Cách Tài khoản Google hoạt động

Tài khoản Google cung cấp cho bạn quyền truy cập chung trên Google vào hầu hết các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như Google Ads, Gmail và YouTube, bằng cách sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu.

Tìm hiểu xem bạn có Tài khoản Google hay không

Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng sản phẩm của Google, chẳng hạn như Gmail, thì tức là bạn đã có Tài khoản Google.

Nếu không chắc rằng mình đã đăng ký bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi hay chưa, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào trang thay đổi mật khẩu Tài khoản Google. Nhập bất kỳ địa chỉ email nào bạn nghĩ mình có thể đã sử dụng để tạo Tài khoản Google. Nếu chúng tôi không nhận ra địa chỉ đó, bạn sẽ ngay lập tức thấy một thông báo từ chúng tôi. Bên dưới thông báo của chúng tôi, bạn sẽ thấy một liên kết cho phép nhấp để tạo Tài khoản Google sử dụng địa chỉ email đó.

Nếu chúng tôi nhận thấy rằng địa chỉ email của bạn đã được đăng ký cho một Tài khoản Google, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu của Tài khoản Google.

Những gì bạn cần để tạo Tài khoản Google

Nếu bạn không có Tài khoản Google nhưng có địa chỉ email, bạn có thể tạo tài khoản Google bằng địa chỉ email đó. Nếu bạn không có địa chỉ email, bạn có thể tạo một địa chỉ email bằng Gmail, tại https://accounts.google.com.vn/SignUp

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false