Návratnost investic

Měření návratnosti investic je výhodné bez ohledu na to, zda službu Google Ads používáte ke zvyšování objemu prodeje, získávání potenciálních zákazníků nebo k podpoře jiných přínosných aktivit zákazníků. Na základě údajů o návratnosti investic lze zhodnotit, zda mají finanční investice do inzerce v Google Ads kýžený pozitivní účinek na vaše podnikání.

Jak návratnost investic funguje

Návratnost investic je poměr čistého zisku k nákladům. Pro inzerenta je to zpravidla nejdůležitější parametr, protože vychází z konkrétních reklamních cílů a vyjadřuje skutečný dopad inzerce na jeho firmu. Přesný způsob výpočtu návratnosti investic závisí na cílech kampaně.

Zde je jedna z možných definic návratnosti investic:

    (tržby - náklady na prodané zboží) / náklady na prodané zboží

Řekněme, že máte produkt, jehož výrobní náklady jsou 2 000 Kč a prodává se za 4 000 Kč. Díky inzerci v Google Ads prodáte 6 kusů tohoto produktu. Celkové výrobní náklady těchto produktů jsou tedy 12 000 Kč a celková částka prodeje je 24 000 Kč. Řekněme, že náklady na inzerci v Google Ads jsou 4000 Kč. Vaše celkové náklady tím dosáhnou částky 16 000 Kč. Návratnost investic se vypočítá takto:

    (24 000 Kč - 16 000 Kč) / 16 000 Kč

    = 8000 Kč / 16 000 Kč

    = 50%

V tomto případě tak budete mít 50% návratnost investic Za každých vynaložených 100 Kč získáte zpět 150 Kč.

U fyzických produktů odpovídají náklady na prodané zboží součtu výrobních nákladů všech prodaných položek a nákladů na inzerci. Tržby označují částku získanou prodejem těchto produktů. Částka vynaložená na jeden prodej se označuje jako cena za konverzi.

Pokud vaše firma využívá Google Ads k získávání potenciálních zákazníků, náklady na prodané zboží jsou tvořeny pouze částkou utracenou za inzerci a tržby představují částku, kterou na vyděláte na typickém potenciálním zákazníkovi. Pokud obvykle uskutečníte například jeden prodej na 10 potenciálních zákazníků a hodnota obvyklého prodeje je 400 Kč, každý potenciální zákazník generuje v průměru 40 Kč tržeb. Částka vynaložená na získání potenciálního zákazníka se označuje jako cena za akvizici.

Proč je návratnost investic důležitá

Na základě výpočtu návratnosti investic lze určit, kolik peněz jste vydělali díky inzerci v Google Ads. Údaje o návratnosti investic vám mohou pomoci i při rozhodování o rozpočtu. Pokud například zjistíte, že některá z kampaní dosahuje vyšší návratnosti investic než ostatní, můžete jí přidělit z celkového rozpočtu vyšší částku a kampaním s horšími výsledky naopak peníze ubrat. Díky údajům o návratnosti investic lze tyto méně úspěšné kampaně zlepšovat.

Měření návratnosti investic na základě konverzí

Chcete-li získat údaje o návratnosti investic, ze všeho nejdříve je potřeba změřit konverze, tedy akce zákazníků, které považujete za přínosné (například nákup, registrace, návštěva webové stránky nebo získání potenciálního zákazníka). Ve službě Google Ads lze počty kliknutí, která vedla ke konverzím, měřit pomocí bezplatného nástroje pro měření konverzí. Měření konverzí vám může pomoci také určit míru ziskovosti klíčových slov nebo reklam a měřit míru konverze a náklady na konverzi.

Tip

Mnoho inzerentů využívajících Google Ads měří konverze pomocí služby Google Analytics. Jedná se o bezplatný nástroj pro analýzu webu, který poskytuje informace o interakci zákazníků s vašimi stránkami. Přečtěte si další informace o importu konverzí ze služby Google Analytics.

Jakmile začnete měřit konverze, můžete se pustit do vyhodnocení návratnosti investic. Hodnota každé konverze by měla být vyšší než částka, kterou vynaložíte na její získání. Pokud například vynaložíte 200 Kč na kliknutí, která povedou k prodeji, a prodejem získáte 300 Kč, vydělali jste (100 Kč) a investice do Google Ads se tak vyplácí.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?