Dosah reklám

Dosah reklám predstavuje odhad počtu ľudí v zacielenej polohe, ktorý je založený na prihlásených používateľoch.

Na základe poskytnutých údajov o dosahu si môžete utvoriť približný obraz o tom, koľko ľudí môžete osloviť prostredníctvom svojich reklám služby Google Ads v určitej geografickej oblasti.

V tomto článku je vysvetlené, ako sa vytvára odhad dosahu reklám a čo sa stane, ak má reklama v zacielenej polohe dosah len na obmedzený počet ľudí.

Ako to funguje

Dosah vám umožňuje odhadnúť, koľkým zákazníkom sa môžu zobraziť vaše reklamy v Bratislave alebo Žiline, prípadne porovnať počet ľudí, ktorým sa môže zobraziť vaša reklama v Košiciach a Prešove. Na základe týchto odhadov môžete zistiť, či ste zacielili na správne oblasti alebo je potrebné vybrať iné oblasti, kde môžete získať vhodnú úroveň vystavenia.

Môžete zistiť, že niektoré geografické polohy poskytujú obmedzený dosah, čo znamená, že reklamy zacielené na tieto polohy môžu mať menšie publikum.

Tip

Odhady dosahu by mali slúžiť len ako všeobecná pomôcka na určenie relatívneho počtu používateľov v určitej zacielenej polohe v porovnaní s inými zacielenými polohami.

Odhad dosahu

V službe Google Ads je určovanie dosahu založené na odhade počtu ľudí zaznamenaných vo vlastníctvach Google v rámci zadanej geografickej oblasti. Informácie o dosahu v službe Google Ads sa preto môžu značne odlišovať od údajov o počte obyvateľov alebo iných zdrojov, a to v dôsledku niekoľkých faktorov vrátane:

  • počtu účtov používaných jednou osobou,
  • počtu dočasných návštevníkov v rámci geografickej polohy,
  • množstva času, ktoré strávi jednotlivec na určitom webe,
  • počtu prihlásených ľudí,
  • počtu návštev z partnerského webu vo Vyhľadávacej sieti alebo z Obsahovej siete Google, ktoré nie sú zahrnuté v odhadoch údajov dosahu.

Tip

Údaje dosahu vám umožňujú odhadnúť celkový počet ľudí, ktorých môžete potenciálne osloviť so svojimi reklamami. Neinformujú vás však o celkovom počte zobrazení, ktoré by vaše reklamy mohli získať.

Geografické polohy s obmedzeným dosahom

Pri niektorých geografických polohách sa môže v službe Google Ads zobraziť upozornenie Obmedzený dosah. Toto upozornenie znamená, že nie sme schopní priradiť používateľov k vybratej geografickej polohe podľa ich adries internetového protokolu (IP). Možnou príčinou môže byť napríklad nízky počet používateľov v danej geografickej polohe alebo kvalita priraďovania adries IP k polohe.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory