Om avkastning

Uansett om du bruker Google Ads for å øke salget, finne potensielle kunder eller generere annen verdifull kundeaktivitet, er det lurt å måle avkastningen. Når du har kunnskap om avkastningen, blir det enklere å vurdere om pengene du bruker på Google Ads, går til et godt formål, nemlig en solid fortjeneste for bedriften din.

Slik fungerer avkastning

Avkastning er forholdet mellom nettofortjeneste og kostnader. Dette er vanligvis den viktigste beregningen for en annonsør, fordi den er basert på de fastsatte annonseringsmålene og viser den reelle effekten annonseringsfremstøtene har for bedriften. Den nøyaktige metoden du bruker for å beregne avkastningen, er avhengig av kampanjemålene dine.

Avkastning kan blant annet beregnes slik:

    (inntekter – produksjonspris) / produksjonspris

La oss si at du har et produkt med produksjonskostnader på NOK 1000 og utsalgspris på NOK 2000. Du selger seks av disse produktene etter å ha markedsført dem via Google Ads. Totalkostnaden blir da NOK 6000, og den totale salgssummen blir NOK 12 000. La oss si at Google Ads-kostnadene er NOK 2000. Dette gir en totalkostnad på NOK 8000. Avkastningen er:

    (NOK 12 000 – NOK 8000) / NOK 8000

    = NOK 4000 / NOK 8000

    = 50 %

I dette eksemplet oppnår du en avkastning på 50 %. For hver hundrelapp du bruker, får du 150 kroner tilbake.

For fysiske produkter er produksjonsprisen lik produksjonskostnadene for alle solgte varer pluss annonseringskostnadene, og inntekten er lik beløpet du har tjent på salget av de aktuelle produktene. Beløpet du bruker for hvert salg, kalles kostnad per konvertering.

Hvis bedriften din genererer potensielle kunder, består produksjonsprisen bare av annonseringskostnadene, og inntekten er lik beløpet du tjener på en typisk potensiell kunde. Her er et eksempel: Hvis du vanligvis oppnår ett salg på ti potensielle kunder, og en typisk salgssum er NOK 200, genererer hver av de potensielle kundene en gjennomsnittlig inntekt på NOK 20. Beløpet det koster å få en potensiell kunde, kalles kostnad per kjøp.

Grunner til at avkastning er viktig

Når du beregner avkastningen, får du vite hvor mye penger du har tjent på å annonsere med Google Ads. Du kan også bruke avkastningen til å bestemme hvordan du skal bruke budsjettet. Hvis du for eksempel finner ut at en bestemt kampanje genererer høyere avkastning enn andre, kan du bruke mer av budsjettet på den vellykkede kampanjen og mindre penger på kampanjer som ikke gir gode resultater. Du kan også bruke avkastningsdata for å prøve å forbedre resultatene til mindre vellykkede kampanjer.

Bruk konverteringer til å beregne avkastningen

Når du skal finne avkastningen, må du først måle konverteringer, dvs. kundehandlinger du anser som verdifulle, for eksempel kjøp, registreringer, nettsidebesøk eller potensielle salg. I Google Ads kan du bruke gratisverktøyet for konverteringssporing for å finne ut hvor mange klikk som fører til konverteringer. Konverteringssporing kan også hjelpe deg med å fastslå lønnsomheten til et søkeord eller en annonse, og spore konverteringsfrekvens og kostnad per konvertering.

Tips

Mange Google Ads-annonsører bruker Google Analytics til å spore konverteringer. Dette er et gratis nettanalyseverktøy du kan bruke for å få informasjon om hvordan kundene samhandler med nettstedet ditt. Finn ut mer om import av konverteringer fra Google Analytics.

Når du har begynt å måle konverteringer, kan du begynne å evaluere avkastningen din. Verdien av hver konvertering bør være større enn beløpet du har brukt for å få konverteringen. Hvis du for eksempel bruker NOK 100 på klikk for å oppnå et salg, og får inn NOK 150 på dette salget, har du tjent penger (NOK 50) og fått en god avkastning på Google Ads-investeringen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?