Reklam erişimi hakkında

Reklam erişimi, oturum açan kullanıcılar temelinde bir yer hedefindeki tahmini kullanıcı sayısıdır.

Sağlanan erişim rakamlarını, reklamlarınızın bir coğrafi bölgede kaç kullanıcıya erişebildiğine dair genel bir fikir edinmek için kullanabilirsiniz.

Bu makalede, reklam erişimi tahminlerinin nasıl yapıldığı ve yer hedefinizin yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya erişmesi durumunda ne olacağı açıklanmıştır.

İşleyiş şekli

Erişim sayesinde, kaç müşterinin İzmir'de veya Antalya'da reklamlarınızı görebildiğini tahmin edebilir ya da Ankara'da ve Nevşehir'de reklamınızı görebilecek insan sayısını karşılaştırabilirsiniz. Bu tahminleri kullanarak doğru alanları hedefleyip hedeflemediğinize veya doğru seviyede gösterim sağlayabilecek başka alanlar seçmenizin gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz.

Bazı konumların sınırlı erişime sahip olduğunu da fark edebilirsiniz. Bu durum, söz konusu konumları hedefleyen reklamların, daha sınırlı bir kitleye sahip olabileceği anlamına gelir.

İpucu

Erişim tahminleri, bir yer hedefindeki kullanıcıların diğer yer hedeflerine kıyasla sayısını belirlemek için yalnızca genel bir yol gösterici olarak kullanılmalıdır.

Tahmini hesaplama nasıl yapılır?

Google Ads'de erişim hesaplanırken, belirtilen coğrafi alanlar içindeki Google mülklerinde görülen tahmini kişi sayısı temel alınır. Bu nedenle, Google Ads'deki erişim rakamlarının, nüfus sayımı verilerinden veya diğer kaynaklardan önemli ölçüde farklılık gösterdiğini fark edebilirsiniz. Bu durumun nedenlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

  • Kişi başına kullanılan hesap sayısı
  • Bir coğrafi konumdaki geçici ziyaretçi sayısı
  • Her bir kullanıcının web sitesinde geçirdiği süre
  • Oturum açanların sayısı
  • Erişim sayısı tahminlerine dahil edilmeyen Arama Ağı iş ortağı veya Google Görüntülü Reklam Ağı ziyaretleri

İpucu

Erişim, reklamlarınızla potansiyel olarak erişebileceğiniz toplam kullanıcı sayısını tahmin etmenize yardımcı olur. Ancak, reklamlarınızın alabileceği toplam gösterim sayısını veremez.

Sınırlı erişime sahip konumlar

Bazı konumlar için, Google Ads'de "Sınırlı erişim" uyarısı görebilirsiniz. Sınırlı erişim, kullanıcıları İnternet Protokolü (IP) adreslerine göre, seçilen bir coğrafi yerle ilişkilendiremediğimiz anlamına gelir. Söz konusu konumdaki kullanıcı sayısının düşük olması veya IP ile konum eşlemesinin kalitesi bu durumun olası nedenlerinden bazılarıdır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false