Измерване на информираността за марката

Кампаниите за налагане на марката имат уникална цел: да засилят осведомеността и видимостта на продукта, услугата или каузата Ви. За да постигнете тези цели, можете да създадете кампании в Google Ads с помощта на целта Обхват и информираност за марката, за да увеличите трафика към уебсайта си или да насърчите клиентите да си взаимодействат с марката Ви. Научете повече за целите в новия интерфейс на Google Ads.

Щом установите целите на кампанията си за налагане на марката, можете да изберете най-добрите места за показване на рекламите си и след това да измервате успеха, като наблюдавате импресиите, реализациите и други статистически данни. По принцип трябва да опитате да изложите рекламите си пред възможно най-голям брой хора в рамките на целевата си аудитория.

Повечето рекламодатели, целящи налагане на марката, се стремят основно към създаване на информираност за марката. Те биха могли да проследяват реализации като показвания на страници вместо покупки. Например рекламодател, който представя нова енергийна напитка, иска да създаде информираност и интерес сред възможно най-много любители на спорта и може да не се вълнува от продажбата онлайн на самите бутилки с напитката.

Съвет

Не сте сигурни откъде да започнете? Вижте стратегии за създаване на кампании, които повишават информираността за марката

Мрежи за кампанията Ви за налагане на марката

Google има две мрежи, където могат да се показват рекламите Ви: мрежата за търсене и дисплейната мрежа. В първата се показват най-вече текстови реклами, а във втората – текстови, цветни графични и мултимедийни (като видео или анимация), които може да са особено удачни за представяне на послания за налагане на марката. Дисплейните реклами могат да създадат емоционална връзка, като използват графични, аудио- и видеоелементи, с които разказват неповторима история за фирмата Ви.

В дисплейната мрежа можете да насочвате рекламите си много ефективно. Като избирате точно в кои уебсайтове и страници да се показват рекламите Ви и създавате реклами със силно визуално въздействие, лесно можете да привлечете вниманието на хората, които се интересуват от продаваното от Вас.

Пример

Да предположим, че работите за италиански производител на коли от висок клас. Бихте могли да създадете видеореклама, представяща новите характеристики на последния Ви модел суперкола, и да изберете тя да се показва само на уебсайтове за собственици на мощни коли, тъй като те са част от целевата Ви демографска група.

Какво да измервате за информираността за марката

Ето някои важни показатели, даващи представа дали кампанията Ви за налагане на марката има успех:

  • Импресии: Независимо какви са целите Ви, проследяването на импресиите е важно във всяка кампания. Но те може да са особено важни в кампаниите за налагане на марката, защото показват колко клиенти наистина са видели рекламата Ви. Може да не Ви интересува дали в крайна сметка купуват нещо от сайта Ви, но искате да не забравят привличащия вниманието нов слоган, за чието създаване и споделяне със света сте платили толкова много пари.

    Един начин наистина да дадете приоритет на импресиите е да създадете кампания с цена на хиляда импресии (а не с цена на кликване). Така ще плащате въз основа на броя импресии на рекламите си, а не на броя получени от тях кликвания.

  • Ангажираност на клиентите: Ако сте се съсредоточили върху налагането на марката, можете да използвате честотата на кликване (CTR), за да измерите ангажираността на клиентите за рекламите в мрежата за търсене. В дисплейната мрежа обаче потребителите се държат другояче и CTR не е толкова полезна. Причината е, че клиентите в сайтовете преглеждат информацията, а не търсят с ключови думи. Освен това на запълнена страница от дисплейната мрежа рекламата по-трудно привлича вниманието на читателя, отколкото на страница с резултати от търсенето. По-важно е да се опитате да постигнете добра CTR в мрежата за търсене (1% или повече), отколкото в дисплейната мрежа, където честотата на кликване обикновено е по-малка. Бихте могли да обмислите и други показатели за рекламите в дисплейната мрежа, като реализациите.

    С помощта на реализациите можете да видите дали рекламите Ви стимулират поведение на посетителите, свързано с налагането на марката, което считате за ценно, като например регистрации или показвания на страници. Все пак не сте ли любопитни колко хора се присъединяват към пощенския Ви списък, след като са гледали най-новата скъпа видеореклама на фирмата Ви?

  • Обхват и честота: Обхватът е броят посетители, на които е показана рекламата. Увеличеният обхват означава, че повече потенциални клиенти са изложени на рекламата Ви, което може да доведе до по-голяма информираност. Честотата представлява средният брой показвания на реклама пред посетител за определен период от време.

Знаете ли, че...

Когато става дума за обхват, ето още една причина дисплейната мрежа да е ценен партньор за налагане на марката: тя достига до над 90% от отделните потребители на интернет по света (Източник: Think with Google).

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false