Om annonsräckvidd

Räckvidd är en uppskattning av det antal användare som befinner sig inom en platsinriktning baserat på inloggade användare.

Du kan använda siffrorna för att få en ungefärlig uppfattning om hur många personer annonserna kan nå inom ett geografiskt område.

I den här artikeln beskrivs hur annonsräckvidden uppskattas och vad som händer när din platsinriktning bara kan nå ett begränsat antal personer.

Så fungerar det

Med räckvidd kan du uppskatta hur många kunder som kan se dina annonser i Michigan eller Montana, eller jämföra antalet personer som kan se annonsen i Detroit och Ann Arbor. Du kan använda de här uppskattningarna för att se om du har riktat in rätt områden eller om du behöver välja andra områden som kan ge rätt exponering.

Det kan hända att vissa platser har begränsad räckvidd, vilket innebär att annonser som riktar in de platserna kan få en begränsad målgrupp.

Tips

Uppskattningar om räckvidd bör bara användas när du vill få en generell uppfattning om det relativa antalet användare på en inriktad plats jämfört med andra platsinriktningar.

Hur uppskattningen görs

I Google Ads baseras räckvidden på det uppskattade antalet personer på Googles tjänster i det angivna geografiska området. Det kan hända att räckviddsstatistiken i Google Ads skiljer sig från folkräkningsuppgifterna eller annan information på grund av en rad olika faktorer, bland annat:

  • antal konton som används per person
  • antal tillfälliga besökare på en geografisk plats
  • hur lång tid varje person tillbringar på en webbplats
  • antalet inloggade personer
  • besök hos Sökpartner eller Googles Display-nätverk som inte tas med vid uppskattningar om räckvidd.

Tips

Med räckvidd kan du uppskatta det totala antalet personer som du potentiellt kan nå med annonserna, men det säger inget om det totala antalet visningar som annonserna kan få.

Platser med begränsad räckvidd

Vissa platser kan ha en varning om Begränsad räckvidd i Google Ads. Begränsad räckvidd betyder att vi inte kan koppla människor till en vald geografisk plats utifrån deras IP-adresser. Möjliga anledningar kan vara att det finns få användare på platsen eller att det inte går att göra en tillförlitlig mappning mellan IP-adressen och platsen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt