på investeringen. För varje krona du spenderar, får du 1,50 kronor tillbaka.

När det gäller fysiska produkter, utgörs kostnaden för sålda varor av tillverkningskostnaden för alla sålda artiklar plus annonseringskostnaderna. Avkastningen utgörs av beloppet du tjänar på försäljningen. Kostnaden för varje såld artikel kallas kostnad per konvertering.

Om ditt företag genererar potentiella kunder, är kostnaden för sålda varor helt enkelt annonseringskostnaderna, och avkastningen är beloppet du tjänar på en normal potentiell kund. Om du till exempel vanligtvis får en försäljning för var tionde potentiell kund och en normal försäljning ligger på 200 kronor, genererar varje potentiell kund i genomsnitt 20 kronor i vinst. Beloppet som det kostar dig att få en potentiell kund kallas kostnad per åtgärd (CPA).

Varför är avkastningen på investeringen viktig?

Genom att beräkna avkastningen på investeringen, kan du ta reda på hur mycket du har tjänat på att annonsera med Google Ads. Dessutom får du underlag för hur du ska fördela budgeten. Om du till exempel märker att en viss kampanj ger högre avkastning än andra kan du lägga en större del av budgeten på den, och mindre på kampanjer som inte är lika lönsamma. Du kan också använda informationen om avkastningen på din investering för att försöka förbättra resultatet för kampanjerna som inte går lika bra.

Använda konverteringar för att mäta avkastningen på investeringen

Om du vill ta reda på avkastningen på investeringen måste du först mäta antalet konverteringar, det vill säga användarbeteenden som är av värde för dig, till exempel köp, registreringar, webbplatsbesök eller potentiella kunder. I Google Ads kan du använda det kostnadsfria konverteringsspårningsverktyget för att spåra hur många klick som leder till konverteringar. Med konverteringsspårning kan du också ta reda på lönsamheten för ett sökord eller en annons, och spåra konverteringsfrekvens och kostnad per konvertering.

Tips

Många Google-annonsörer spårar konverteringar med hjälp av Google Analytics. Det är ett kostnadsfritt webbanalysverktyg som hjälper dig ta reda på vad kunderna gör på din webbplats. Läs mer om att importera konverteringar från Google Analytics.

När du väl har börjat mäta konverteringar kan du börja utvärdera avkastningen på din investering. Värdet av varje konvertering bör vara större än det belopp du betalade för att få konverteringen. Om du till exempel spenderar 100 kronor på klick för att få en försäljning och får 150 kronor för försäljningen, tjänar du pengar (50 kronor) och får god avkastning på din Google Ads-investering.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt